Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Rokovi zastare i rokovi za podnošenje pravnih lijekova koji istječu u razdoblju od 8. travnja 2020. do 17. svibnja 2020. produljuju se za jedan mjesec nakon isteka tog razdoblja (tj. odgađaju se za 17. lipnja 2020.). Vlada prema potrebi može odgoditi datum završetka tog razdoblja.

Rokovi u sudskim postupcima u građanskim stvarima koji istječu u razdoblju od 8. travnja 2020. do 17. svibnja 2020. i čiji bi istek mogao dovesti do gubitka prava ili neke druge štete produljuju se za jedan mjesec od isteka kriznog razdoblja (odgađaju se do 17. lipnja 2020.). Vlada prema potrebi može odgoditi datum završetka kriznog razdoblja. Ta se odredba ne primjenjuje na hitne slučajeve.

Produljenje rokova za šest mjeseci u kontekstu sudske prodaje nekretnina koji istječu u razdoblju od 18. ožujka 2020. do 3. lipnja 2020.

Obustava nekih postupaka izvršenja protiv trgovačkih društava u razdoblju od 24. travnja 2020. do 17. svibnja 2020.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudske rasprave u građanskim stvarima koje su se trebale održati u razdoblju od 10. travnja 2020. do 17. lipnja 2020. (rok koji vlada može produljiti) otkazuju se ako su sve stranke već poslale svoje pisane zaključke. Sudac odluku donosi bez rasprave, isključivo na temelju pisanih zaključaka, osim ako se stranke tomu usprotive. Ako se stranke usprotive, predmet se odgađa.

Građanski sudovi počeli su se koristiti alatima za videokonferencije pri nastavku rješavanja predmeta na sudu.

Prisege se mogu primiti na daljinu u razdoblju od 4. svibnja do 3. lipnja 2020.

Zakonski rokovi u pogledu održavanja sastanaka koji su predviđeni u Zakonu o javnom bilježništvu i koji istječu u razdoblju od 18. ožujka 2020. do 4. kolovoza 2020. odgađaju se za tri mjeseca.

Punomoći ovjerene kod javnog bilježnika mogu se primiti na daljinu i elektronički (upotrebom digitalnih medija i uz elektroničku identifikaciju i potpis).

Ukidanje zahtjeva za nazočnost svjedoka i prisutnost nekoliko javnih bilježnika pri sastavljanju vjerodostojne oporuke u razdoblju od 4. svibnja 2020. do 3. lipnja 2020.

Punomoći ovjerene kod javnog bilježnika koje su primljene u razdoblju od 13. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. i koje proizvode pravne učinke samo od 13. ožujka 2020. do 30. lipnja 2020. bit će besplatne.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Nakon izbijanja bolesti COVID-19 način rada i organizacija belgijskih središnjih tijela u građanskim stvarima nisu se promijenili, a jedina je razlika to da većina službenika belgijskih središnjih tijela radi samo na daljinu. Nekoliko djelatnika i dalje odlazi na radno mjesto jedan dan u tjednu kako bi provjerilo pristiglu poštu i osiguralo slanje izlazne pošte, na primjer u slučaju dostave pismena.

Svim kontaktnim točkama poslana je poruka preko Europske pravosudne mreže u kojoj se navodi da se obavijesti i dalje mogu slati službenicima isključivo e-poštom. Belgijska središnja tijela i dalje su dostupna telefonski i e-poštom. Preporučuje se slanje novih zahtjeva na zajedničke sandučiće elektroničke pošte u slučaju otmice djece, izvođenja dokaza, pravne pomoći, obveza uzdržavanja i zaštite djece.

Rješavanje pojedinačnih slučajeva moglo bi se odgoditi zbog manjeg broja zaposlenika. Zasad su svi službenici aktivni, a predmeti se i dalje rješavaju svakodnevno, na isti način kao prije izbijanja bolesti COVID-19.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Rokovi u vezi sa sudskim dražbama i privatnim prodajama u sudskom obliku koji istječu u razdoblju od 1. studenoga 2020. do 31. ožujka 2021. automatski se produljuju za šest mjeseci.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

-

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.