Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Termenele de prescripție și termenele pentru introducerea căilor de atac care expiră între 8 aprilie 2020 și 17 mai 2020 sunt prelungite cu o lună după expirarea acestei perioade (mai exact, amânate până la 17 iunie 2020). Dacă este cazul, guvernul poate amâna data finală a acestei perioade.

Termenele din cadrul procedurilor judiciare în materie civilă care expiră între 8 aprilie 2020 și 17 mai 2020 și a căror expirare ar putea conduce la o confiscare sau la orice altă daună sunt prelungite cu o lună după încetarea perioadei de criză (mai exact, amânate până la 17 iunie 2020). Dacă este cazul, guvernul poate amâna data finală a perioadei de criză. Aceste măsuri nu se aplică în cazul situațiilor urgente.

În contextul vânzărilor judiciare de proprietăți imobile, termenele care expiră în perioada cuprinsă între 18 martie 2020 și 3 iunie 2020 se prelungesc cu 6 luni.

Între 24 aprilie 2020 și 17 mai 2020 se suspendă unele proceduri de executare silită împotriva societăților comerciale.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

În materie civilă, audierile judiciare care ar fi trebuit să aibă loc în perioada 10 aprilie 2020 - 17 iunie 2020 (această dată poate fi prelungită de către guvern) se anulează în situațiile în care toate părțile și-au trimis deja concluziile lor scrise. Judecătorul ia o hotărâre fără audieri, numai pe baza concluziilor scrise, cu excepția situației în care părțile se opun. În cazul în care părțile se opun, cauza va fi amânată.

Instanțele civile au recurs la utilizarea instrumentelor de videoconferință în situațiile în care au continuat să se ocupe de cauze în instanță.

Între 4 mai și 3 iunie 2020 jurămintele pot fi primite la distanță.

Se amână cu trei luni termenele legale pentru întrunirile prevăzute în legea notarială și care expiră între 18 martie 2020 și 4 august 2020.

Procurile legalizate prin notariat pot fi primite la distanță și în format electronic (pe suport electronic și cu identificare și semnătură electronică).

Între 4 mai 2020 și 3 iunie 2020 se elimină cerința referitoare la martori și la prezența mai multor notari la dezbaterea privind un testament autentic.

Procurile legalizate prin notariat care sunt primite în perioada 13 martie 2020 - 30 iunie 2020 și produc efecte numai în perioada 13 martie - 30 iunie 2020 vor fi gratuite.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, modalitatea de lucru și organizarea autorităților centrale belgiene în materie civilă nu s-au schimbat, cu excepția faptului că majoritatea responsabililor de dosare din cadrul autorității centrale belgiene își desfășoară activitatea numai în regim de telemuncă. Câțiva agenți continuă să fie prezenți 1 zi pe săptămână, pentru a verifica corespondența primită și a asigura corespondența care trebuie expediată, de exemplu în ceea ce privește notificarea sau comunicarea actelor.

Prin intermediul rețelei judiciare europene a fost trimis un mesaj către toate punctele de contact, potrivit căruia comunicările pot fi trimise în continuare responsabililor de dosare exclusiv prin e-mail. Autoritățile centrale belgiene rămân la dispoziție prin telefon și e-mail. S-a recomandat ca noile solicitări privind răpirile de copii, obținerea de probe, asistența judiciară, obligațiile de întreținere și protecția copiilor să fie trimise către căsuțele electronice funcționale.

Instrumentarea cauzelor individuale ar putea fi amânată ca urmare a numărului redus de membri ai personalului. Până în prezent, toți agenții rămân activi și se lucrează zilnic la cauze, la fel ca înainte de izbucnirea epidemiei de COVID-19.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Termenele în cadrul vânzărilor judiciare și al vânzărilor private în formă judiciară care expiră în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021 se prelungesc automat cu 6 luni.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

-

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

-

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.