Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Parlament (gornji i donji dom) prihvatio je privremeno zakonodavstvo o izvanrednom stanju. Primjenom tog zakonodavstva mogu se riješiti najhitniji problemi u funkcioniranju sudstva.

To je zakonodavstvo stupilo na snagu 24. travnja 2020.

Rasprave u građanskim i upravnim predmetima

Rasprave se održavaju uz upotrebu svih dostupnih sredstava za elektroničku komunikaciju ako zbog bolesti COVID-19 fizičke rasprave nisu moguće. Suci u svim predmetima odlučuju o načinu održavanja rasprave.

Nema izmjena zakonskih rokova u građanskim, upravnim ili kaznenim predmetima.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Svi su sudovi bili zatvoreni od 17. ožujka 2020. do 11. svibnja 2020., osim kad je bila riječ o izuzetno hitnim predmetima. Svi ostali predmeti rješavali su se u pisanom postupku ili primjenom audiokonferencija i videokonferencija.

Zgrade sudova ponovno će se otvoriti 11. svibnja 2020. kako bi se počeli rješavati svi predmeti iz područja kaznenog, maloljetničkog i obiteljskog prava. Sudbena vlast poduzela je sigurnosne i organizacijske mjere u skladu sa savjetima nacionalnih zdravstvenih tijela.

Koliko god je to moguće, i ostali predmeti rješavat će se uz fizičku nazočnost sudionika na sudovima. Ako to nije moguće, mogu se upotrebljavati videokonferencijska veza ili druga elektronička sredstva.

Međutim, javnost neće moći prisustvovati raspravama, osim kad je riječ o predmetima od velikog javnog interesa. Sudovi mogu zamoliti i Sudbeno vijeće da dogovori stručni prijenos uživo ako smatraju to nužnim za javni interes. Raspravi uvijek mogu nazočiti najviše tri predstavnika medija. Osim toga, sudstvo nastoji pisane presude što više objavljivati na internetu.

Sudstvo istražuje mogućnosti ispunjavanja obveze održavanja javnih i otvorenih rasprava i istodobnog poštovanja privatnosti uključenih stranaka.

Sudstvo je predvidjelo privremenu prilagodbu postupovnih propisa za sva područja nadležnosti te je na svojim internetskim stranicama izradilo stranicu s cjelokupnim aktualnim pregledom i uputama o načinu rada tijekom krize nastale zbog bolesti COVID-19.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Središnja tijela u Nizozemskoj uglavnom rade od kuće. Preporučuje se komunikacija e-poštom.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

Nizozemska isto tako nije pobornik uvođenja obustave obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti jer postoji rizik da se neodrživa poduzeća održe na životu dulje nego što je to odgovorno. Time se nanosi šteta vjerovnicima. Nizozemska se umjesto toga usredotočuje na omogućavanje brzog i ranog restrukturiranja.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

Trenutačno se ne razmatra obustava obveze plaćanja jer bi to moglo izazvati lančanu reakciju.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

-

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

Brojne su banke dobrovoljno pristale na privremenu odgodu otkazivanja kreditnih aranžmana i mjera izvršenja (pod određenim uvjetima). U Nizozemskoj banke ni inače ne pribjegavaju često podnošenju zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti.

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

Najavljene su opće izvanredne mjere kako bi se građanima i poduzetnicima omogućilo da nastave ispunjavati obveze plaćanja.

Taj paket uključuje mjere kao što su trenutačni prestanak naplate određenih poreza (poreza na dohodak, poreza na dobit, PDV-a) i liberalni sustav odgode niza drugih poreza i mirovinskih doprinosa.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.