Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Pe pagina web a guvernului pot fi consultate informații generale în limba engleză.

Termenele procedurale sunt prelungite de instanțe în funcție de fiecare caz în parte. Instanțele vor lua în considerare sarcina, îndatoririle sau dificultățile suplimentare pentru părțile la procedură ca urmare a crizei.

Nu există legislație privind prelungirea termenelor, judecătorii au competența discreționară de a stabili termene mai lungi în viitor sau de a prelungi termenele existente.

Cu toate acestea, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19 prin evitarea contactului fizic între oameni în unitățile de îngrijire, se suspendă perioadele de timp pentru care persoanele cu boli psihice au fost internate într-un spital psihiatric sau într-o instituție de ajutor social sau termenele până la care sunt internate acestea:

  • în cazul unei protecții provizorii extinse, pe durata stării de urgență;
  • în cazul internării, pe durata stării de urgență și până la două luni după încetarea stării de urgență.

Aceasta nu aduce atingere obligației de a pune capăt oricărei internări și aplicări a protecției juridice provizorii odată ce condițiile care au justificat internarea încetează sau când devine evident faptul că aceste condiții nu au fost îndeplinite.

În ceea ce privește normele de drept în domeniul obligațiilor, în prezent nu există modificări fundamentale. Ministerul Justiției a analizat diferitele opțiuni juridice care sunt deja prevăzute în legislația estoniană și care ar putea fi utilizate în această perioadă dificilă. S-a vizat furnizarea de explicații și de răspunsuri la solicitările de informații. Au existat, de asemenea, propuneri de modificare a anumitor norme de drept în domeniul obligațiilor, dar aceste discuții sunt încă în desfășurare.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Starea de urgență: 12 martie-17 mai.

S-au creat săli de ședință virtuale pentru a spori capacitatea Ministerului Justiției, a instanțelor, parchetelor și închisorilor de a organiza videoconferințe. Această soluție poate fi folosită, de asemenea, pentru audieri orale cu părțile la proceduri. În plus, echipamentele de videoconferință disponibile au fost realocate pentru a răspunde cererii crescute din partea tribunalelor și a închisorilor.

Nu există modificări legislative privind procedurile judiciare. Consiliul pentru administrarea instanțelor a emis recomandări. Activitatea instanțelor estoniene a fost reorganizată: programul de lucru al cancelariilor este între 9.00-13.00, iar programul de lucru al instanțelor în zilele lucrătoare este până la ora 14.00.

Dacă este posibil, cauzele sunt gestionate în scris, prin intermediul sistemului informatic al instanțelor și al unei aplicații digitale pentru dosarele instanțelor.

Audierile urgente și procedurile se desfășoară prin mijloace electronice de comunicare. În cazul în care acest lucru nu este posibil, instanța decide, de la caz la caz, dacă o audiere sau o procedură se va desfășura în tribunal. Ar putea fi considerate urgente următoarele cauze: internarea unei persoane într-o instituție închisă, separarea unui copil de familia sa și stabilirea tutelei pentru un adult. În cauzele care nu sunt urgente, instanța poate utiliza mijloacele electronice de comunicare (sau orice alte mijloace necesare), dar, în general, se recomandă ca aceasta să opteze pentru amânarea audierii și/sau a procedurii.

Conform Codului de procedură civilă, în cazuri excepționale și urgente legate de copii, instanța poate pronunța hotărâri preliminare/de protecție fără o audiere a minorului; mulți judecători au recurs la această posibilitate.

Se recomandă ca documentele procedurale să fie notificate sau comunicate, de preferință, prin intermediul fișierelor electronice și al e-mailului.

Camera notarilor a autorizat notarii să ia toate măsurile necesare, cum ar fi utilizarea serviciului de autentificare la distanță e-Notar care permite efectuarea actelor notariale prin intermediul unei legături video. Dacă până la 6 aprilie numai anumite tipuri de acte puteau fi realizate la distanță (eliberarea unei procuri, vânzări de acțiuni ale societăților comerciale cu răspundere limitată și câteva alte tipuri de documente), începând cu data de 6 aprilie aproape toate tipurile de acte pot fi autentificate la distanță, cu excepția încheierii căsătoriilor și a pronunțării divorțurilor). Astfel, chiar și imobilele pot fi vândute și transferate prin autentificare online. Acest lucru va fi posibil și după încetarea situației de urgență. Baroul din Estonia și-a încurajat, de asemenea, membrii să lucreze de la distanță și să utilizeze toate mijloacele tehnice de comunicare pentru a oferi în continuare consultanță juridică. De asemenea, acesta a subliniat nevoia de a asigura confidențialitatea avocat-client. Baroul a evidențiat în plus faptul că limitările drepturilor impuse ca urmare a stării de urgență trebuie justificate și ar trebui contestate dacă este necesar într-un caz anume. Avocații au, de asemenea, datoria de a se adapta rapid la schimbările din mediul de lucru, de a dovedi flexibilitate și spirit de inovare și de a asigura ca nu se abuzează de posibilitățile de solicitare a unor prelungiri ale termenelor.

Camera executorilor judecătorești și a administratorilor fiduciari în caz de faliment a anunțat, de asemenea, că executorii judecătorești și administratorii fiduciari în caz de faliment și-au reorganizat activitatea pentru a lucra de la distanță.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Angajații autorității centrale din Estonia își desfășoară activitatea în regim de telemuncă începând cu 13 martie. Comunicările (mesaje și documente) sunt transmise prin e-mail (în cauze civile și în majoritatea cauzelor penale). Dacă este necesar, documentele originale vor fi trimise prin poșta aeriană după încetarea stării de urgență.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

-

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În prezent se analizează necesitatea unor modificări suplimentare în domeniul insolvenței (de exemplu, cu privire la planurile de reorganizare) care ar putea contribui la sprijinirea depășirii crizei.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

-

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.