Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Republica Cehă
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Au fost luate mai multe măsuri pentru atenuarea celor mai urgente dificultăți ale cetățenilor în ceea ce privește procedurile judiciare, executările silite sau procedurile de insolvență. Utilizarea amplă a dispozițiilor existente ale codurilor de procedură privind derogarea termenelor nerespectate în procedurile judiciare, în cazul în care termenul nu a fost respectat din cauza limitărilor rezultate ca urmare a măsurilor extraordinare (carantină obligatorie, restricții privind deplasarea sau adunarea de persoane).

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Ministerul Justiției a recomandat amânarea tuturor audierilor în instanță. În cazul în care amânarea nu este posibilă, procedurile trebuie realizate strict în concordanță cu Regulamentul Guvernului privind starea de urgență. Publicul este exclus de la audierile în instanță și deplasarea acestuia în clădirea instanței este restricționată.

Informații furnizate de instanțe prin telefon/e-mail.

Întârzierile procedurilor juridice care rezultă din aplicarea acestei recomandări nu vor fi considerate de Ministerul Justiției drept întârzieri în exercitarea competențelor sale de supraveghere.

Serviciul notarial este încă disponibil publicului, dar activitatea se derulează în condiții restrictive.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Oficiul pentru protecția juridică internațională a copiilor (Regulamentul Bruxelles IIa și Regulamentul privind obligațiile de întreținere): Oficiul își va desfășura activitatea ținând seama de starea de urgență; toate contactele personale cu oficiul sunt înlocuite de contacte în scris (în scris sau prin mijloace electronice) și prin telefon; programul de lucru al oficiului este limitat la zilele de luni și miercuri, de la ora 9.00 la ora 12.00.

Ministerul Justiției al Republicii Cehe (autoritatea centrală pentru regulamentele privind notificarea sau comunicarea actelor și obținerea de probe): Membrii personalului (inclusiv toate punctele de contact) lucrează, în prezent, în mare parte, de acasă. Comunicarea electronică/la distanță este cu precădere recomandată. Toate termenele ar trebui respectate.

Singurul aspect complicat constă în creșterea numărului de restricții în ceea ce privește serviciile poștale în unele state, situație pe care încercăm, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe, să o depășim recurgând la canale diplomatice pentru notificarea sau comunicarea actelor judiciare. Autoritățile centrale externe ar trebui să recomande instanțelor/autorităților competente să trimită toate solicitările privind notificarea sau comunicarea actelor și obținerea de probe direct instanțelor competente și nu prin intermediul autorității centrale (Ministerul Justiției), întrucât astfel se va reduce semnificativ timpul necesar pentru o soluționare cu succes a solicitării.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Suspendarea obligației debitorului de a solicita insolvența (în cazurile de faliment legat de COVID, care au avut loc în termen de șase luni de la încheierea măsurilor guvernamentale extraordinare).

Data expirării suspendării a fost prelungită până la 30 iunie 2021.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Dreptul creditorului de a solicita insolvența unui debitor se suspendă până la 31 august 2020.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Moratoriul extraordinar suspendă titlurile executorii și realizarea drepturilor de garanție. Acesta este ușor accesibil pentru debitori, deoarece nu necesită consimțământul creditorilor pentru primele trei luni; ulterior, consimțământul creditorilor este necesar pentru o perioadă suplimentară de trei luni.

A doua etapă pentru cererile de moratoriu extraordinar s-a deschis la 13 noiembrie 2020 (până la 30 iunie 2021 și doar pentru cei care depun cererile pentru prima dată). Prelungirea primei etape de moratoriu extraordinar nu necesită consimțământul creditorilor.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Moratoriul extraordinar protejează, de asemenea, debitorul împotriva rezilierii contractelor pentru aprovizionarea cu energie, furnizarea de materii prime, bunuri și servicii și permite debitorului să plătească obligațiile legate direct de întreținerea afacerii în mod preferențial față de datoriile mai vechi.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Ministerul Justiției a recomandat amânarea tuturor audierilor în instanță, atunci când acest lucru este posibil. Derogarea de la termenele nerespectate în cadrul acțiunilor în justiție, în cazul în care termenul nu a fost respectat din cauza limitărilor actuale (cum ar fi carantina obligatorie sau restricțiile de circulație).

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Atât timp cât este suspendată obligația debitorului de a solicita insolvența, se suspendă, de asemenea, cursul perioadelor de recuperare relevante pentru acțiuni care vizează evitarea tranzacțiilor antecedente. A fost adoptată o protecție sporită a debitorilor împotriva anulării procedurilor de exonerare în curs ca urmare a scăderii veniturilor.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Ratele de rambursare a unui împrumut din perioada aprilie-octombrie 2020 pot fi amânate, iar durata contractelor se prelungește automat. În perioada de protecție nu pot apărea penalități sau dobânzi penalizatoare.

Cele mai multe tipuri de executări silite individuale efectuate de executorii judecătorești au fost suspendate până la 31 ianuarie 2021.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.