Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Tanska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Oikeuskäsittelyihin kohdistuvia toimenpiteitä ei ole toistaiseksi otettu käyttöön.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Tanskan tuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön hätätapausmenettelyn tiettyjen kriittisten tehtävien hoitamiseksi. Tuomioistuimissa edelleen paikallistasolla hoidettavia kriittisiä tehtäviä ovat erityisesti lakisääteisesti aikasidonnaiset tapaukset tai merkittävät puuttumiset yksityisyyteen.

Tuomioistuinten tehtävänä on arvioida tapauskohtaisesti, täyttyvätkö ”kriittisyyden” edellytykset, ja niiden on myös järjestettävä työnsä olosuhteet huomioon ottavalla tavalla.

Päätös asettaa kriittiset tapaukset etusijalle merkitsee sitä, että tärkeysjärjestyksessä alemmaksi jää monia merkittäviä tapaustyyppejä, mukaan lukien tapaukset, joista järjestetään fyysisiä oikeuden istuntoja. Näiden tapausten käsittelyä lykätään toistaiseksi.

Tanskan tuomioistuimet pyrkivät siihen, että mahdollisimman suuri osa töistä tehdään poikkeustilan aikana kotoa käsin. Tanskan tuomioistuinhallinto on pystynyt tarjoamaan kaikille työntekijöille mahdollisuuden kotityöskentelyyn. Tuomioistuinten työntekijät voivat lisäksi olla (rajoitetussa määrin) fyysisesti läsnä tuomioistuimissa varmistaakseen, että he itse ja muut voivat hoitaa tehtäviä kotoa käsin.

Asioiden valmisteluun käytetään tuomioistuimissa mahdollisuuksien mukaan puhelinkokouksia monilla oikeudenkäytön aloilla, mukaan lukien siviilioikeudelliset asiat ja ulosottoasiat. Perhetuomioistuimet käsittelevät asioita mahdollisuuksien mukaan ilman fyysistä läsnäoloa. Tietyt testamentin vahvistamiseen liittyvät asiat voidaan lisäksi käsitellä puhelimitse.

Kriisikomitea (joka koostuu Tanskan tuomioistuinhallinnosta ja ryhmästä tuomioistuinten presidenttejä) on myös kehottanut tuomioistuimia tarkastelemaan mahdollisuuksien mukaan, voitaisiinko videoneuvotteluja käyttää nykytilanteessa entistä enemmän, jos se katsotaan oikeusvaltion näkökulmasta järkeväksi.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Tanskan tuomioistuimet pyrkivät yleensä ottaen siihen, että mahdollisimman suuri osa töistä tehdään poikkeustilan aikana kotoa käsin.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Tanskan tuomioistuimet ovat aloittaneet poikkeusmenettelyn tiettyjen kriittisten alojen hoitamiseksi. Tuomioistuimet käsittelevät näitä kriittisiä aloja edelleen paikallistasolla. Kyseessä ovat erityisesti asiat, joille on asetettu lakisääteinen määräaika tai joilla on erityisen paljon vaikutuksia.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Tanskan kansankäräjät on hyväksynyt useita taloudellisen elvytyksen paketteja.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.