Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Tijek postupovnih rokova prekida se do 30. 4. 2020.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sve rasprave i drugi postupci obustavljaju se do 30. 4. 2020. Iznimke: zahtjev za donošenje iznimno hitne privremene mjere, postupak izručenja i drugi postupci koji se odnose na ograničavanje osobne slobode (npr. nezakoniti pritvor, zadržavanje u psihijatrijskoj ustanovi).

Tajnik suda dopušta podnošenje tužbe samo ako se ona temelji na zahtjevu za donošenje privremene mjere te pod uvjetom da je prijeko potrebno donijeti odluku u tom predmetu. Sudac će razmotriti okolnosti i odlučiti je li predmet hitan.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

-

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

-

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Postupci za deložaciju i izvršenje naloga za deložaciju zbog neplaćanja najamnine u tekućem razdoblju obustavljeni su do 31. svibnja 2020.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

- Obustavljeni su sudski postupci od 16. ožujka 2020. do 30. travnja 2020., uz sljedeće iznimke:

U građanskim predmetima:

i. zahtjevi za donošenje privremenih mjera u iznimno hitnim slučajevima;

ii. žalbe na postupke dražbe za nepokretnu imovinu (i drugo).

- Prekid svih postupovnih rokova predviđenih pravilima o parničnom postupku i drugih rokova propisanih sudskim presudama i nalozima do 30. travnja 2020.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Odjel za nesolventnost proveo je izmjene Zakona o osobnom stečaju s odredbama o produljenju/obnovi odgode pojedinačnih ovršnih radnji koju zbog posebnih uvjeta nalaže sud. Osim toga, olakšana je i provedba odredbe o internetskim sastancima vjerovnika. Izmjene tog zakona stupile su na snagu u kolovozu 2020.

Nadalje, ubrzano je pojednostavnjenje postupaka, koje je još u tijeku, uključujući podnošenje obrazaca i plaćanje preko interneta. Međutim, očekuje se da će internetske usluge biti dostupne javnosti u drugoj polovini 2021.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.