Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 σε αστικές υποθέσεις και υποθέσεις αφερεγγυότητας

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Επιπτώσεις της Covid-19 στις αστικές διαδικασίες

1.1 Προθεσμίες στις αστικές διαδικασίες

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία όσον αφορά τις προθεσμίες. Η άσκηση εισαγωγικού δίκης δικογράφου όταν η σχετική νόμιμη προθεσμία πρόκειται να εκπνεύσει πριν από τη λήξη της περιόδου «περιορισμού» θεωρείται σημαντική υπόθεση (βλ. δεύτερη στήλη).

1.2 Δικαστική οργάνωση και δικαστικό σώμα

Οι υπηρεσίες των δικαστηρίων θα παραμείνουν ανοιχτές και δέχονται επείγοντα έγγραφα. Παρέχονται θυρίδες για την τοποθέτηση εγγράφων, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη αλληλεπίδρασης με το προσωπικό που εργάζεται στα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού. Η επικοινωνία με τις υπηρεσίες των δικαστηρίων μπορεί να συνεχιστεί μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου.

Οι αστικές υποθέσεις μπορούν να διακοπούν συναινετικά με δήλωση υποβαλλόμενη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τις εβδομάδες που έπονται θα εξετάζονται μόνο οι επείγουσες υποθέσεις.

Επιτρέπονται οι αιτήσεις που σχετίζονται με επείγουσες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διαταγών προστασίας, των προσωρινών διαταγών αποβολής από την οικία και απαγόρευσης εισόδου σε αυτήν, των επειγουσών διαταγών αποβολής από την οικία και απαγόρευσης εισόδου σε αυτήν, και των αποφάσεων παράτασης της ισχύος διαταγών.

Μπορούν επίσης να υποβληθούν αιτήσεις για σημαντικά ζητήματα, όπως για υποθέσεις επιτροπείας ή επείγουσες αιτήσεις δικαστικού ελέγχου.

Διευκολύνονται οι εμφανίσεις κρατουμένων από σωφρονιστικό κατάστημα μέσω βιντεοζεύξης, κατόπιν απόφασης του προέδρου του Ανώτερου Δικαστηρίου.

Έχει ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη διευκόλυνση των δικαστικών ακροαματικών διαδικασιών εξ αποστάσεως και μέσω βίντεο με τη συναίνεση των διαδίκων.

1.3 Δικαστική συνεργασία εντός της ΕΕ

Το προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας και των κεντρικών αρχών εργάζεται κατά κύριο λόγο από το σπίτι. Συνιστάται η επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2 Μέτρα που έχουν θεσπιστεί ή προβλέπεται να θεσπιστούν στα κράτη μέλη στον τομέα του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) μετά την εκδήλωση της πανδημίας

2.1 Μέτρα ουσιαστικού πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) και σχετικά μέτρα που αφορούν τις συμβάσεις

2.1.1 Αναστολή διαδικασιών αφερεγγυότητας

2.1.1.1 Αναστολή υποχρέωσης υποβολής αίτησης πτώχευσης (οφειλέτες)

-

2.1.1.2 Προστασία των οφειλετών από τη δυνατότητα των πιστωτών να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης

Με τον νόμο περί εταιρειών (διάφορες διατάξεις) (Covid-19) του 2020 επέρχονται προσωρινές τροποποιήσεις στον νόμο περί εταιρειών του 2014 και στους νόμους περί βιομηχανικών εταιρειών και οργανισμών πρόνοιας του 1893 – 2014 για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της νόσου Covid-19.

Ειδικά όσον αφορά τη διαδικασία του διορισμού εξεταστή (examinership) (προληπτική αναδιάρθρωση), περιλαμβάνει πρόβλεψη όσον αφορά την επιχειρηματική φερεγγυότητα αυξάνοντας την περίοδο του διορισμού εξεταστή από 100 σε 150 ημέρες και αυξάνοντας το όριο στο οποίο μια εταιρεία θεωρείται ότι δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη της από 10.000 EUR για έναν μόνο πιστωτή και 20.000 EUR συνολικά σε 50.000 EUR για τον καθένα.

Η ισχύς των μέτρων βάσει του νόμου πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ωστόσο εξετάζεται επί του παρόντος η παράταση των εν λόγω διατάξεων.

2.1.2 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων και αναστολή καταγγελιών συμβάσεων

2.1.2.1 Γενικές/ειδικές προσωρινές αναστολές αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων / αναγκαστικής εκτέλεσης ορισμένων ειδών απαιτήσεων

-

2.1.2.2 Αναστολή καταγγελίας συμβάσεων (γενικές/ειδικές συμβάσεις)

-

2.2 Αναστολή των εργασιών των πολιτικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των πτωχευτικών, και δικονομικές αναστολές

Συμφωνήθηκαν μέτρα για τη στήριξη της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης ορισμένων δικαστικών κανόνων και ορισμένων αναστολών πληρωμών, ανάλογα με την περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Άλλα μέτρα πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (σχετικά με αγωγές ανάκλησης, σχέδια αναδιοργάνωσης, ανεπίσημες συμφωνίες και άλλα)

Οι τράπεζες και οι μη τραπεζικοί δανειστές ανακοίνωσαν συντονισμένα ευέλικτα μέτρα χορήγησης περιόδου χάριτος τον Μάρτιο για την στήριξη πελατών των οποίων το εισόδημα επηρεάστηκε από τη νόσο COVID-19. Αυτά περιλάμβαναν αναστολές πληρωμών για ενυπόθηκα και άλλα δάνεια αρχικά για τρεις μήνες (αργότερα παρατάθηκαν σε έξι μήνες) σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε αίτηση πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Τον Οκτώβριο, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αναστολών πληρωμών έληξε.

Από την 1η Οκτωβρίου, η περίοδος χάριτος βασίζεται σε ατομική ή κατά περίπτωση αξιολόγηση από τους δανειστές των οικονομικών συνθηκών των δανειοληπτών. Οι δανειολήπτες έχουν λάβει πρόσθετη οικονομική υποστήριξη/περίοδο χάριτος ή συμπληρώνουν μια τυπική οικονομική δήλωση (SFS) για να προσδιοριστεί ο καταλληλότερος τύπος περιόδου χάριτος για αυτούς. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως περαιτέρω αναστολή των πληρωμών ή μακροπρόθεσμα μέτρα.

2.4 Σχετικά μέτρα που δεν άπτονται του πτωχευτικού δικαίου (αφερεγγυότητας) (παράταση προθεσμιών πληρωμών, τραπεζικά δάνεια, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση υγείας, επιδοτήσεις επιχειρήσεων)

Διατίθεται οικονομική υποστήριξη, εκπαίδευση και καθοδήγηση ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να μετριάσουν τον αντίκτυπο της COVID-19 και να επιστρέψουν στη δραστηριότητά τους με ασφάλεια.

Το πρόγραμμα επιδότησης μισθού (EWSS), παρέχει κατ’ αποκοπή επιδότηση προκειμένου να στηριχθούν οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Το EWSS αντικατέστησε το προσωρινό πρόγραμμα επιδότησης μισθού και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων έναντι των περιορισμών λόγω COVID (CRSS) για να προσφέρει στοχοθετημένη, έγκαιρη και προσωρινή υποστήριξη ανά τομέα σε επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν ή να λειτουργούν με σημαντικά μειωμένη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα των περιορισμών που τους έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19.

Το πρόγραμμα εγγύησης πιστώσεων λόγω της νόσου COVID-19 διευκολύνει τη χορήγηση δανείων έως 2 δισ. EUR σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. Τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος κυμαίνονται από 10.000 έως 1 εκατ. EUR, για πεντέμισι χρόνια.

Επιχειρηματικά δάνεια λόγω της νόσου COVID-19 έως το ποσό των 25.000 EUR διατίθενται μέσω της Microfinance Ireland με μηδενικές αποπληρωμές και μηδενικούς τόκους για τους πρώτους 6 μήνες και το ισοδύναμο επιπλέον 6 μηνών άτοκα, υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των υφιστάμενων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

Έχει θεσπιστεί πρόγραμμα αποταμίευσης χρεών όσον αφορά ορισμένους φόρους. Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα οι οφειλές ΦΠΑ και οι παρακρατήσεις επί των αποδοχών (από τον εργοδότη) με τις οποίες επιβαρύνθηκαν οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας λόγω της νόσου Covid-19 να «αποταμιευτούν» άτοκα για 12 μήνες μετά την επανέναρξη της δραστηριότητας. Στο τέλος της δωδεκάμηνης άτοκης περιόδου, το αποταμιευμένο χρέος μπορεί να εξοφληθεί πλήρως χωρίς να επιβαρυνθεί με επιτόκιο ή να καταβληθεί σε δόσεις με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο 3 % ετησίως, έναντι του κανονικού επιτοκίου 10 % ετησίως που διαφορετικά ισχύει για τέτοια χρέη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.