Covid-19-pandemian vaikutus siviili- ja maksukyvyttömyysasioihin

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Covid-19-pandemian vaikutukset siviilioikeudellisiin menettelyihin

1.1 Määräajat siviilioikeudellisissa menettelyissä

Oikeudellisia menettelyjä koskevia toimenpiteitä ei ole toistaiseksi otettu käyttöön.

1.2 Oikeuslaitos ja sen organisaatio

Ruotsin tuomioistuimet, jotka ovat hallituksesta riippumattomia, ovat toteuttaneet erilaisia toimenpiteitä tämänhetkiseen tilanteeseen vastaamiseksi. Yleisesti ottaen oikeudenistuntoja on peruutettu tavanomaista enemmän pääasiassa asianosaisten, asianajajien ja todistajien sairastumisen vuoksi. Tuomioistuimet ovat lisänneet video- ja puhelinneuvottelujen käyttöä. Toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

1.3 EU:n oikeudellinen yhteistyö

-

2 Jäsenvaltioissa pandemian puhkeamisen jälkeen hyväksytyt ja suunnitellut maksukyvyttömyyteen liittyvät toimenpiteet

2.1 Aineelliset maksukyvyttömyystoimenpiteet ja niihin liittyviin sopimuksiin vaikuttavat toimet

2.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyn keskeyttäminen

2.1.1.1 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumista koskevan velvollisuuden keskeyttäminen (velalliset)

-

2.1.1.2 Velallisen suoja velkojien hakeman maksukyvyttömyysmenettelyn osalta

-

2.1.2 Vaateiden täytäntöönpanon ja sopimusten irtisanomisten keskeyttäminen

2.1.2.1 Yleinen / erityinen vaateiden täytäntöönpanon moratorio / tietyntyyppisten vaateiden täytäntöönpanon moratorio

-

2.1.2.2 Sopimusten irtisanomisen keskeyttäminen (yleiset / erityiset sopimukset)

-

2.2 Siviilioikeudenkäyntien keskeyttäminen (ml. maksukyvyttömyyttä käsittelevien menettelyjen keskeyttäminen)

Oikeusjärjestelmässä ei erityisiä toimenpiteitä.

2.3 Muut maksukyvyttömyystoimenpiteet (takaisinsaantikanteet, velkasaneeraussuunnitelmat, epäviralliset sopimukset ja tarvittaessa muut)

-

2.4 Muut kuin maksukyvyttömyystoimenpiteet (maksulykkäykset, pankkilainat, sosiaaliturva, sairausvakuutus, yritystuet)

Painopiste taloudellisissa toimenpiteissä uusien täytäntöönpanomenettelyjen riskin vähentämiseksi.

Päivitetty viimeksi: 27/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.