Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Cipru
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Termenele procedurale sunt suspendate până la 30.4.2020.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Toate audierile și alte proceduri sunt suspendate până la 30.4.2020. Excepții: cererile privind un ordin provizoriu extrem de urgent, procedurile de extrădare și alte proceduri care vizează restricții ale libertății personale (de exemplu, detenție ilegală, detenție în instituții psihiatrice).

Grefierul acceptă introducerea unei acțiuni numai dacă este susținută de o cerere de ordin provizoriu și dacă este imperativ ca audierea să aibă loc cât mai repede. Caracterul urgent trebuie examinat și stabilit de judecător.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

-

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Procedurile de evacuare și executarea ordinelor de evacuare pentru neplata chiriei în perioada actuală au fost suspendate până la 31 mai 2020.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

- Suspendarea cauzelor pendinte în fața instanțelor în perioada 16 martie 2020 - 30 aprilie 2020, cu următoarele excepții:

În cauzele civile

(i) cererile de ordonanțe provizorii în cazuri de extremă urgență,

(ii) contestațiile cu privire la proceduri de licitație pentru bunuri imobile (etc.).

- Suspendarea până la 30 aprilie 2020 a tuturor termenelor procedurale prevăzute în Normele de procedură civilă și a altor termene prevăzute în hotărârile și ordonanțele judecătorești.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Departamentul de insolvență a adus amendamente la Legea insolvenței persoanelor fizice, cu clauze de extindere/reînnoire a suspendării judiciare a executărilor silite individuale, ca urmare a condițiilor speciale. În plus, a fost facilitată o dispoziție pentru reuniunile online ale creditorilor. Modificările legii au intrat în vigoare în august 2020.

În plus, s-a accelerat simplificarea în curs a procedurilor, inclusiv punerea în aplicare a depunerii online a formularelor și a plăților online. Totuși, se preconizează că facilitățile online vor fi disponibile pentru public până în a doua jumătate a anului 2021.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

-

Ultima actualizare: 07/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.