Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Legea din 22 martie 2020, astfel cum a fost modificată

Termenele procedurale care încep la 22 martie 2020 sau care, în condiții normale, ar începe să curgă după această dată sunt întrerupte și se suspendă până la 30 aprilie 2020. Termenele vor începe apoi să curgă din nou de la început. Aceasta înseamnă că un termen de 14 zile se va încheia la 15 mai 2020, iar un termen de 4 săptămâni se va încheia la 29 mai 2020.

Excepții (printre altele): termenele de plată, internarea forțată în instituții de psihiatrie. În cazul unui pericol iminent la adresa siguranței sau a libertății personale sau al unor daune iremediabile, instanța poate pune capăt întreruperii mai devreme.

Termenele/termenele de prescripție se suspendă între 22 martie 2020 și 30 aprilie 2020.

Negocieri online: În mod excepțional, măsurile tehnice pentru transmiterea imaginilor și a sunetului pot permite participarea la o audiere a anumitor grupuri sub rezerva anumitor dispoziții.

Proceduri de executare silită: Vânzarea forțată de bunuri mobile și imobile poate fi suspendată dacă debitorul se confruntă cu dificultăți economice din cauza pandemiei de COVID-19. Evicțiunile pot fi suspendate la cerere în cazul în care debitorul ar ajunge în situația de a nu avea locuință.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Restricționarea contactelor dintre instanțe și părți, în funcție de situația pandemiei de COVID-19.

Închiderea generală a anumitor instanțe, dacă este necesar, cu posibilitatea de a transfera cauzele urgente către alte instanțe.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Funcționarii din cadrul autorităților centrale vor lucra de acasă, în funcție de situația pandemiei de COVID-19. Se recomandă comunicarea prin e-mail.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Obligația debitorilor de a solicita deschiderea unei proceduri de insolvență în caz de supraîndatorare a fost suspendată până la 30 iunie 2021.

Obligația debitorilor de a solicita deschiderea unei proceduri de insolvență în termen de 60 de zile de la data la care au intrat în incapacitate de plată a fost extinsă la 120 de zile în cazul în care incapacitatea de plată a survenit din cauza pandemiei de COVID-19.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Dreptul creditorilor de a solicita insolvența unui debitor din cauza supraîndatorării a fost suspendat până la 30 iunie 2021.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Se poate solicita suspendarea unei vânzări forțate de bunuri mobile și imobile, dacă debitorul se confruntă cu dificultăți economice din cauza pandemiei actuale de COVID-19 și aceste dificultăți au condus la inițierea procedurii de executare silită.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Instanța de insolvență poate prelungi perioada în care terții nu pot rezilia contractele sau nu își pot exercita dreptul de separare sau de achitare separată (în vigoare până la 30 iunie 2021).

Contractele de închiriere de locuințe (legea privind proprietatea) nu pot fi reziliate din cauza restanțelor la chirie acumulate în perioada aprilie-iunie 2020 care se datorează deprecierii semnificative a performanței economice cauzate de pandemia de COVID-19. Proprietarii pot intenta o acțiune în instanță pentru astfel de restanțe numai după 31 decembrie 2020, însă cu dobânzi de întârziere de cel mult 4 % pe an.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Instanța poate să prelungească termenele procedurale în procedura de insolvență cu cel mult 90 de zile (în vigoare până la 31 decembrie 2020).

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Debitorii restanți care fac obiectul unui calendar de plată pot solicita un moratoriu pentru o perioadă de maximum nouă luni (în vigoare până la 30 iunie 2021).

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Ratele împrumuturilor contractate de consumatori sau microîntreprinderi scadente în perioada aprilie-iunie 2020 vor fi amânate în cazul în care debitorul a suferit o pierdere de venituri din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce face nerezonabilă așteptarea rambursării la timp a ratelor. Termenul de rambursare se prelungește automat cu trei luni, cu excepția cazului în care debitorul dorește ca împrumutul să continue în mod normal.

Nu se datorează dobânzi de întârziere pentru perioada aprilie-iunie.

Nu se datorează penalități contractuale în cazul în care un contract a fost încheiat înainte de 1 aprilie 2020, iar debitorul se află în incapacitate de plată din cauza unei deteriorări semnificative a performanței sale economice ca urmare a situației provocate de pandemia de COVID-19 sau în cazul în care pandemia de COVID-19 a condus la restricții privind viața sa profesională.

Ultima actualizare: 04/10/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.