Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

2020. március 22-i törvény

A március 22-én megnyíló eljárási határidőket vagy a rendes körülmények között e dátumot követően megnyíló határidőket 2020. április 30-ig felfüggesztik. Ezt követően indulnak el újból. Ez azt jelenti, hogy a 14 napos határidő május 15-én, míg a 4 hetes határidő május 29-én jár le.

Kivételek (többek közt): fizetési határidők, kényszerű pszichiátriai kezelés. A biztonság vagy személyi szabadság közvetlen veszélye, valamint a helyrehozhatatlan károk esetén a bíróság hamarabb megszüntetheti a felfüggesztést.

Az elévülési időket március 22. és április 30. között felfüggesztik.

Végrehajtási eljárások: Az ingó és ingatlan vagyontárgyak kényszerű árverésének lehetséges felfüggesztése, ha az adós gazdasági nehézségekkel néz szembe a Covid19-világjárvány miatt. A kilakoltatások is felfüggeszthetők kérésre, ha az adós ellenkező esetben hajléktanná válna.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

A bíróság és a felek közötti kapcsolat korlátozása.

Egyes bíróságok általános bezárása szükség esetén, a sürgős ügyek más bíróságokra utalásának lehetőségével.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A központi hatóságok ügyintézői otthonról dolgoznak: az e-mailes kommunikáció javasolt

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Az adós azon kötelessége, hogy a túlzott eladósodottság miatt fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezzen, 2021.01.31-ig felfüggesztésre kerül.

Az adós azon kötelezettsége, hogy a fizetésképtelenségétől számított 60 napon belül fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezzen, 120 napra meghosszabbodik, amennyiben a fizetésképtelenség a Covid19 miatt következett be.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelező azon joga, hogy az adós ellen fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezésére túlzott eladósodottság miatt, 2021.01.31-ig felfüggesztésre kerül.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

Az ingó és ingatlan vagyontárgyak kényszerárverésének felfüggesztése kérhető, ha a kötelezett a jelenlegi Covid19-világjárvány miatt gazdasági nehézségekbe ütközik, és ezek a nehézségek végrehajtási eljárás megindításához vezettek.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A fizetésképtelenségi bíróság meghosszabbítja azt az időszakot, amelyen belül harmadik felek nem mondhatják fel a szerződéseket vagy élhetnek a kielégítési jogukkal vagy a külön kielégítésre vonatkozó jogukkal (hatályos 2020. december 31-ig).

Lakossági bérleti szerződések (bérleti törvény) nem szüntethetők meg a 2020 áprilistól júniusig tartó időszakra eső olyan bérletidíj-hátralék miatt, amely a gazdasági teljesítmény Covid19-hez kapcsolódó jelentős romlásának tudható be. A bérbeadók csak 2020. december 31. után érvényesíthetik e hátralékokat a bíróságon, de legfeljebb évi 4%-os késedelmi kamattal.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A bíróság legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja a fizetésképtelenségi eljárások eljárási határidőit (hatályos 2020. december 31-ig).

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Ha az adós szerkezetátalakítási terv részeként van hátralékban, legfeljebb 9 hónapos moratóriumot kérhet (hatályos 2020. december 31-ig).

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Fogyasztók vagy mikrovállalkozások hiteleinek 2020 áprilisa és júniusa között esedékes törlesztőrészleteire akkor adnak haladékot, ha a hitelfelvevő a Covid19-cel kapcsolatban olyan bevételkiesést szenvedett el, ami észszerűen nem teszi elvárhatóvá a hitel törlesztőrészleteinek határidőben történő megfizetését. A szerződés futamideje automatikusan meghosszabbodik 3 hónappal, kivéve, ha a hitelfelvevő a kölcsön visszafizetését szabályosan akarja folytatni.

Áprilistól júniusig nem kell késedelmi kamatot fizetni a tartozások után.

Nincs szerződéses kötbér, ha a szerződést április 1. előtt kötötték meg, és az adós a gazdasági teljesítmény Covid19-hez kapcsolódó jelentős romlása vagy munkájára a Covid19-hez kapcsolódó korlátozások miatti teljesítőképtelensége okán esik késedelembe.

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.