A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Magyarország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

Biztosítanunk kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és a folyamatban lévő eljárások folytonosságát. Ennélfogva Magyarországon a bíróságok működése folyamatos. Különleges eljárási szabályok engedélyezettek tevékenységük megkönnyítésére, például bármilyen járványügyi intézkedés esetén. Valamennyi bíróság működik.

Főszabályként elmondható, hogy a határidők továbbra is folynak a veszélyhelyzet ideje alatt.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a folyamatban lévő eljárások folytonossága biztosított, a bíróságok nem szünetelnek Magyarországon.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a folyamatban lévő eljárások folytonossága biztosított, a bíróságok nem szünetelnek Magyarországon. A veszélyhelyzet időtartama alatt főszabályként olyan eljárási cselekményeket nem lehet csak foganatosítani, amelyeket járványügyi intézkedésnek kitett helyen kell végrehajtani. Emellett, ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A központi hatóságok működőképesek.

A jogsegélyre irányuló kérelmek végrehajtása késedelmes lehet a rendes körülményekhez képest.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

-

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

Vállalatokkal kapcsolatos intézkedések:

  • felszámolási eljárás csak akkor indítható, ha a fizetési felszólításban meghatározott fizetési határidő után 75 nap eltelt,
  • felszámolási eljárás csak 400 000 forintot meghaladó követelések alapján indítható,
  • törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság nem nyilváníthatja a társaságot megszűntnek,
  • 2021. június 30-ig felfüggesztésre kerül a társaságok adószám törlése miatt megszűntté nyilvánítása
  • fő szabályként 2021. június 30-ig felfüggesztésre kerülnek a kényszertörlési eljárások, és a végelszámolási eljárás befejezésének elmaradása miatt ilyen eljárás nem kezdeményezhető.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések adósai számára 2020. december 31-ig törvényben előírt fizetési moratóriumot vezettek be.

A 2020. évi CVII. törvény 2021. június 30-ig meghosszabbítja a határidőt az egyes társadalmi csoportokba tartozó (munkanélküli, korábbi közmunkások, gyermekeket nevelő szülők, nyugdíjasok, a személyes fizetésképtelenségi eljárásban részt vevő) adósok esetében.

Eszerint a 2020. március 19. előtt aláírt és kifizetett, még hatályos szerződések adósa moratóriumot kap a tőke, a kamatok és a díjak visszafizetésére.

A moratórium ez év végéig tart.

A visszafizetési határidő a moratórium idejével meghosszabbodik, és maga a szerződés is meghosszabbodik, amennyiben a hitelszerződés rendes körülmények között a moratórium ideje alatt járna le. A biztosítékokat is ugyanilyen időtartammal (9 hónap) hosszabbítják meg.

Az adósságtörlesztési moratórium csak a belföldi pénzügyi vállalkozások által nyújtott hiteltámogatásokra alkalmazandó, következésképpen a nemzetközi pénzügyi intézmények által nyújtott hiteleket ez az intézkedés nem érinti.

A törlesztési moratórium a munkavállalói kölcsönökre is vonatkozik. A visszafizetési moratórium a személyes fizetésképtelenséggel kapcsolatos (peres és peren kívüli) ügyekkel érintett adósokra, valamint a peren kívüli egyezségen, a per során kötött egyezségen vagy a bíróság határozatán alapuló adósság-visszafizetési ütemtervekre is vonatkozik.

A moratórium idején be nem fizetett kamatokat és díjakat nem tőkésítik, azokat a moratórium után később, azonos feltételek mellett kell visszafizetni, így a terheik nem növekedhetnek a moratórium miatt. A visszafizetési időszak ennek megfelelően meghosszabbodik.


2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

A szerződések fizetés elmaradása miatti felmondásának felfüggesztése 2021. június 30-ig (a hitelező üzleti tevékenysége során nyújtott kölcsön-, hitel- és pénzügyi lízingszerződések) - a szerződés újratárgyalásának megkísérlésére vonatkozó konkrét kötelezettség (2020. évi CVII. törvény, hatályba lép 2021. január 1-jén).

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

Biztosítanunk kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést és a folyamatban lévő eljárások folytonosságát. Ennélfogva Magyarországon a bíróságok működése folyamatos. Különleges eljárási szabályok engedélyezettek tevékenységük megkönnyítésére, például bármilyen járványügyi intézkedés esetén. Valamennyi bíróság működik.

A veszélyhelyzet időtartama alatt főszabályként olyan eljárási cselekményeket nem lehet foganatosítani, amelyeket járványügyi intézkedésnek kitett helyen kell végrehajtani.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

-

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

-

Utolsó frissítés: 15/01/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.