A Covid19-járvány hatása a polgári és fizetésképtelenségi ügyekre

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 A Covid19-járvány polgári eljárásokra gyakorolt hatása

1.1 Határidők a polgári eljárásokban

A lengyel különös jogszabályok többek között a meg nem kezdett határidők felfüggesztését és a megkezdett határidők elhalasztását írják elő az alábbiak tekintetében:

  • az ítéletek végrehajtásának elévülési ideje,
  • határidők az eljárások során, valamint a jogi eljárásokban hozott bírósági intézkedések tekintetében, beleértve a végrehajtási eljárásokat.

1.2 Igazságügyi szervezet és igazságszolgáltatás

Külön intézkedések elfogadására került sor a Covid19-világjárvány negatív hatásainak mérséklése érdekében többek közt az alábbiak tekintetében.

Lehetővé vált az ügyek lengyel bíróságok közötti áthelyezése (az igazságügyi hatóságok tehetik ezt meg meghatározott ideig a Covid19-világjárvány lengyel igazságügyi rendszerre gyakorolt negatív hatásainak mérsékléséről szóló különös jogszabályban meghatározott sürgős ügyekben).

A sürgős ügyek kategóriája az alábbiak szerint határozható meg:

1. A kiskorúakat érintő eljárások, beleértve az alábbiakat:

  • a kiskorúak szülői felügyelet vagy gyámság alóli kivonására irányuló eljárások;
  • külföldi kiskorú ellátási és oktatási intézményben való elhelyezésére irányuló eljárások;
  • a kiskorú érdekeinek igazságügyi eljárások során történő képviseletére irányuló gyámság megállapítására vonatkozó eljárások;
  • a kiskorú menedékhelyen való elhelyezésére vagy elhelyezésének meghosszabbítására irányuló eljárások;
  • kiskorúakat érintő végrehajtási eljárások.

2. Mentális zavarral élő vagy korlátozottan cselekvőképes személyeket érintő eljárások

Az illetékes lengyel bíróság elnöke bármely ügy tekintetében elrendelheti annak sürgősségét, ha az ügy elbírálásának elmulasztása: - emberek vagy állatok életére vagy egészségére veszélyes lehet;

  • a közérdeket súlyosan sértheti;
  • közvetlen és helyreállíthatatlan anyagi kárt okozhat;
  • és ha az ügy sürgős elbírálását az igazságszolgáltatás érdekei teszik szükségessé.

A bírák más bíróságokhoz rendelése egyszerűbbé vált. Az ezzel kapcsolatos határozatokat az igazságügyi hatóságok hozzák meg a bírák függetlenségének elvével összhangban és az előzetesen meghatározott időtartamra. Ezek az eljárások lehetővé teszik a nagyobb munkaterheléssel szembesülő bíróságok támogatását.

A bírósági eljárások felfüggesztése és elhalasztása is lehetséges egyes esetekben.

1.3 Európai uniós igazságügyi együttműködés

Az Igazságügyi Minisztérium központi hatóságnál dolgozó munkavállalói távmunkában dolgoznak.

A lengyel Igazságügyi Minisztérium mint központi hatóság vagy az EIH lengyel kapcsolattartója részére küldött valamennyi értesítést (beleértve az iratkézbesítést és a biztosítási cselekményt) elektronikus módon kell megküldeni a szkennelt formában lévő szükséges mellékletekkel együtt.

2 A világjárvány kitörését követően a tagállamokban a fizetésképtelenséggel kapcsolatban elfogadott vagy elfogadni tervezett intézkedések

2.1 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos lényeges intézkedések és a kapcsolódó, szerződéseket befolyásoló intézkedések

2.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás felfüggesztése

2.1.1.1 A fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének felfüggesztése (adósok)

2020. április 18-tól felfüggesztésre került az adós azon kötelezettsége, hogy kérje a fizetésképtelenség megállapítását (ha a fizetésképtelenség közvetlen oka a Covid19), a világjárvány kockázatának teljes időtartamára.

2.1.1.2 Az adósok hitelezőkkel szembeni védelme a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében

-

2.1.2 A követelések végrehajtásának felfüggesztése és a szerződés felmondásához való jog felfüggesztése

2.1.2.1 Általános / különös moratórium a követelések végrehajtása / a követelések végrehajtásának egyes típusai tekintetében

-

2.1.2.2 A szerződés felmondásának felfüggesztése (általános / egyedi szerződések)

-

2.2 Polgári (beleértve a fizetésképtelenségi) bíróságok működésének felfüggesztése, és eljárások felfüggesztése

A fizetésképtelenségi ügyek 2020. május 16. és 2020. szeptember 5. között „sürgős ügynek” minősültek.

Nem került sor általános felfüggesztésre a fizetésképtelenségi bíróságokon, bár sok tárgyalást lemondtak.

A meghallgatásokat online tartják, kivéve, ha a személyes megjelenés nem jelent rendkívüli veszélyt a résztvevők számára.

2.3 A fizetésképtelenséggel kapcsolatos egyéb intézkedések (pl. a megelőző intézkedésekkel, reorganizációs tervekkel, informális megállapodásokkal stb. összefüggésben)

A szerkezetátalakítási törvényben foglalt szerkezetátalakítási eljárások olyan megoldásokat tartalmaznak, amelyek egyensúlyt teremtenek mind az adós, mind a hitelezők érdekei között, és egyrészt az adós fennmaradását, másrészt a hitelezők lehető leghatékonyabb kielégítését szolgálják. Ennélfogva meghatározásukból adódóan nem tekinthetők az adósokra nézve hátrányosnak.

2020. június 24-én új szerkezetátalakítási eljárás lépett hatályba (egyszerűsített szerkezetátalakítási eljárás). Az eljárás lehetővé teszi az adósok számára, hogy bírósági jóváhagyás nélkül megkezdhessék a szerkezetátalakítási folyamatot a gyors és hatékony fellépés érdekében, amikor a fizetésképtelenség valószínűsége felmerül. Az eljárás megkezdése az igények végrehajtásának általános felfüggesztését vonja maga után.

2.4 A fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, kapcsolódó intézkedések (a fizetések halasztása, bankhitelek, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, vállalkozások támogatása)

Az új „válság elleni védelem” keretében állami támogatás nyújtható a nehéz gazdasági helyzetben (a fizetésképtelenség kockázata) lévő olyan vállalkozó részére, aki megfelel a fizetésképtelenséggel fenyegetett vállalkozó kritériumainak (a szerkezetátalakításról szóló törvény 141. cikkének (2) bekezdése) vagy fizetésképtelen (a csődről szóló törvény 11. cikke), és más kritériumoknak is megfelel.

A világjárvány kockázatának teljes időtartama alatt kizárt a természetes személyek lakásukból való kilakoltatásának lehetősége.

Utolsó frissítés: 25/10/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.