Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Kad je riječ o sudskim postupcima, izvršenjima ili postupcima u slučaju nesolventnosti, poduzeto je nekoliko mjera za olakšavanje gorućih problema građana. Raširena primjena postojećih odredbi postupovnih propisa o odstupanju od rokova u sudskim postupcima ako se rok propusti zbog ograničenja koja su posljedica izvanrednih mjera (obvezne karantene, ograničenja kretanja i okupljanja osoba).

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Ministarstvo pravosuđa preporučilo je odgodu svih sudskih rasprava. Ako odgoda nije moguća, rasprava se mora provesti strogo u skladu s Vladinom uredbom o izvanrednom stanju. Javnost se isključuje iz sudskih rasprava i smije se ograničeno kretati unutar zgrade suda.

Sudovi informacije pružaju telefonski/e-poštom.

Ministarstvo pravosuđa odgodu sudskih postupaka zbog primjene ovih preporuka neće smatrati kašnjenjem u izvršavanju njegovih nadzornih ovlasti.

Javnobilježničke usluge i dalje su dostupne javnosti, no te se usluge pružaju ograničeno.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Uredba Bruxelles II.a i Uredba o uzdržavanju): program rada Ureda provodit će se na način prilagođen izvanrednom stanju. Svi osobni kontakti s Uredom zamjenjuju se pisanim (obična ili elektronička pošta) i telefonskim kontaktima, a Ured radi samo ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 12:00.

Češko Ministarstvo pravosuđa (središnje tijelo u smislu uredbi o dostavi pismena i izvođenju dokaza): članovi osoblja (uključujući sve kontaktne točke) trenutačno uglavnom rade od kuće. Posebno se preporučuje elektronička komunikacija / komunikacija na daljinu. Svi bi rokovi trebali i dalje biti isti.

Jedina je komplikacija sve veći broj ograničenja u pogledu poštanskih usluga u nekim državama, a te probleme u dogovoru s Ministarstvom vanjskih poslova nastojimo prevladati upotrebom diplomatskih kanala za dostavu sudskih pismena. Inozemna središnja tijela trebala bi savjetovati sudove / nadležna tijela da sve zahtjeve za dostavu pismena i izvođenje dokaza upute izravno nadležnim sudovima, a ne posredstvom središnjeg tijela (Ministarstva pravosuđa) jer će se time trenutačno znatno skratiti rokovi za uspješno izvršenje zahtjeva.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Obustava dužnikove obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (ako je stečaj povezan s pandemijom bolesti COVID-19 nastupio u roku od šest mjeseci od prestanka izvanrednih mjera Vlade).

Datum isteka obustave produljuje se do 30. lipnja 2021.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Vjerovnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti dužnika obustavlja se do 31. kolovoza 2020.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Izvanrednim moratorijem obustavljaju se nalozi za izvršenje i ostvarivanje prava kolaterala. Lako je dostupan dužnicima jer za prva tri mjeseca ne zahtijeva suglasnost vjerovnika, koja je zatim potrebna za produljenje za dodatna tri mjeseca.

Druga faza izvanrednih zahtjeva za moratorij započela je 13. studenoga 2020. (do 30. lipnja 2021. i samo za podnositelje koji prvi put podnose zahtjev). Za produljenje izvanrednog moratorija iz prve faze nije potrebna suglasnost vjerovnika.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Izvanredni moratorij dužnika štiti i od raskida ugovora o opskrbi energijom, sirovinama, robom i uslugama te mu omogućuje da prednost da plaćanju obveza koje su izravno povezane s održavanjem poslovanja u odnosu na starije dugove.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Ministarstvo pravosuđa preporučilo je da se odgode sve sudske rasprave kada je to moguće. Odstupanje od rokova u sudskim postupcima ako se rok propusti zbog trenutačnih ograničenja (kao što je obvezna karantena ili ograničenje kretanja).

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Rokovi za povrat sredstava koji su relevantni za tužbe radi pobijanja prethodno provedenih dužnikovih transakcija prekinuti su sve dok je obustavljena dužnikova obveza podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti. Propisana je pojačana zaštita dužnika od otkazivanja tekućih postupaka otpusta zbog pada prihoda.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Plaćanje obroka zajmova za razdoblje od travnja do listopada 2020. može se odgoditi, a trajanje ugovora automatski bi se produljilo. Tijekom razdoblja zaštite ne mogu se obračunati nikakve kazne ni zatezne kamate na dospjele neplaćene obveze.

Većina pojedinačnih ovršnih radnji koje provode sudski izvršitelji obustavljena je do 31. siječnja 2021.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.