A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A március 12. után és a szükségállapot végét követő egy hónapig tartó időszakban lejáró (eljárási) határidők meghosszabbodnak, beleértve az elévülési időket is. A fenti időszak végén valamennyi határidő visszaáll, azonban két hónapos korlátozással. Mindazonáltal a meghosszabbított határidő nem korlátozhatja a feleket abban, hogy a szükségállapot ideje alatt a lehetséges mértékben jogorvoslatot kérjenek vagy keresetindítási jogukat gyakorolják bármilyen módon.

Ez főszabály szerint nem érinti a teljesítési kötelezettségeket és a szerződésekben megadott határidőket, a speciális körülményekre vonatkozó nemzeti jog (vis maior stb.) alkalmazandó. Az adós nemteljesítéséből eredő szerződéses szankciók (kártérítés, felmondás stb.) azonban ideiglenesen nem alkalmazandók, tekintettel a végrehajtási nehézségekre.

A szerződéses szankciókra, a szerződés megújítására és felmondására vonatkozó jogszabályi határidők szintén felfüggesztődnek vagy meghosszabbításra kerülnek.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Március 17. és május 10. között a bíróságok csak a sürgős ügyekkel foglalkoztak (a polgári szabadságokkal és a polgári ügyekben fennálló felügyeleti joggal, végrehajtással, gyermekvédelemmel kapcsolatos tárgyalások, családjogi bíróság által tárgyalt sürgős ügyek, beleértve a védelmi határozatokat és a szükségállapot idején az ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárásokat).

A bíróságok május 11. óta minden ügyben fokozatosan újrakezdték tevékenységüket.

Ha valamely bíróság nem tud eljárni, egy másik bíróság is kijelölhető a sürgős ügyek kezelésére.

A felek minden módon tájékoztatást kapnak a bírósági határozatokról, különös tekintettel az e-mailre és a telefonra (a határozatok nem minősülnek a címzett számára kézbesítettnek).

A gyermekekre és felnőttekre vonatkozó védelmi intézkedésekkel kapcsolatban azok, amelyek a szükségállapot ideje alatt járnak le, automatikusan meghosszabbodnak, amennyiben a bíró másképpen nem határoz.

A vizsgálati és mediációs intézkedésekkel kapcsolatos határidők felfüggesztésre kerülnek, és 2020. június 23-tól további három hónappal meghosszabbodnak.

A bíróságok vezetői szabályozhatják a bíróságra belépő személyek áramlását, és meghatározhatják azon személyek számát, akik beléphetnek a tárgyalóterembe, így biztosítva a fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályok betartását.

Amennyiben a hozzáférés korlátozott, a tárgyaláson részt venni kívánó személyek e kérelmüket bármilyen módon a bíróság vezetője elé terjeszthetik.

Ha a meghallgatás céljára audiovizuális vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközt használnak, a meghallgatás nem tartható egyetlen helyen.

Végül emlékeztetni kell arra, hogy az alkalmazott kommunikációs eszközöknek biztosítaniuk kell a tanácskozások titkosságát.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

Ami az igazságügyi együttműködést illeti, a megkereséseket a rendes módon kezelik.

Családi együttműködés (2201/2003 rendelet): A gyermekek jogellenes külföldre vitele és a gyermekvédelem terén a francia központi hatóság ügyintézői az idő nagyobb részében távmunkában dolgoznak és legalább heti egy napot tartózkodnak az irodában. Ez azt jelenti, hogy minden új kérelmet postai úton, faxon vagy e-mailen kell elküldeni.

Bizonyítási cselekmény (1206/2001 rendelet): A kérelmeket a rendes módon kezelik. A feldolgozási idő valamivel hosszabb lehet, mivel az ügyintéző távmunkában dolgozik, és hetente egy napon tartózkodik az irodában, hogy a postai úton vagy faxon beérkező kérelmeket kezelje.

Iratkézbesítés (1393/2007 rendelet): A jelenlegi körülmények között az iratok kézbesítése lelassulhat. Az elektronikus kézbesítés csak akkor lehetséges, ha a címzett előzetes beleegyezését adta.

A francia központi hatóság az alábbi három rendelet (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007) alapján továbbra is e-mailben (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), de levélben vagy faxon is kommunikál.

A tartási kötelezettségekről szóló 4/2009/EK rendelet szerinti francia központi hatóság e-mailben kommunikál: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

-

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

-

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A 2020-596 rendelet előírja, hogy az adós kérheti a bíróság elnökét, hogy az egyeztetési eljárás idejére engedélyezzen általános felfüggesztést. Az eljárás alatt a „türelmi” időt megalapozó feltételeket adottnak tekintik.

Lásd a 2020. május 20-i 2020-596 rendeletet.

Emlékeztető (nem konkrétan a Covid19 kontextusra jellemző intézkedések):

A bírósági átszervezési eljárások (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) során az egyedi végrehajtási intézkedések általános felfüggesztése érvényesül (sajátos kivételekkel).

A felszámolási eljárás (procédure de liquidation judiciaire) vagy a bírósági átszervezési eljárás (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) megkezdése előtt az adós kérésére informális és bizalmas eljárás (egyeztetési eljárás) indítható. Ha a hitelező az egyeztetési eljárás során bíróságon kívüli vagy bírósági eljárást indít az adóssal szemben, az adós kérheti a bíróság elnökét, hogy engedélyezzen számára „türelmi időt”.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

Emlékeztető (nem konkrétan a Covid19 kontextusra jellemző intézkedések):

A bírósági reorganizációs eljárások (procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire) során a kereskedelmi törvénykönyv megakadályozza a hitelezőket abban, hogy az alapvető, teljesítés alatt álló szerződéseket felmondják vagy az adós hátrányára módosítsák.

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

-

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

A 2020-596 rendelet lehetővé teszi a bíróság számára, hogy az adós számára módosítsa és meghosszabbítsa bírósági reorganizációs terv időtartamát.

A bírósági reorganizációs eljárások során az új vagy az ideiglenes finanszírozást nyújtók jogosultak lehetnek arra, hogy meghatározott elsőbbséget kapjanak (kifizetési elsőbbség későbbi fizetésképtelenség esetén). Ezt az elsőbbséget a bíróság meghatározott feltételek mellett biztosítja.

Lehetőség van egyszerűsített felszámolási eljárásra egyéni vállalkozók és kisvállalkozások esetében.

Lásd a 2020. május 20-i 2020-596 rendeletet.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

A főbb szimbolikus rendelkezések a következők:

Gazdasági és pénzügyi intézkedések az üzleti tevékenység támogatására: állami garanciarendszer vonatkozik a pénzintézetek által nyújtott új pénzkölcsönökre (konkrét teljesítendő feltételekkel).

Szociális intézkedések: a vállalkozások a szokatlan körülmények között részleges működési programot kérhetnek.

További információkért látogasson el a következő oldalra: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.