A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A 2020. március 22-i törvény, módosított szövegváltozatában.

A 2020. március 22-től számított, valamint a rendes körülmények között ezen időpont utáni időponttól számított eljárási határidők megszakadnak, és 2020. április 30-ig felfüggesztésre kerülnek. Ezt követően újraindulnak. Ezt azt jelenti, hogy a 14 napos határidő 2020. május 15-én, a 4 hetes határidő pedig 2020. május 29-én jár le.

Kivételek (többek között): Fizetési határidők, pszichiátriai kényszergyógykezelés. A biztonságot vagy a személyes szabadságot érintő, valamint helyrehozhatatlan kárral fenyegető közvetlen veszély esetén a bíróság határozhat a megszakadás korábbi megszüntetéséről.

A határidők / elévülési idők a 2020. március 22. és 2020. április 30. közötti időszakra felfüggesztésre kerülnek.

Online tárgyalás: Kivételesen – speciális szabályok alkalmazása mellett – lehetőség van arra, hogy egyes csoportok kép- és hangtovábbítást lehetővé tévő műszaki megoldások segítségével vegyenek részt a tárgyaláson.

Végrehajtási eljárások: Az ingó és az ingatlan vagyontárgyak kényszerértékesítése felfüggeszthető, ha az adósnak a Covid19-világjárvány miatt gazdasági nehézségei vannak. A kilakoltatás kérelemre felfüggeszthető, ha az adós másként hajléktalanná válna.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Korlátozások a bíróság és a felek közötti kapcsolattartásban, a Covid19-világjárvány alakulásától függően.

Szükség esetén egyes bíróságokon általános ítélkezési szünet, a sürgős ügyek más bíróságoknak való átadása lehetőségével.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A központi hatóságok tisztviselői a Covid19-világjárvány alakulásától függően otthonról dolgoznak. Ajánlott kommunikációs csatorna: e-mail.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Az adós azon kötelessége, hogy túlzott eladósodottság esetén fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezzen, 2021. június 30-ig felfüggesztésre került.

Az adós azon kötelezettsége, hogy a fizetésképtelenségétől számított 60 napon belül fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezzen, 120 napra meghosszabbodott azokban az esetekben, amikor a fizetésképtelenség a Covid19 miatt következett be.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelező azon joga, hogy az adóssal szemben túlzott eladósodottság miatt fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezzen, 2021. június 30-ig felfüggesztésre került.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

Kérhető az ingó és az ingatlan vagyontárgyak kényszerértékesítésének felfüggesztése, ha az adós a jelenlegi Covid19-világjárvány miatt gazdaságilag nehéz helyzetbe került, és ez vezetett a végrehajtási eljárás megindításához.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A fizetésképtelenségi bíróság meghosszabbíthatja azt az időszakot, amelyen belül harmadik felek nem mondhatják fel a szerződéseket vagy élhetnek a kielégítési jogukkal vagy a külön kielégítésre vonatkozó jogukkal (hatályos 2021. június 30-ig).

A lakossági bérleti szerződés (bérleti törvény) nem szüntethető meg a 2020 áprilisától júniusáig keletkezett olyan bérletidíj-hátralék miatt, amely mögött a gazdasági teljesítménynek a Covid19-világjárvány miatti jelentős romlása áll. A bérbeadó e hátralékok miatt csak 2020. december 31. után indíthat bíróság előtt keresetet, és csak legfeljebb évi 4% késedelmi kamatot követelhet.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A bíróság legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja a fizetésképtelenségi eljárások eljárási határidőit (hatályos 2020. december 31-ig).

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Ha az adós a törlesztés ütemezéséhez képest elmaradásban van, legfeljebb kilenc hónapos moratóriumot kérhet (hatályos 2021. június 30-ig).

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

A fogyasztók és a mikrovállalkozások a hiteleik 2020 áprilisa és júniusa között esedékes törlesztőrészleteire haladékot kapnak, ha a hitelfelvevő a Covid19-világjárvány miatt olyan bevételkiesést szenvedett el, amely miatt észszerűen nem elvárható a törlesztőrészletek határidőre történő megfizetése. A teljes adósság visszafizetési határideje automatikusan meghosszabbodik három hónappal, kivéve abban az esetben, ha a hitelfelvevő a törlesztést az eredeti ütemezés szerint kívánja folytatni.

Az áprilistól júniusig keletkezett hátralékok után nem kell késedelmi kamatot fizetni.

A szerződéses kötbért nem kell megfizetni, ha a szerződést 2020. április 1. előtt kötötték, és a nemteljesítés azért következett be, mert a kötelezett gazdasági teljesítménye a Covid19-világjárvány miatt jelentős mértékben romlott, vagy mert munkavégzését a Covid19-világjárvány korlátozta.

Utolsó frissítés: 04/10/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.