NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

La 18 aprilie 2020 au intrat în vigoare modificările aduse Legii privind executarea activelor monetare: executarea conturilor persoanelor fizice a fost suspendată 3 luni (cu posibilitatea ca această măsură să fie prelungită cu încă 3 luni). Calcularea dobânzilor legale a fost suspendată, de asemenea, pentru aceeași perioadă.

Începând cu 19 octombrie 2020, procedurile de executare au continuat să se desfășoare în mod regulat. Cu toate acestea, Ministerul Justiției și Administrației a trimis recomandări notarilor publici, solicitându-le să înceapă să trateze cererile de executare depuse în ultimele șase luni în trei etape: începând din 19 octombrie, 20 noiembrie și 20 ianuarie. În prima etapă vor fi emise titlurile executorii în urma cererilor primite până pe 30 iunie, în a doua etapă – cele primite până pe 31 august, iar în a treia etapă – cele primite până pe 18 octombrie.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Toate autoritățile judiciare continuă să lucreze. Cu toate acestea, se efectuează numai procedurile care au fost identificate ca fiind urgente, cu măsuri de securitate adecvate. Audierile și alte cauze care nu sunt urgente au fost amânate până la noi dispoziții.

În ceea ce privește cauzele în care judecătorii pot lua o hotărâre în calitate de judecători unici sau în care audierea nu este necesară, hotărârile trebuie să se ia mai întâi de acasă și, ulterior, să se organizeze expedierea acestora. Șefii autorităților judiciare sunt mandatați să permită angajaților să lucreze de acasă acolo unde este posibil.

Comunicarea cu părțile și cu toți participanții la proceduri se realizează electronic în toate cazurile în care acest lucru este posibil. În cazurile în care este necesară o ședință sau o audiere, ar trebui luate toate măsurile preventive impuse de autoritățile sanitare. În orice situație ar trebui utilizate mijloacele tehnice de comunicare la distanță aflate la dispoziția judecătorilor și a instanțelor, inclusiv în cadrul instanței (e-mail, conexiune video etc.).

De asemenea, se recomandă amânarea procedurilor de executare, în special executarea legată de eliberarea și predarea imobilelor.

Ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19 în Croația, toate licitațiile publice electronice deschise în cazurile de executare silită și insolvență au fost amânate, cu excepția celor în care ofertarea a început anterior datei de 24 martie 2020 cel târziu, care urmează să fie finalizate în conformitate cu invitațiile la participare publicate în Registrul licitațiilor publice electronice.

Toate solicitările de vânzare primite după 13 martie 2020 cărora nu li s-a dat curs vor primi un răspuns după încetarea situației speciale create de epidemia de COVID-19. Se suspendă toate cererile de plată în avans a costurilor și invitațiile la participare publicate în Registrul licitațiilor publice electronice, acestea urmând a fi reemise în aceleași condiții de vânzare la finalul situației speciale create de izbucnirea epidemiei de COVID-19.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Părțile trebuie să trimită întrebările, solicitările și cererile la Ministerul Justiției în cadrul programului normal de lucru, prin e-mail, telefon și poștă.

Asistența juridică internațională este în continuare asigurată, dar este posibil să se înregistreze întârzieri.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Motivele de inițiere a procedurii de faliment în circumstanțe speciale nu sunt valabile pentru inițierea procedurii de faliment. Factorii care declanșează inițierea procedurii de faliment sunt insolvența și îndatorarea excesivă, însă niciunul dintre acești factori declanșatori nu se aplică în cazul unor circumstanțe speciale. Există însă o excepție: cererea de inițiere a procedurii de faliment poate fi prezentată de către debitor, de către agenția financiară și de către creditor numai din motive de protejare a intereselor și a siguranței Republicii Croația, a naturii, a mediului uman și a sănătății oamenilor.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

La 1 mai 2020 a intrat în vigoare Legea privind măsurile de intervenție în procedurile de executare silită și de insolvență.

Această lege prevede faptul că procedurile de executare silită sunt suspendate timp de 3 luni (care pot fi prelungite cu încă 3 luni). În circumstanțe speciale, angajatorii și fondul de pensii de stat nu vor reține salariul/pensia în beneficiul creditorilor (de la această regulă fac excepție măsurile de sprijin pentru copii, creanțele către angajați și măsurile provizorii în conformitate cu dreptul procesual penal).

Calcularea dobânzilor legale se suspendă pentru aceeași perioadă.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Din cauza izbucnirii epidemiei de COVID-19, în Croația au fost amânate toate licitațiile publice electronice deschise în cazuri de executare silită și insolvență, cu excepția celor în care depunerea ofertelor a început cel târziu până la 24 martie 2020 și care trebuie să fie finalizate în conformitate cu invitațiile de participare la licitații publice electronice care au fost publicate.

Toate cererile de vânzare primite după 13 martie 2020, care nu au fost prelucrate, vor fi prelucrate după încetarea circumstanțelor speciale ale epidemiei de COVID-19. Toate solicitările de aconturi pentru cheltuieli și invitațiile de participare la licitații publice electronice care au fost publicate vor fi anulate și vor fi emise din nou în aceleași condiții de vânzare până la încetarea circumstanțelor speciale ale izbucnirii epidemiei de COVID-19.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

-

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

-

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.