Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Danska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Dosad nisu uvedene nikakve mjere u pogledu sudskih postupaka.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Danski sudovi uspostavili su izvanredni postupak za rješavanje određenih kritičnih pitanja. Riječ je o predmetima koje sudovi i dalje rješavaju na lokalnoj razini te koji su zakonom posebno vremenski ograničeni ili koji ne trpe odgađanja.

Sudovi moraju u svakom predmetu procijeniti ispunjava li predmet uvjete da bi se smatrao „kritičnim” te isto tako moraju organizirati svoj rad uzimajući u obzir okolnosti.

Odluka o davanju prednosti kritičnim predmetima znači da niz značajnih vrsta predmeta, uključujući predmete u pogledu kojih se inače održavaju ročišta uz fizičku nazočnost na sudu, neće biti prioritet. Ti se predmeti odgađaju do daljnjeg.

Danski sudovi nastoje obavljati što je više moguće posla od kuće tijekom razdoblja izvanrednog stanja. Danska sudska uprava svim je zaposlenicima omogućila rad od kuće. Osim toga, zaposlenici suda mogu (u ograničenoj mjeri) biti fizički prisutni na sudovima kako bi se pobrinuli za to da oni sami, ali i drugi djelatnici, mogu zadatke riješiti od kuće.

Sudovi se, koliko god je to moguće, koriste telefonskim konferencijama za pripremu predmeta iz nekoliko područja prava, uključujući predmete u području građanskog prava i predmete u kojima sudjeluju sudski izvršitelji. Obiteljski sudovi predmete rješavaju što je više moguće bez fizičke nazočnosti. Postoje i određeni ostavinski predmeti koji se mogu riješiti telefonski.

Odbor za krizne situacije (u čijem su sastavu Danska sudska uprava i skupina predsjednika sudova) pozvao je sudove i da razmotre, koliko je to moguće, trebaju li se u trenutačnoj situaciji još više upotrebljavati videokonferencije ako se to smatra opravdanim sa stajališta vladavine prava.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Danski sudovi u pravilu nastoje obavljati što je više moguće posla od kuće tijekom razdoblja izvanrednog stanja.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

N/P.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

N/P.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

N/P.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

N/P.

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Danski sudovi uspostavili su izvanredni postupak za rješavanje određenih kritičnih pitanja. Riječ je o predmetima koje sudovi i dalje rješavaju na lokalnoj razini te koji su zakonom posebno vremenski ograničeni ili koji ne trpe odgađanja.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

N/P.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Danski parlament donio je niz paketa gospodarskih poticaja.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.