Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

-

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Na temelju ministarske odluke do 15. svibnja 2020. obustavljaju se svi postupci koji se vode pred grčkim sudovima i njihovim službama, a iznimka su hitne i važne tužbe i predmeti.

Postupci koji se vode pred okružnim građanskim sudovima i njihovim službama obustavljaju se do 10. svibnja 2020.

Pravosudne službe poduzimaju samo nužne radnje potrebne za obavljanje najvažnijih poslova i rješavanje hitnih predmeta.

Sastanci i druge aktivnosti povezane s pravosudnim poslovima odvijaju se na daljinu upotrebom tehnoloških sredstava, ako je to moguće. Zahvaljujući IT komunikacijskim alatima i aplikacijama osigurani su videokonferencija i rad sudaca, tužitelja i drugih pravnih subjekata na daljinu.

Elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrda dostupno je na nekim glavnim sudovima. U tom slučaju građani i odvjetnici mogu ih primiti putem internetskog portala.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Grčka vlada donijela je mjere opreza i sprječavanja širenja kako bi umanjila opasnost od širenja koronavirusa, njegov učinak na društvo i gospodarstvo te osigurala dobro funkcioniranje tržišta i javnog sektora.

Ministarstvo pravosuđa, u svojstvu središnjeg tijela imenovanog na temelju konvencija/ugovora u području građanskog prava i u skladu s uredbama EU-a o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima, uspostavilo je mješoviti sustav u kojem se izmjenjuju rad na daljinu i fizička prisutnost na radnome mjestu.

Središnje tijelo dosad je gotovo u potpunosti izvršavalo svoje poslove, iako su neizbježni povremeni zastoji u obradi nekih zahtjeva zbog zdravstvene krize koja i dalje traje.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Svi relevantni postupci obustavljaju se u razdoblju od 7. do 30. studenoga 2020.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Svi relevantni postupci obustavljaju se u razdoblju od 7. do 30. studenoga 2020.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Svi ovršni postupci obustavljaju se u razdoblju od 7. do 30. studenoga 2020.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Sve sudske rasprave privremeno su obustavljene zbog zaštite javnog zdravlja od 7. do 30. studenoga 2020. Obustava postupaka u slučaju nesolventnosti od 7. do 30. studenoga 2020.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Unija grčkih banaka i ministar financija dogovorili su da će se banke na zahtjev dužnika odreći otplate obroka glavnice na temelju ugovora o zajmu s poduzećima koja su pogođena pandemijom koronavirusa.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Za subjekte koji su pogođeni pandemijom koronavirusa i njihove zaposlenike (kao i pojedince koji iznajmljuju prostore takvim pogođenim poduzećima):

  • produljen je rok za plaćanje poreza bez obračunavanja kamata ili kazni;
  • produljen je rok za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje.
Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.