A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Az elévülési idők és a bírósági jogorvoslat benyújtására vonatkozó határidők, amelyek 2020. április 8. és 2020. május 17. között járnak le, ezen időszak lejáratát követően egy hónappal meghosszabbodnak (azaz 2020. június 17-re halasztódnak). Szükség esetén a kormányzat meghosszabbíthatja ezen időszak végét.

A polgári eljárásokban alkalmazott határidők, amelyek 2020. április 8. és 2020. május 17. között járnak le, és amelyek lejárata megsemmisítéshez vagy egyéb kárhoz vezethet, a válságidőszak lejáratát követően egy hónappal meghosszabbodnak (azaz 2020. június 17-re halasztódnak). Szükség esetén a kormányzat meghosszabbíthatja a válságidőszak végét. Ez nem alkalmazandó a sürgős esetekre.

A 2020. március 18. és 2020. június 3. között lejáró határidők meghosszabbítása 6 hónappal ingatlanok bírósági értékesítése esetén.

A társaságokkal szembeni egyes végrehajtási eljárások felfüggesztése 2020. április 24. és 2020. május 17. között.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Polgári ügyekben a 2020. április 10. és 2020. június 17. (ezt az időszakot kormány meghosszabbíthatja) közé tervezett bírósági tárgyalások elmaradnak, ha valamennyi fél elküldte már az írásbeli következtetéseit. Amennyiben a felek ezt nem kifogásolják, a bíró meghallgatás nélkül hoz ítéletet, kizárólag az írásbeli következtetések alapján. Ha a felek ezt kifogásolják, az ügyet elhalasztják.

A polgári bíróságok videokonferenciás eszközök használatához folyamodnak, amikor az ügyek kezelése folytatódik a bíróságon.

Az eskü távolról is letehető 2020. május 4. és június 3. között.

A közjegyzői törvényben előírt tárgyalásokra vonatkozó, 2020. március 18. és 2020. augusztus 4. között lejáró jogszabályi határidőket három hónappal meghosszabbítják.

A közjegyzői okiratokat lehet távolról és elektronikusan fogadni (elektronikus hordozón, valamint elektronikus személyazonosítással és aláírással).

A tanúkra és a több közjegyző jelenlétére vonatkozó előírás eltörlése a hiteles végrendeletek esetén 2020. május 4. és 2020. június 3. között.

A 2020. március 13. és 2020. június 30. között fogadott, kizárólag 2020. március 13. és 2020. június 30. között hatályos közjegyzői okiratok térítésmentesek.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A Covid19-járványt követően a belga központi hatóságok munkavégzésének módja és szervezete nem változott a polgári ügyekben, kivéve, hogy a belga központi hatóságok legtöbb ügyintézője kizárólag távmunkában dolgozik. Néhány ügyintéző továbbra is bejár heti egyszer, hogy ellenőrizze a bejövő postai küldeményeket és biztosítsa a postai küldemények kiküldését, például az iratok kézbesítését.

Az Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül valamennyi kapcsolattartó üzenetet kapott arról, hogy az értesítéseket kizárólag e-mailen lehet elküldeni az ügyintézőknek. A belga központi hatóságok továbbra is elérhetők telefonon és e-mailen. A gyermekrablással, bizonyítási cselekménnyel, költségmentességgel, tartási kötelezettséggel és gyermekvédelemmel kapcsolatos új kérelmeket a javaslat szerint a funkcionális postafiókokba kell küldeni.

Az egyes ügyekben az eljárás a személyzet csökkent létszáma miatt késlekedhet. Eddig valamennyi ügyintéző aktív maradt, és az ügyeket továbbra is napi szinten kezelik, ahogyan a Covid19-járvány előtt.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

-

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

-

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

-

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A bírósági értékesítések és bírósági formában történő zártkörű értékesítések keretében 2020. november 1. és 2021. március 31. között lejár határidők automatikusan 6 hónappal meghosszabbodnak.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

-

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

-

Utolsó frissítés: 22/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.