Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Unatoč trenutačnoj krizi nisu uvedene izmjene zakonskih rokova koji se primjenjuju na sudske postupke.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Sudovi su i dalje neovisni. Međutim, Nacionalna sudska uprava sudovima daje smjernice i savjete o njihovu upravljanju.

Nacionalna sudska uprava dala je smjernice u kojima se sudovima preporučuje da nastave rješavati predmete uz mjere opreza, na primjer osobe bi trebale fizički biti prisutne samo ako je predmet hitan. Nacionalna sudska uprava sudovima preporučuje održavanje rasprava upotrebom videokonferencije ili drugih dostupnih i prikladnih tehnoloških sredstava. Nacionalna sudska uprava objavila je i savjete za sve sudove o upotrebi sredstava daljinske komunikacije u okviru suđenja. Taj se savjet primjenjuje samo u aktualnoj iznimnoj situaciji i njime se ne nastoje izmijeniti postojeće politike, upute ili preporuke. Učinkovitijom upotrebom sredstava daljinske komunikacije nastoje se umanjiti zdravstveni rizici tako što će se izbjeći okupljanja više ljudi. Te i buduće smjernice mogu se pronaći ovdje.

Finski okružni sudovi do 10. svibnja 2020. obustavili su održavanje rasprava u 1431 građanskom predmetu. Ažurirane informacije mogu se pronaći ovdje.

Potiče se ostvarivanje kontakata sa sudovima prvenstveno telefonom i elektroničkom poštom.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

I dalje se pruža međunarodna pravna pomoć, no sudovi odlučuju koji će predmeti biti prioritet u skladu s dostupnim resursima.

Većina službenika finskog središnjeg tijela (u smislu uredbi 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 i 1206/2001) trenutačno radi na daljinu. Prisutnost u uredu ograničena je samo na hitne slučajeve. Kad god je to moguće, preporučuje se komunikacija e-poštom: central.authority@om.fi i maintenance.ca@om.fi (samo za pitanja uzdržavanja).

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Mogućnost proglašenja stečaja dužnika na temelju zahtjeva vjerovnika ograničena je na razdoblje od 1. svibnja 2020. do 31. siječnja 2021. Priprema se prijedlog kojim bi se dužnicima od 1. veljače 2021. omogućilo više vremena za plaćanje.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Mijenja se Ovršni zakon kako bi se olakšao položaj dužnika u razdoblju od 1. svibnja 2020. do 30. travnja 2021.

Izmijenit će se rok plaćanja i kriteriji za odobravanje mjeseci bez oduzimanja imovine. Predvidjet će se više vremena za izvršenje deložacija.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

-

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Vjerovnici su pozvani na opću odgovornost.

Finska svoje napore usmjerava i na izbjegavanje prezaduženosti privatnih osoba i kućanstava.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Privremena gornja granica kamatne stope od 10 % za potrošačke kredite i privremena zabrana njihova izravnog oglašavanja na snazi su od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. Priprema se prijedlog za produljenje tih privremenih mjera.

Predloženo je privremeno urediti troškove naplate duga za druga potraživanja osim potraživanja prema stanovništvu i ograničiti uporabu nacrta u odnosu na određene dužnike.

Posljednji put ažurirano: 14/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.