A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Számos intézkedés bevezetésére került sor annak érdekében, hogy az állampolgárok legsürgősebb nehézségeit meg lehessen könnyíteni a bírósági eljárásokkal, a végrehajtással vagy a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatban. A perrendtartásról szóló törvény azon rendelkezéseinek gyakori alkalmazása, amelyek a bírósági eljárások határidőinek elmulasztása alóli felmentésről szólnak, ha a határidő elmulasztására a rendkívüli intézkedésekből eredő korlátozások miatt került sor (kötelező karantén, az emberek mozgására és gyülekezésére vonatkozó korlátozások).

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Az Igazságügyi Minisztérium minden bírósági tárgyalás elhalasztását javasolja. Ha az elhalasztás nem lehetséges, a meghallgatást szigorúan a szükségállapotról szóló kormányzati rendelettel összhangban kell lefolytatni. A nyilvánosság ki van zárva a bírósági tárgyalásokról, és a bírósági épületen belüli mozgása korlátozott.

A bíróságok telefonon/e-mailen nyújtanak tájékoztatást.

Az ezen ajánlások alkalmazásából eredő eljárási késedelmeket az Igazságügyi Minisztérium nem tekinti a felügyeleti jogkör késedelmes gyakorlásának.

A közjegyzői szolgáltatások továbbra is elérhetőek a nyilvánosság számára, azonban a munkavégzés korlátozott.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A gyermekek nemzetközi jogi védelmével foglalkozó hivatal (Brüsszel IIa és tartási rendelet): A hivatal a munkáját szükségállapoti üzemmódban látja el; a hivatallal való valamennyi személyes kapcsolatot írásos (írásos vagy elektronikus) és telefonos kapcsolattartásra kell cserélni; a munkaidő hétfőn és szerdán, a 9–12 óra közötti időszakra korlátozódik.

Cseh Igazságügyi Minisztérium (az iratok kézbesítéséért és a bizonyítási cselekményért felelős központi hivatalról szóló rendeletek): A munkavállalók (beleértve a kapcsolattartókat) jelenleg elsősorban otthonról dolgoznak. Határozottan javasolt az elektronikus/távkommunikáció. Valamennyi határidőt be kell tartani.

Az egyetlen nehézséget az okozza, hogy egyes államokban egyre több korlátozás vonatkozik a postai szolgáltatásokra, amit a Külügyminisztériummal közösen igyekszünk leküzdeni a bírósági iratok kézbesítésére szolgáló diplomáciai csatorna használatával. A külföldi központi hatóságoknak fel kell kérniük a bíróságokat/illetékes hatóságokat arra, hogy az iratok kézbesítésére és a bizonyítási cselekményre irányuló valamennyi kérelmet közvetlenül az illetékes bíróságoknak küldjék, és ne a központi hatóságon (Igazságügyi Minisztériumon) keresztül, mivel ez jelenleg jelentősen le fogja rövidíteni a kérelmek sikeres végrehajtására irányuló határidőket.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Az adós fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezésére vonatkozó kötelezettségének felfüggesztése (a rendkívüli kormányzati intézkedéseik végétől számított 6 hónapon belül történő, Coviddal kapcsolatos csőd esetén).

A felfüggesztés lejárati ideje 2021. június 30-ig meghosszabbításra került.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelező azon jogának 2020. augusztus 31-ig történő felfüggesztése, hogy az adóssal szemben fizetésképtelenségi eljárást indítson.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A rendkívüli moratórium felfüggeszti a végrehajtható okiratok végrehajtását és a biztosítékok érvényesítését. Az adósok számára könnyen hozzáférhető, mivel az első három hónapban nincs szükség a hitelezők beleegyezésére; ezt követően a hitelezők hozzájárulása szükséges a további három hónappal történő meghosszabbításhoz.

A rendkívüli moratórium iránti kérelmek második szakasza 2020. november 13-án nyílt meg (2021. június 30-ig és csak az első alkalommal kérelmezők számára). Az első szakaszos rendkívüli moratóriumának meghosszabbításához nincs szükség a hitelezők hozzájárulására.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A rendkívüli moratórium emellett megvédi az adóst attól, hogy vele szemben felmondják az energia, nyersanyag és áru szolgáltatására, valamint a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéseket, és lehetővé teszi az adós számára, hogy a vállalkozás fenntartásával közvetlenül összefüggő fizetési kötelezettségeket a régebbi adósságokkal szemben elsődlegesen teljesíthesse.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

Az igazságügyi minisztérium azt javasolta, hogy amennyiben lehetséges, halasszanak el minden bírósági tárgyalást. A bírósági eljárások során elmulasztott határidők figyelmen kívül hagyása, ha a határidőt a jelenlegi korlátozások (például kötelező karantén vagy a mozgás korlátozása) miatt nem tartották be.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Mindaddig, amíg az adósnak a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettsége felfüggesztés alatt áll, a korábbi ügyletek megtámadására irányuló keresetekkel összefüggő visszakövetelési időszakok is nyugszanak. Törvénybe foglalták az adósok fokozott védelmét a folyamatban lévő adósság-elengedési eljárásoknak a jövedelem csökkenése miatti megszüntetése esetére.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

A törlesztőrészletek 2020 áprilisától 2020 októberéig elhalaszthatók, és a szerződések futamideje automatikusan meghosszabbodik. A védelmi időszak alatt nem merülhet fel szankció vagy késedelmi kamat.

A végrehajtók által lefolytatott egyedi végrehajtási cselekmények többségét 2021. január 31-ig felfüggesztették.

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.