A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Luxemburg
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A Covid19 elleni küzdelem keretében hozott intézkedések bevezetéséről szóló, 2020. március 18-i nagyhercegi rendeleten alapuló válsághelyzetet a 2020. március 24-i törvény három hónappal meghosszabbította.

A válsághelyzet ideje alatt a parlamentet nem lehet feloszlatni, az megőrzi valamennyi jogalkotási hatáskörét, és a három hónapos időszak során bármikor elfogadhat a válsághelyzet megszüntetésére irányuló törvényt. Az ezen időszak alatt jogszerűen elfogadott rendeletek a válság megszűnésének napján hatályukat vesztik.

2020. március 25-i ülésén a kormány elfogadott egy, az Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott, a bírósági ügyekben a határidők felfüggesztéséről és bizonyos egyéb eljárási szabályok kiigazításáról szóló nagyhercegi rendeletet.

A törvény egy általános rendelkezéssel felfüggeszti az alkotmánybíróság előtti, a rendes, a közigazgatási és a katonai bíróságok előtti eljárásokban előírt valamennyi határidőt. A szöveg bizonyos kivételeket ír elő a szabadságelvonással kapcsolatban, amelynek esetében gyors határozathozatalra van szükség.

Határidők polgári és kereskedelmi ügyekben

Luxemburg a bírósági eljárások esetében felfüggesztette a határidőket, meghatározott eljárások esetében pedig bizonyos határidőket meghosszabbított.

Luxemburg néhány kivételt is megállapított, különösen olyan sürgős ügyekben, amelyeknél a határidők felfüggesztése nem lehetséges.

A fellebbezési vagy kifogásolási határidőket felfüggesztették.

  • Bérleti ügyekben a kilakoltatási határozatok végrehajtását felfüggesztették. A rendelkezés felfüggeszti a lakáscélú bérbeadás területén elrendelt kilakoltatásokat. A kilakoltatások végrehajtására vonatkozó határidőket a kereskedelmi célú bérletek területén is felfüggesztették, csakúgy, mint a jogvesztő határidőket és a kényszerértékesítésre vonatkozó határidőket.
  • Az anyakönyvi ügyek terén felfüggesztették azt az ötnapos határidőt, amelyen belül minden születést be kell jelenteni. A házassági anyakönyvi kivonatok esetében a tervezett házasságkötés bejelentésétől való eltekintés lehetősége megszünteti az időbeli korlátokat.
  • Egy külön rendelkezés bírósági eljárás nélkül felfüggeszti a határidőket öröklési ügyekben. Fontos a polgárok jogainak megóvása, mivel a hagyatéki eljárás során nagyon sok alakiságnak kell megfelelni, amelyekre külön határidők vonatkoznak.
  • A tervek szerint három hónappal meghosszabbítják a társaságok éves beszámolóinak, összevont (konszolidált) éves beszámolóinak és jelentéseinek benyújtására és közzétételére vonatkozó határidőket. Ez a rendelkezés csak azokra a pénzügyi évekre vonatkozik, amelyek a válsághelyzet megszűnésének napján már le vannak zárva, és amelyek vonatkozásában a benyújtási és közzétételi határidők 2020. március 18-án még nem jártak le.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Az igazságügyi igazgatási hivatal a járvány e szakaszában bevezette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egyrészt – csökkentett mértékben – biztosítsa a folyamatos működést, másrészt pedig a lehető legnagyobb mértékben megóvja a munkavállalók egészségét.

Ezeket a rendelkezéseket az alkotmányos követelmények és Luxemburg nemzetközi kötelezettségeinek legszigorúbb betartása mellett vezették be, különös tekintettel az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. A rendelkezéseket a szükségszerűség és az arányosság kritériumainak megfelelően alkalmazzák.

A koronavírus elleni küzdelem részeként számos tagállam vezetett be utazási korlátozásokat. Luxemburg is így tett, ugyanakkor számos kivételt határozott meg e korlátozások alól (például az egészségügyi ágazatban és a jelenlegi válság szempontjából elengedhetetlen egyéb ágazatokban dolgozók esetében).

E kivételek egyike előírja, hogy a különélő szülők továbbra is elhagyhatják az otthonukat a szülői felügyeleti jog gyakorlása érdekében, különös tekintettel a gyermekükkel való személyes kapcsolattartásra irányuló jog gyakorlására.

A luxemburgi bíróságok lassabban működnek, azonban fenntartják az elengedhetetlen és sürgős ügyek viteléhez szükséges tevékenységi szintet. A válsághelyzet ideje alatt a körzeti bíróságok (tribunaux d’arrondissement) és a fellebbviteli bíróságok (cour d’appel) bírói tanácsaihoz (chambres du conseil) benyújtott keresetleveleket és kérelmeket írásbeli eljárásban bírálják el.

A közjegyzők tevékenysége folyamatos. Annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a fizikai kontaktus szükségességét, intézkedéseket hoztak az eltéréseknek az egyes jogi eljárásokban történő engedélyezésére.

Az ügyvédek szintén folytatják szokásos tevékenységüket, úgy, hogy a válság ideje alatt a bíróságokkal lehetőleg elektronikus kommunikációs eszközök útján kell kapcsolatot tartaniuk.

A fizikai kontaktus elkerülése érdekében a végrehajtók nem személyes kézbesítéssel kézbesítik az iratokat a címzetteknek, hanem a lakcímükön a postaládájukban helyezik el azokat.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A polgári és büntetőjogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos valamennyi közokiratot a központi hatóság, vagyis a legfőbb főügyész (procureur général) írja alá és állítja ki. A munka üteme valamelyest lecsökkent, hogy a lehető legtöbb ember tudjon otthonról dolgozni.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

A kifizetések felfüggesztése esetén a törvény függesztette fel a vállalkozások azon kötelezettségét, hogy a kifizetések beszüntetése esetén egy hónapos határidőn belül a fizetésképtelenségi eljárás megindítását jelentő hivatalos nyilatkozatot nyújtsanak be a bíróság hivatalához.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

Nem került sor általános moratórium bevezetésére a csődbejelentésekre vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a hitelezőknek továbbra is joguk van csődeljárást kérelmezni a vállalkozásoknak pedig csődöt jelenteni.

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

-

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A fizetésképtelenségi ügyekben illetékes luxemburgi bíróságok csak sürgős ügyekben járnak el.

Luxemburg a bírósági eljárások esetében felfüggesztette a határidőket, meghatározott eljárások esetében pedig bizonyos határidőket meghosszabbított.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Az (EU) 2019/1023 irányelv végrehajtásának parlament általi ellenőrzését felfüggesztették. Az Igazságügyi Minisztérium azonban jelenleg mérlegeli, hogy az irányelv egyes elemei hasznosak lehetnek-e a jelenlegi helyzetben, és rövid időn belül bevezethetők-e (pl. a végrehajtási mechanizmus egyszerűsített felfüggesztése vagy az új finanszírozás védelmére vonatkozó rendelkezések).

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Ami a bérlőket illeti, a kilakoltatási határozatok végrehajtását nyilvánvaló okok miatt felfüggesztették.

A veszélyhelyzet végetértét követően a Covid19-járványra tekintettel hozott intézkedéseket utólagos felülvizsgálatnak vetették alá annak érdekében, hogy azokat az egészségügyi válság alakulásához igazítsák.

A Covid19 elleni küzdelemmel összefüggő vészhelyzeti intézkedések bevezetését követően az Igazságügyi Minisztérium kiterjesztette, kiigazította vagy eltörölte ezen intézkedések némelyikét.

A Covid19-járvánnyal összefüggő intézkedésekkel kapcsolatos aktualizált vagy további információkért kérjük, látogasson el az Igazságügyi Minisztérium erre a célra fenntartott oldalára:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

vagy

a Luxemburgi Nagyhercegség Hivatalos Lapja

a Luxemburgi Nagyhercegség Hivatalos Lapja – Legilux (public.lu)

Utolsó frissítés: 13/06/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.