COVID-19 poveikis civilinėms ir bankroto byloms

Vengrija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 COVID-19 poveikis civiliniam procesui

1.1 Civilinio proceso terminai

Privalome užtikrinti teisę kreiptis į teismą ir nagrinėjamų bylų tęstinumą. Dėl šios priežasties Vengrijos teismai nenutraukė veiklos. Siekiant palengvinti jų veiklą, pavyzdžiui, epidemiologinių priemonių atveju, leidžiama taikyti specialias procedūrines taisykles. Veikia visi teismai.

Paprastai pavojingosios padėties laikotarpiu terminai nestabdomi.

1.2 Teismų sistemos organizavimas ir teisminės institucijos

Užtikrinta teisė kreiptis į teismą ir tęsiami nebaigti procesai; Vengrijos teismai nenutraukė veiklos.

Užtikrinta teisė kreiptis į teismą ir tęsiami nebaigti procesai; Vengrijos teismai nenutraukė veiklos. Paprastai pavojingosios padėties laikotarpiu turi būti neatliekami tik tie procesiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti vietoje, kurioje taikoma epidemiologinė priemonė. Jei tai pateisinama atsižvelgiant į epidemiologines priemones, teismo posėdis taip pat gali būti rengiamas naudojantis elektroninių ryšių tinklu ar kitomis priemonėmis, kuriomis galima perduoti elektroninius vaizdus ir garsą.

1.3 ES teisminis bendradarbiavimas

Centrinės institucijos veikia.

Palyginti su įprastomis aplinkybėmis, gali ilgiau trukti prašymų suteikti teisinę pagalbą vykdymas.

2 Valstybėse narėse priimtos arba planuojamos priimti su nemokumu susijusios priemonės, apie kurias pranešta po pandemijos protrūkio

2.1 Esminės nemokumo priemonės ir priemonėms poveikį darančios susijusios sutartys

2.1.1 Sustabdymas nemokumo atveju

2.1.1.1 Pareigos pateikti pareiškimą dėl nemokumo sustabdymas (skolininkai)

-

2.1.1.2 Skolininkų apsauga dėl kreditorių galimybės pateikti pareiškimą dėl nemokumo

Su įmonėmis susijusios priemonės:

  • likvidavimo procedūra gali būti pradedama tik tuo atveju, jeigu nuo mokėjimo pranešime nurodyto mokėjimo termino praėjo 75 dienos;
  • likvidavimo procedūra gali būti pradedama tik dėl reikalavimų, kurių suma viršija 400 000 HUF;
  • vykstant teisėtumo peržiūros procesui, bendrovės registracijos teismas negali paskelbti, kad bendrovė yra likviduota;
  • dėl mokesčių mokėtojo kodo panaikinimo pradėtos įmonės paskelbimo likviduota procedūros stabdomos iki 2021 m. birželio 30 d.;
  • taikoma bendra taisyklė, kad privaloma išbraukimo iš registro procedūra stabdoma iki 2021 m. birželio 30 d. ir negali būti pradedama dėl likvidavimo procedūros neužbaigimo.

2.1.2 Reikalavimų tenkinimo sustabdymas ir sutarties nutraukimo sustabdymas

2.1.2.1 Bendrieji ir (arba) specialieji reikalavimų tenkinimo ir (arba) tam tikrų rūšių reikalavimų tenkinimo moratoriumai

Skolininkams pagal kredito, paskolos ir finansinės nuomos sutartis iki 2020 m. gruodžio 31 d. įvedamas teisės aktais nustatytas mokėjimo moratoriumas.

Tam tikrų socialinių grupių (bedarbių, buvusių viešųjų darbų programų dalyvių, vaikus auginančių tėvų, pensininkų ir asmens nemokumo procedūros dalyvių) skolininkams 2020 m. Įstatymu CVII terminas pratęsiamas iki 2021 m. birželio 30 d.

Tai reiškia, kad skolininkams pagal vis dar galiojančias sutartis, kurios buvo pasirašytos ir pagal kurias sumos buvo išmokėtos iki 2020 m. kovo 19 d., taikomas kapitalo, palūkanų ir mokesčių grąžinimo moratoriumas.

Moratoriumas galioja iki šių metų pabaigos.

Grąžinimo terminas pratęsiamas moratoriumo trukme, o pati sutartis pratęsiama, jei ji paprastai būtų pasibaigusi moratoriumo laikotarpiu. Garantijos taip pat pratęsiamos tuo pačiu laikotarpiu (9 mėnesiais).

Skolų grąžinimo moratoriumas taikomas tik šalies finansų bendrovių teikiamiems kreditams, o tai reiškia, kad tarptautinių finansų įstaigų teikiamiems kreditams ši priemonė poveikio neturi.

Grąžinimo moratoriumas taip pat taikomas darbuotojų paskoloms. Grąžinimo moratoriumas taip pat taikomas skolininkams asmens nemokumo bylose (teisminiuose ir neteisminiuose procesuose) ir skolų grąžinimo grafikams, grindžiamiems neteisminiais susitarimais, susitarimais teisme arba teismo sprendimu.

Moratoriumo metu nesumokėtos palūkanos ir mokesčiai nėra kapitalizuojami. Jie turi būti grąžinami vėliau, po moratoriumo, tokiomis pačiomis sąlygomis, kad dėl moratoriumo našta nepadidėtų. Grąžinimo laikotarpis atitinkamai pratęsiamas.

2.1.2.2 Sutarties nutraukimo sustabdymas (bendrosios ir (arba) specialiosios sutartys)

Sutarties (paskolos, kredito ir finansinės išperkamosios nuomos sutarčių, sudarytų vykdant įprastą kreditoriaus verslą) nutraukimo sustabdymas iki 2021 m. birželio 30 d. nesumokėjimo atveju – konkreti prievolė pabandyti persiderėti dėl sutarties (2020 m. Įstatymas CVII, įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.)

2.2 Civilinių, įskaitant nemokumo, teismo bylų sustabdymas ir procedūrų sustabdymas

Privalome užtikrinti teisę kreiptis į teismą ir nagrinėjamų bylų tęstinumą. Dėl šios priežasties Vengrijos teismai nenutraukė veiklos. Siekiant palengvinti jų veiklą, pavyzdžiui, epidemiologinių priemonių atveju, leidžiama taikyti specialias procedūrines taisykles. Veikia visi teismai.

Paprastai pavojingosios padėties laikotarpiu turi būti neatliekami tik tie procesiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti vietoje, kurioje taikoma epidemiologinė priemonė.

2.3 Kitos nemokumo priemonės (pvz., susijusios su ieškiniais dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, reorganizavimo planais, neoficialiais susitarimais ir kt.)

-

2.4 Susijusios ne nemokumo priemonės (mokėjimo atidėjimas, banko paskolos, socialinė apsauga, sveikatos draudimas, verslo subsidijos)

-

Paskutinis naujinimas: 15/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.