Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Nu au fost introduse modificări ale termenelor legale pentru procedurile judiciare, în pofida crizei actuale.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Instanțele rămân independente. Cu toate acestea, Administrația națională a instanțelor (ANI) oferă orientări și îndrumări instanțelor cu privire la modul lor de gestionare.

ANI a pus la dispoziție linii directoare prin care recomandă instanțelor să instrumenteze în continuare cauzele, cu măsuri preventive, de exemplu prezența fizică să fie limitată la cauzele urgente. ANI recomandă instanțelor să desfășoare audieri prin videoconferință sau prin alte mijloace tehnologice disponibile și adecvate. Administrația națională a instanțelor a publicat, de asemenea, îndrumări pentru toate instanțele cu privire la utilizarea conexiunilor la distanță la un proces. Îndrumările au fost elaborate numai pentru situația excepțională actuală și nu sunt menite să schimbe politicile, instrucțiunile sau recomandările existente. Scopul utilizării cu mai multă eficacitate a conexiunilor la distanță este acela de a se reduce la minimum riscurile la adresa sănătății prin evitarea adunărilor de mai multe persoane. Acestea, precum și viitoarele orientări pot fi găsite aici.

Până la 10 mai 2020, instanțele districtuale finlandeze au suspendat audierea a 1 431 de cauze civile. Informații suplimentare sunt disponibile la această adresă.

Se încurajează contactul cu instanțele în principal prin telefon și prin e-mail.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Se asigură în continuare asistență juridică internațională, dar instanțele stabilesc ordinea de prioritate a cauzelor în funcție de resursele disponibile.

Majoritatea responsabililor de dosare din cadrul autorității centrale finlandeze (Regulamentele 2201/2003, 4/2009, 1393/2007 și 1206/2001) își desfășoară, în prezent, activitatea în regim de telemuncă. Prezența în birouri este limitată, fiind legată de cauzele urgente. Se recomandă comunicarea prin e-mail atunci când aceasta este posibilă: central.authority@om.fi și maintenance.ca@om.fi (numai aspecte legate de obligațiile de întreținere).

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Posibilitatea de a declara falimentul debitorului pe baza cererii creditorului este limitată la perioada dintre 1 mai 2020 și 31 ianuarie 2021. Elaborarea unei propuneri pentru a acorda debitorilor mai mult timp pentru a plăti începând cu 1 februarie 2021.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Legea privind executarea silită se modifică pentru a facilita poziția debitorului între 1 mai 2020 și 30 aprilie 2021.

Se vor modifica perioada de plată și criteriile pentru acordarea unei perioade de câteva luni de scutire de executare silită. Se va rezerva o perioadă mai mare pentru punerea în aplicare a evacuărilor.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

-

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Solicitarea responsabilității generale din partea creditorilor.

De asemenea, Finlanda își concentrează eforturile asupra evitării supraîndatorării persoanelor fizice și a gospodăriilor.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Un plafon temporar de 10 % al ratei dobânzii pentru creditele de consum, precum și interzicerea temporară a marketingului direct al acestora sunt în vigoare între 1 iulie și 31 decembrie 2020. Elaborarea unei propuneri pentru prelungirea acestor măsuri temporare.

Propunere de reglementare temporară a costurilor de colectare a datoriilor pentru alte creanțe decât creanțele consumatorilor și restrângerea dreptului de a retrage împotriva anumitor debitori.

Ultima actualizare: 14/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.