Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

2020. április 18-án hatályba léptek a monetáris eszközökkel szembeni végrehajtásról szóló törvény módosításai: a természetes személyek számláival szembeni végrehajtást 3 hónapra felfüggesztik (további 3 hónapos felfüggesztés lehetőségével). A törvényes kamatok kiszámítását ebben az időszakban felfüggesztették.

2020. október 19-től a végrehajtás továbbra is rendszeresen zajlik. Az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium azonban ajánlásokat küldött a közjegyzőknek, amelyekben azt kérte, hogy három szakaszban – október 19-én, november 20-án és január 20-án – kezdjék meg az elmúlt hat hónapban benyújtott végrehajtási ügyek kezelését. Az első szakaszban a június 30-ig beérkezett kérelmek alapján hozott végrehajtási határozatokat, a második szakaszban az augusztus 31-ig beérkezett végrehajtási határozatokat, a harmadik szakaszban pedig az október 18-ig beérkezett kérelmek alapján hozott határozatokat bocsátják ki.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Valamennyi igazságügyi hatóság folytatja a munkavégzést. Mindazonáltal csak azokat az eljárásokat folytatják le a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, amelyeket sürgősnek minősítettek. A tárgyalásokat és egyéb, nem sürgős ügyeket további rendelkezésig elnapolták.

Azokban az ügyekben, ahol a bírák egyesbíróként is hozhatnak ítéletet, vagy amelyek esetén nincs szükség tárgyalása, mindenekelőtt otthonról kell határozatokat hozni, majd azt követően kell elintézni azok kézbesítését. Az igazságügyi hatóságok vezetői jogosultak arra, hogy lehetőség szerint engedélyezzék a munkavállalóknak az otthonról történő munkavégzést.

A felekkel és az eljárás valamennyi résztvevőjével folytatott kommunikáció elektronikusan történik minden olyan esetben, ahol ez lehetséges. Az ülést vagy tárgyalást igénylő ügyekben az egészségügyi hatóságok által előírt valamennyi óvintézkedést be kell vezetni. Minden egyes helyzetben alkalmazni kell a bírák és a bíróságok számára elérhető távkommunikációs eszközöket, többek közt a bíróságon belül is (e-mail, videokapcsolat stb.).

Ezenkívül ajánlott elhalasztani a végrehajtási eljárásokat, különösen a kilakoltatással és az ingatlanátadással kapcsolatos végrehajtást.

A Covid19-járvány horvátországi megjelenése miatt minden, végrehajtási és fizetésképtelenségi ügyben folytatott elektronikus nyilvános árverést elnapoltak, kivéve azokat, amelyek esetén az ajánlattétel legkésőbb 2020. március 24-én megkezdődött, és amelyek az elektronikus nyilvános árverésekre vonatkozó kiadványban közzétett részvételi felhívás szerint fejeződnek be.

A 2020. március 13-át követően beérkezett, és még nem feldolgozott valamennyi értékesítési kérelmet a Covid19-járvány által előidézett különleges körülmények megszűnését követően dolgozzák fel. Az elektronikus nyilvános árverésekre vonatkozó kiadványban közzétett, költségelőleg-fizetésre irányuló felhívásokat és részvételi felhívásokat hatályon kívül helyezik, és azonos értékesítési feltételek mellett ismételten közzéteszik a Covid19-járvány által előidézett különleges körülmények megszűnését követően.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A feleknek e-mailen, telefonon és postai szolgáltatókon keresztül kell megküldeniük az Igazságügyi Minisztérium számára a kérdéseiket, kérelmeiket és beadványaikat, a rendes munkaidőn belül.

A nemzetközi jogsegély továbbra is biztosított, azonban előfordulhat késedelem.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

A csődeljárás kezdeményezésének a különleges körülmények között felmerülő okai nem érvényesülnek a fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem esetében. A csődeljárás kezdeményezésének indokai a fizetésképtelenség és a túlzott eladósodás, de ezek egyike sem alkalmazható, ha azok különleges körülmények között merülnek fel. Kivételt képez ez alól az, hogy az adós, a pénzügyi ügynökség és a hitelező kizárólag a Horvát Köztársaság érdekeinek és biztonságának védelme, valamint a természet, az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében a csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

-

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

2020. május 1-jén hatályba lépett a végrehajtási és a fizetésképtelenségi eljárások során alkalmazandó intervenciós intézkedésekről szóló törvény.

A törvény alapján a végrehajtási eljárást három hónapra felfüggesztik (amely további 3 hónappal meghosszabbítható). Különleges körülmények fennállása esetén a munkáltatók és az állami nyugdíjalap nem tartja vissza a munkabért/nyugdíjat a hitelezők javára (e szabály alól kivételt képez a gyermektartás, a munkavállalói követelések és a büntető eljárásjog szerinti ideiglenes intézkedések végrehajtása).

A törvényes kamatok felszámítása ugyanezen időszakra felfüggesztésre kerül.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

Horvátországban a Covid19-járvány kitörése miatt a végrehajtási és a fizetésképtelenséggel összefüggő ügyekben valamennyi nyilvános elektronikus árverési nyitást elhalasztották, kivéve azokat, amelyek esetében az ajánlattétel legkésőbb 2020. március 24-én megtörtént, és amelyeket a nyilvános elektronikus árverésen való részvételre vonatkozóan közzétett felhívások szerint be kell fejezni.

A 2020. március 13. után beérkezett, feldolgozásra nem kerülő vételi ajánlatokat a Covid19-járvány különleges körülményeinek megszűnésekor dolgozzák fel. A Covid19-járvány kitörése különleges körülményeinek megszűnését követően valamennyi, a költségek megfizetésére és a nyilvános elektronikus árverésen való részvételre vonatkozóan közzétett felhívás érvényét veszti, és azokat ugyanazon értékesítési feltételek mellett újra közzéteszik.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

-

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

-

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.