Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

-

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Ministeriön päätöksellä kaikki Kreikan tuomioistuimissa vireillä olevat menettelyt ja tuomioistuinten palvelut keskeytetään 15.5.2020 saakka lukuun ottamatta kiireellisiä ja merkittäviä toimia ja tapauksia.

Rauhantuomioistuimissa vireillä olleet menettelyt ja tuomioistuinten palvelut keskeytettiin 10.5.2020 saakka.

Oikeusviranomaisten toiminta rajataan vain välttämättömiin toimiin ja kiireellisiin tapauksiin.

Kokoukset ja muut oikeuslaitoksen toimintaan liittyvät toimet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäteitse teknisiä välineitä käyttäen. Videokokouksia ja tuomareiden, syyttäjien ja muiden oikeusalan ammattilaisten etätyöskentelyä varten on otettu käyttöön tietoteknisiä viestintävälineitä ja sovelluksia.

Todistusten myöntämistä koskevan hakemuksen jättäminen sähköisesti on mahdollista joissakin suurissa tuomioistuimissa. Tällöin kansalaiset ja asianajajat voivat vastaanottaa ne sähköisesti verkkoportaalin kautta.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

Kreikan hallitus on toteuttanut varo- ja rajoitustoimia torjuakseen koronaviruksen leviämisvaaraa, lieventääkseen sen sosioekonomisia vaikutuksia ja varmistaakseen markkinoiden ja julkisen sektorin sujuvan toiminnan.

Oikeusministeriö on siviilioikeudellisten yleissopimusten mukaisen keskusviranomaisen ominaisuudessa ja oikeudellisesta yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen EU:n asetusten mukaisesti luonut vuorottelujärjestelmän, jossa yhdistyvät etätyö ja fyysinen läsnäolo työpaikalla.

Keskusviranomainen on tähän asti ollut lähes täysin toimintakykyinen, vaikka joidenkin pyyntöjen käsittelyssä on ollut satunnaisia viiveitä terveyskriisin jatkumisen vuoksi.

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

Kaikki asianomaiset menettelyt on keskeytetty ajaksi 7.–30.11.2020.

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

Kaikki asianomaiset menettelyt on keskeytetty ajaksi 7.–30.11.2020.

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

Kaikki täytäntöönpanomenettelyt on keskeytetty ajaksi 7.–30.11.2020.

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Kaikki käsittelyt tuomioistuimissa on keskeytetty kansanterveyden suojelemiseksi ajaksi 7.–30.11.2020. Maksukyvyttömyysmenettelyt on keskeytetty ajaksi 7.–30.11.2020.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

Kreikan pankkien liitto ja valtiovarainministeri ovat sopineet, että pankit luopuvat velallisen hakemuksesta koronaviruspandemiasta kärsivien yritysten lainasopimuksiin kuuluvien pääomanlisäysten takaisinmaksusta.

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Koronaviruspandemiasta kärsineet yhteisöt ja niiden työntekijät (sekä luonnolliset henkilöt, jotka vuokraavat tiloja tällaisille yrityksille):

  • verojen maksuajan jatkaminen ilman koron tai sakkomaksujen kertymistä
  • sosiaaliturvamaksujen suorittamisen määräajan jatkaminen.
Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.