Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Eddig nem fogadtak el polgári peres eljárásbeli határidőkkel kapcsolatos intézkedéseket. csak a büntetőeljárások hosszabb felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket fogadtak el. A német polgári eljárásjog rugalmas rendelkezéseket tartalmaz a határidők meghosszabbítása, az eljárások felfüggesztése és az előbbi állapotba való visszahelyezés (restitutio in integrum) tekintetében, amelyek segítenek a bírósági eljárások során a Covid19-válság alatt.

A jogalkotási intézkedésekkel kapcsolatos további információkért lásd a Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium weboldalát.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

A polgári eljárásokra vonatkozó törvényi rendelkezések már széles körben lehetővé teszik a bíróságok számára, hogy rugalmasan járjanak el a jelenlegi kivételes helyzet során. Az érintett bíróságok és bírák feladata annak eldöntése, hogy eseti alapon milyen intézkedéseket hozzanak, pl. írásbeli eljárás, felmentés a bizonyításfelvétel alól, videokonferencia útján történő bizonyításfelvétel. Az igazságszolgáltatás függetlensége továbbra is fennáll.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

Együttműködés családjogi ügyekben (2201/2003/EK rendelet):

A központi hatóság a 2201/2003/EK rendelettel összhangban teljes mértékben működőképes. A kérelmeket papíron is be lehet nyújtani.

Együttműködés tartási kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben (4/2009/EK rendelet):

A központi hatóság a 4/2009/EK rendelettel összhangban teljes mértékben működőképes. A kérelmeket papíron is be lehet nyújtani.

Bizonyításfelvétel (1206/2001/EK rendelet) és iratkézbesítés (1393/2007/EK rendelet):

Az igazságszolgáltatás működése semmilyen szempontból nem korlátozott. A kézbesítés és a bizonyításfelvétel iránti kérelmeket teljesülnek.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Vállalkozások, valamint olyan partnerségek, amelyekben egyik partnernek sincs korlátlan felelőssége, valamint egyesületek és alapítványok esetében a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség felfüggesztése 2021. május 1-ján feloldásra került. Azonban a felfüggesztés bizonyos jogkövetkezményei továbbra is érvényben vannak, különösen a jelenleg hatályos, a fizetésképtelenségi eljárás Covid19-cel összefüggésben történő felfüggesztéséről szóló törvény (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG) 2. szakasza (1) bekezdésének 2–5. pontjai szerinti fellebbezéssel szembeni kiterjesztett védelem.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

A hitelező azon jogának korlátozása, hogy fizetésképtelenségi eljárást indítson, csak 2020. június 28-ig volt alkalmazandó. 2020. június 29-től a hitelezői kérelem benyújtásához fűződő jog teljes mértékben visszaállításra került, amennyiben a hitelezőnek jogos érdeke fűződik a fizetésképtelenségi eljárás megindításához, és hitelt érdemlően bizonyítja a követelését és az eljárás megindítása iránti kérelmét.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében
2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

Mostanáig nem került sor intézkedésre a polgári peres eljárásbeli határidőkkel kapcsolatban. Nem szükséges külön intézkedéseket hozni, mert a németországi jogi helyzet lehetővé teszi a bírák számára, hogy megfelelő módon reagáljanak a Covid19-járványnak a folyamatban lévő bírósági eljárásokra gyakorolt hatásaira.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség felfüggesztésének időtartamára a fizetésképtelen vállalkozás vezetőinek, hitelezőinek és szerződéses partnereinek felelősségi kockázatát csökkentették annak érdekében, hogy ösztönözzék a további tőke nyújtását és az üzleti kapcsolatok fenntartását; ld. a COVInsAG 2. szakasz. Egyedi könnyítések továbbra is alkalmazandók, mint például annak tisztázása, hogy a felfüggesztési időszak során nyújtott új kölcsönök visszautalása továbbra sem minősül a hitelezőre nézve hátrányosnak 2023. szeptember 30-ig (a COVInsAG 2. szakasz (1) bekezdés 2. pont). Azon követelésekkel kapcsolatos kifizetések, amelyeket 2021. február 28-ig halasztottak, szintén nem voltak a hitelezők szempontjából hátrányosnak tekintendők 2022. március 31-ig, kivéve, ha 2021. február 18. előtt megindították a fizetésképtelenségi eljárást (COVInsAG 2. szakasz (1) bekezdés, 5. pont). A COVInsAG 4. szakasza lerövidítette a túlzott eladósodottsági teszt előrejelzési időszakát 2021. december 31-ig, és a hozzáférési könnyítések különböző formái voltak alkalmazandók ugyanezen időszakban a „vagyon felett a rendelkezési jogát megőrző adós általi” és a „védőpajzs” eljárásra (COVInsAG 5. és 6. szakasz).

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

A fogyasztók fogyasztási hitelekhez kapcsolódó hitelkötelezettségei – bizonyos feltételek mentén – 2020. április 1-től három hónap időtartamra halasztásra kerültek. ez a szabály 2020. június 30-án hatályát vesztette.

A közgyűlések megtartására vonatkozó társasági jogi határidők meghosszabbodtak; az igazgatóság (részvénytársaságok esetében) ideiglenesen felfüggesztheti a részvényesek vagy meghatalmazottaik személyes részvételre vonatkozó jogát.

Azok a fogyasztók és mikrovállalkozások, akik a válság következtében nem képesek fizetéseket teljesíteni, jogot kaptak arra, hogy megtagadják „a folyamatos kötelezettség teljesítéséhez szükséges alapvető szerződések” teljesítését (a teljesség igénye nélkül ideértve a gáz, víz, áram, telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket), feltéve, hogy az említett szerződéseket 2020. március 8. előtt kötöttek meg. Ez a szabály 2020. június 30-án hatályát vesztette.

Utolsó frissítés: 12/07/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.