A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Hollandia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A Parlament (második és első kamara) ideiglenes veszélyhelyzeti törvényben állapodott meg. E törvény lehetővé teszi az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatos legsürgetőbb problémák megoldását.

A jogszabály 2020. április 24. óta van hatályban.

Tárgyalás polgári és közigazgatási jogi ügyekben

A bármely elektronikus kommunikációs eszköz segítségével lefolytatott tárgyalás bevezetése, amennyiben a Covid19 miatt fizikai tárgyalásra nincs lehetőség. Minden esetben a bírák döntenek a tárgyalás módjáról.

A polgári, közigazgatási vagy büntetőjogi ügyekben nincs változás a jogszabályban előírt határidőket illetően.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

2020. március 17. és 2020. május 11. között – a rendkívül sürgős esetek kivételével – valamennyi bíróság zárva volt. Minden más üggyel írásbeli eljárás, illetve audio- vagy videokonferencia keretében foglalkoztak.

2020. május 11-től a bíróságok újra megnyitnak, minden büntető-, fiatalkorúakkal kapcsolatos és családjogi ügy tekintetében. Az igazságszolgáltatási tanács a nemzeti egészségügyi hatóságok tanácsaival összhangban biztonsági és szervezeti intézkedéseket hozott.

Amennyiben lehetséges, a bíróságok más ügyeket is fizikailag tárgyalnak. Ha ez nem lehetséges, videokonferencia vagy más elektronikus eszköz használatára is van lehetőség.

A bíróságok azonban – a jelentős közérdeket képviselő ügyek kivételével – a nyilvánosság számára zárva maradnak. A bíróságok arra is felkérhetik az igazságszolgáltatási tanácsot, hogy gondoskodjon professzionális élő közvetítésről, ha ezt közérdekből szükségesnek tartják. A tárgyaláson minden esetben a média legfeljebb három képviselője vehet részt. Emellett az igazságszolgáltatási tanács célja, hogy több írásbeli határozatot tegyenek közzé az interneten.

Az igazságszolgáltatási tanács vizsgálja a nyilvános és nyílt tárgyalások tartására vonatkozó kötelezettség teljesítésének lehetőségeit, az érintett felek magánélete védelmének tiszteletben tartása mellett.

Az igazságszolgáltatási tanács ideiglenesen módosította az eljárási szabályzatokat minden bíróság esetében, és a weboldalán létrehozott egy oldalt, amely a jelenlegi helyzet áttekintését, valamint a Covid19-válság ideje alatti munkavégzés módjára vonatkozó iránymutatást tartalmazza.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

A hollandiai központi hatóságok elsősorban otthonról dolgoznak. Az e-mailes kommunikáció javasolt.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

Hollandia sem támogatja a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség felfüggesztését, mivel ez azzal a veszéllyel jár, hogy az életképtelen vállalkozások a felelős vállalkozásoknál hosszabb ideig életben maradnak. Ez hátrányos a hitelezők számára. Hollandia inkább a gyors és korai szerkezetátalakítás megkönnyítésére helyezi a hangsúlyt.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

-

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

A fizetési kötelezettség felfüggesztését jelenleg nem veszik figyelembe, mivel ez láncreakciót idézhet elő.

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

-

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

Több bank önkéntesen beleegyezett a hitelkeretek megszüntetésének és a végrehajtási intézkedéseknek az ideiglenes felfüggesztésébe (bizonyos feltételek mellett). Hollandiában a bankok egyébként sem nagyon gyakran folyamodnak a fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmek benyújtásához.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Általános sürgősségi intézkedéseket jelentettek be annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozók továbbra is teljesíthessék fizetési kötelezettségeiket.

Ez a csomag olyan intézkedéseket tartalmaz, mint bizonyos adók (jövedelemadó, társasági adó, héa) beszedésének azonnali megszüntetése, valamint számos egyéb adó és nyugdíjjárulék elhalasztásának liberális rendszere.

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.