Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Potrebno je osigurati pristup pravosuđu i kontinuitet postupaka u tijeku. Zbog toga sudovi u Mađarskoj ne prekidaju s radom. Posebna postupovna pravila odobrena su kako bi se olakšale njihove aktivnosti, primjerice u slučaju epidemioloških mjera. Svi su sudovi operativni.

Rokovi u pravilu nastavljaju teći tijekom razdoblja opasnosti.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Osiguran je pristup pravosuđu i kontinuitet postupaka u tijeku; sudovi u Mađarskoj ne prekidaju s radom.

Osiguran je pristup pravosuđu i kontinuitet postupaka u tijeku; sudovi u Mađarskoj ne prekidaju s radom. Tijekom trajanja stanja opasnosti u pravilu se ne provode samo one postupovne radnje koje je potrebno obavljati na lokaciji koja podliježe epidemiološkoj mjeri. Ako je to opravdano epidemiološkim mjerama, rasprava se može održati i elektroničkim sredstvima ili drugim sredstvima kojima se mogu prenositi elektroničke slike i zvuk.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Središnja su tijela operativna.

Zahtjevi za pravnu pomoć mogu se izvršavati s odgodom u usporedbi s uobičajenom situacijom.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

-

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

Mjere koje se odnose na trgovačka društva:

  • postupak likvidacije može se pokrenuti samo ako je proteklo 75 dana od roka za plaćanje navedenog u nalogu za plaćanje
  • postupak likvidacije može se pokrenuti samo za potraživanja koja premašuju 400 000 HUF
  • u okviru postupka preispitivanja zakonitosti sud pri kojem se vodi registar trgovačkih društava ne može proglasiti prestanak društva
  • postupci proglašenja prestanka društva koji se pokreću zbog ukidanja poreznog broja obustavljaju se do 30. lipnja 2021.
  • kao opće pravilo, postupci obveznog brisanja obustavljaju se do 30. lipnja 2021. i ne mogu se pokrenuti zbog nedovršenog postupka likvidacije.

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Uvodi se zakonski moratorij na plaćanja dužnika na temelju ugovora o kreditu, zajmu i financijskom leasingu do 31. prosinca 2020.

Zakonom CVII. iz 2020. rok se produljuje do 30. lipnja 2021. za dužnike iz nekih društvenih skupina (nezaposlene osobe, bivši sudionici programa javnih radova, roditelji koji odgajaju djecu, umirovljenici, sudionici u postupku osobnog stečaja).

Dužniku se u skladu s time na temelju postojećeg ugovora koji je potpisan i isplaćen prije 19. ožujka 2020. odobrava moratorij na otplatu glavnice, kamata i naknada.

Moratorij traje do kraja ove godine.

Rok za otplatu produljuje se za vrijeme trajanja moratorija, a sam se ugovor produljuje ako bi ugovor o kreditu normalno završio tijekom trajanja moratorija. I jamstva se produljuju za isto razdoblje (devet mjeseci).

Moratorij na otplatu duga primjenjuje se samo na kredite koje su isplatila domaća financijska društva te stoga ova mjera ne utječe na kredite međunarodnih financijskih institucija.

Moratorij na otplatu primjenjuje se i na zajmove zaposlenika. Moratorij na otplatu primjenjuje se i na dužnike u predmetima osobnog stečaja (parnični i izvansudski postupci) te na rasporede otplate duga koji se temelje na izvansudskoj nagodbi, na sudskoj nagodbi o podmirenju duga ili na odluci suda.

Kamate i naknade koje se ne plaćaju tijekom moratorija neće se kapitalizirati. Moraju se platiti nakon moratorija i pod istim uvjetima kako se zbog moratorija ne bi povećalo opterećenje kamatama i naknadama. U skladu s time produljuje se razdoblje otplate.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

Obustavlja se raskid ugovora u slučaju neplaćanja (ugovori o zajmu, kreditu i financijskom leasingu koji su odobreni u okviru vjerovnikova poslovanja) do 30. lipnja 2021.– posebna obveza ponovnog pregovaranja o ugovoru (Zakon CVII. iz 2020., stupa na snagu 1. siječnja 2021.).

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Potrebno je osigurati pristup pravosuđu i kontinuitet postupaka u tijeku. Zbog toga sudovi u Mađarskoj ne prekidaju s radom. Posebna postupovna pravila odobrena su kako bi se olakšale njihove aktivnosti, primjerice u slučaju epidemioloških mjera. Svi su sudovi operativni.

Tijekom trajanja stanja opasnosti u pravilu se ne provode samo one postupovne radnje koje je potrebno obavljati na lokaciji koja podliježe epidemiološkoj mjeri.

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

-

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.