Utjecaj bolesti COVID-19 na građanske postupke i postupke u području nesolventnosti

il-Kroazja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 Učinak bolesti COVID-19 na građanske postupke

1.1 Rokovi u građanskim postupcima

Dana 18. travnja 2020. stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima ("Narodne novine", broj 47/20) kojim je ovrha na računima fizičkih osoba obustavljena u razdoblju od 18. travnja 2020. do 18. listopada 2020. Izračun zakonskih kamata obustavljen je u istom razdoblju.

Dana 1. svibnja 2020. na snagu je stupio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ("Narodne novine", broj 53/20 dalje u tekstu: Zakon o interventnim mjerama) koji je propisao zastoj s postupanjem u ovršnim postupcima koji je trajao u razdoblju od 1. svibnja do 18. listopada 2020.

Od 19. listopada 2020. ovrha se nastavila redovito provoditi. Međutim, Ministarstvo pravosuđa i uprave poslalo je preporuke javnim bilježnicima i zatražilo da počnu rješavati ovršne predmete podnesene u posljednjih šest mjeseci u tri faze: od 19. listopada 2020., 20. studenoga 2020. i 20. siječnja 2021. U prvoj fazi izdavale su se odluke o ovrsi donesene na temelju zahtjeva zaprimljenih do 30. lipnja 2020., odluke na temelju zahtjeva zaprimljenih do 31. kolovoza 2020. izdavale su se u drugoj fazi, a u trećoj fazi odluke donesene na temelju zahtjeva zaprimljenih do 18. listopada 2020.

1.2 Organizacija pravosuđa i sudstvo

Vlada Republike Hrvatske je dana 11. svibnja 2023. donijela Odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 51/2023 od dana 12. svibnja 2023., a kojom su prestale važiti i sve sigurnosne mjere prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 u odnosu na organizaciju pravosuđa i rada sudova u Republici Hrvatskoj.

1.3 Pravosudna suradnja u EU-u

Stranke svoje upite, zamolbe i zahtjeve moraju uputiti Ministarstvu pravosuđa i uprave tijekom redovnog radnog vremena e-poštom, pozivom na telefon i upotrebom poštanskih usluga.

Međunarodna pravna pomoć se pruža, no uz moguća kašnjenja.

2 Mjere povezane s nesolventnošću koje su donesene ili se planiraju donijeti u državama članicama nakon izbijanja pandemije

2.1 Materijalne mjere u slučaju nesolventnosti i povezane mjere s učinkom na ugovore

2.1.1 Obustava postupka u slučaju nesolventnosti

2.1.1.1 Obustava obveze podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti (dužnici)

U skladu sa Zakonom o interventnim mjerama stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (od 1. svibnja 2020. do 18. listopada 2020.) prestali su biti pretpostavka za podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka.

Iznimno od navedenog, dužnik je mogao podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, a Financijska agencija i vjerovnik mogli su podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Nakon isteka trajanja posebnih okolnosti (19. listopada 2020.) ponovno je uspostavljena obveza i ovlast za podnošenje prijedloga za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti u svim zakonom propisanim slučajevima.

2.1.1.2 Zaštita dužnika od vjerovnikova podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti

-

2.1.2 Obustava prisilne naplate potraživanja i obustava raskida ugovora

2.1.2.1 Opći/posebni moratoriji na prisilnu naplatu potraživanja / određenih vrsta potraživanja

U skladu s Zakonom o interventnim mjerama zastalo se s postupanjem u svim ovršnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (od 1. svibnja do 18. listopada 2020.).

Iznimno su se nastavili provoditi ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka. Osim toga, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti mogli su se provoditi ovršni postupci ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocijeni da je navedene postupke nužno hitno provesti unatoč posebnim okolnostima.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti poslodavci i državni mirovinski fond nisu obustavljali isplatu plaća/mirovina u korist vjerovnika osim u gore navedenim iznimnim slučajevima.

Izračun zakonskih kamata obustavljen je u istom razdoblju.

2.1.2.2 Obustava raskida (općih/posebnih) ugovora

-

2.2 Prekid rada građanskih sudova, uključujući stečajne sudove, i obustave postupaka

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je odgođeno otvaranje svih elektroničkih javnih dražbi u ovršnim postupcima i postupcima u slučaju nesolventnosti, osim onih u kojima je nadmetanje započelo najkasnije 24. ožujka 2020., a koje su se dovršile u skladu s objavljenim pozivima na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Svi neobrađeni zahtjevi za prodaju zaprimljeni nakon 13. ožujka 2020. počeli su se ponovno obrađivati po prestanku posebnih okolnosti prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19. (od 19. listopada 2020.)

2.3 Druge mjere u slučaju nesolventnosti (one povezane s tužbama radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji, planovima reorganizacije, neformalnim sporazumima i drugim, prema potrebi)

-

2.4 Povezane mjere koje se ne odnose na nesolventnost (odgode plaćanja, bankovni zajmovi, socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje, subvencije za poduzeća)

-

Posljednji put ažurirano: 12/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.