NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Legea din 22.3.2020

Termenele procedurale deschise la 22 martie sau termenele care, în circumstanțe normale, ar fi început să curgă după această dată sunt întrerupte și vor fi suspendate până la 30.4.2020. Termenele vor începe să curgă din nou. Aceasta înseamnă că termenul de 14 zile se va aplica până la 15 mai, iar termenul de 4 săptămâni până la 29 mai.

Excepții (printre altele): termenele de plată, internarea forțată în instituții de psihiatrie. În cazuri de pericol iminent pentru siguranța sau libertatea persoanelor, precum și în cazurile de daune ireparabile, instanța poate dispune încetarea întreruperii într-un termen mai scurt.

Termenele de prescripție sunt suspendate în perioada 22 martie - 30 aprilie.

Proceduri de executare silită: Este posibilă suspendarea unei scoateri forțate la licitație a bunurilor mobile și imobile în cazul în care debitorul se confruntă cu dificultăți economice cauzate de pandemia de COVID-19. Evicțiunile pot fi suspendate la cerere în cazul în care debitorul ar ajunge în situația de a nu avea locuință.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Restricții ale contactelor între instanțe și părți.

Închidere generală a unor instanțe specifice, dacă este cazul, însoțită de posibilitatea de a direcționa cauzele urgente către alte instanțe.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Responsabilii de dosare din cadrul autorităților centrale lucrează de acasă: se recomandă comunicarea prin e-mail.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Obligația debitorului de a solicita procedura de insolvență pe baza supraîndatorării se suspendă până la 31 ianuarie 2021.

Obligația debitorului de a solicita procedura de insolvență în termen de 60 de zile de la apariția incapacității de plată se prelungește la 120 de zile dacă incapacitatea de plată s-a produs din cauza Covid-19.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Dreptul creditorului de a solicita insolvența unui debitor pe baza supraîndatorării

Dreptul creditorului de a solicita insolvența unui debitor pe baza supraîndatorării se suspendă până la 31 ianuarie 2021.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Se poate solicita suspendarea unei licitații forțate pentru bunuri mobile și imobile, dacă debitorul se confruntă cu dificultăți economice din cauza pandemiei actuale de COVID-19 și aceste dificultăți au condus la inițierea procedurii de executare silită.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Instanța competentă în materie de insolvență poate să prelungească perioada de timp în care părțile terțe nu reziliază contractele sau își exercită drepturile de separare sau de achitare separată (în vigoare până la 31 decembrie 2020).

Contractele de închiriere de locuințe (legea privind proprietatea) nu pot fi reziliate din cauza restanțelor la chirie acumulate în perioada aprilie-iunie 2020 care se datorează deprecierii semnificative a performanței economice. Proprietarii pot intenta o acțiune în justiție pentru a recupera aceste arierate numai după 31 decembrie 2020, dar cu dobânzi de întârziere de cel mult 4% pe an.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Instanța poate să prelungească termenele procedurale în procedura de insolvență cu cel mult 90 de zile (în vigoare până la 31 decembrie 2020).

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În cazul în care un debitor are arierate ca parte a unui plan de restructurare, acesta poate solicita un moratoriu pentru o perioadă de maximum nouă luni (în vigoare până la 31 decembrie 2020).

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Tranșele de împrumut ale consumatorilor sau ale microîntreprinderilor care trebuiau plătite între aprilie și iunie 2020 se amână în cazul în care debitorul a suferit o pierdere de venituri din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce înseamnă că nu este rezonabil să se aștepte ca acesta să plătească tranșele de împrumut în timp util. Ratele de rambursare a unui împrumut din perioada aprilie-iunie 2020 se amână cu trei luni, cu excepția cazului în care debitorul dorește să continue împrumutul în mod normal.

Fără dobândă penalizatoare pentru arierate în perioada aprilie-iunie.

Nu există sancțiuni contractuale în cazul în care contractul a fost încheiat înainte de 1 aprilie, iar debitorul se află în situație de neplată din cauza unei deteriorări semnificative a performanței sale economice din cauza COVID-19 sau a incapacității sale de a-și îndeplini atribuțiile din cauza unor restricții asociate cu COVID-19 în viața sa profesională.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.