Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Termenele (procedurale), inclusiv termenele de prescripție, care expiră în perioada cuprinsă între 12 martie și sfârșitul perioadei stării de urgență + 1 lună sunt prelungite. La sfârșitul perioadei menționate mai sus, toate termenele revin la normal, dar în decursul a 2 luni. Perioada prelungită nu împiedică totuși părțile să solicite măsuri reparatorii sau să își exercite drepturile de acțiune în orice mod posibil pe parcursul stării de urgență, în măsura posibilului.

În principiu, obligația executării și termenele prevăzute în contracte nu sunt afectate, aplicându-se legislația națională care vizează circumstanțele specifice (forță majoră etc.). Cu toate acestea, sancțiunile contractuale privind neexecutarea de către debitor (clauza de sancționare, clauza de reziliere etc.) sunt retrase temporar pentru a se ține seama de dificultățile întâmpinate în ceea ce privește asigurarea respectării legii.

Penalitățile contractuale, reînnoirile și perioadele de notificare prevăzute de lege sunt, de asemenea, suspendate sau prelungite.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Între 17 martie și 10 mai instanțele se ocupă doar de cauzele urgente (audiere privind libertățile civile și custodia în materie civilă, executarea, protecția copilului, cauze urgente în instanțele de drept al familiei, inclusiv ordine de protecție, și proceduri provizorii de urgență).

Instanțele și-au reluat activitatea în mod progresiv de la 11 mai în toate domeniile.

În cazul în care o instanță nu poate lucra, o altă instanță poate fi desemnată pentru a se ocupa de cauzele urgente.

Părțile sunt informate cu privire la hotărârile instanței prin toate mijloacele disponibile, în special prin e-mail sau telefon (hotărârile nu vor fi considerate ca fiind notificate sau comunicate destinatarului).

În ceea ce privește măsurile de protecție pentru copii și adulți, cele care expiră pe parcursul stării de urgență sunt prelungite automat, cu excepția cazului în care judecătorul hotărăște altfel.

Perioadele de timp pentru măsurile de anchetă și de mediere sunt suspendate și se prelungesc cu încă trei luni, începând cu 23 iunie 2020.

Șefii de instanțe vor putea să reglementeze fluxul de persoane care intră în tribunal și să stabilească numărul de persoane cărora li se permite să intre într-o sală de judecată, pentru a asigura respectarea regulilor de distanțare fizică.

De asemenea, acestora li se poate adresa prin orice mijloc o solicitare din partea persoanelor care doresc să participe la audiere în cazul în care accesul este limitat.

În cazul în care se utilizează un mijloc de comunicare audiovizual sau un alt mijloc electronic de comunicare pentru a organiza o audiere, audierea nu se poate desfășura într-un singur loc.

În cele din urmă, se reamintește că mijloacele de comunicare utilizate trebuie să garanteze caracterul secret al deliberărilor.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

În ceea ce privește cooperarea judiciară, cererile sunt tratate în modul obișnuit.

Cooperarea în domeniul dreptului familiei (Regulamentul 2201/2003): În domeniul răpirii internaționale de copii și al protecției copiilor, telemunca este regimul de lucru preponderent al gestionarului de caz al autorității centrale franceze, acesta venind la birou o dată pe săptămână cel puțin. Aceasta înseamnă că toate cererile noi pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Obținerea de probe (Regulamentul 1206/2001): Cererile sunt tratate în modul obișnuit. Timpul de prelucrare poate fi puțin mai mare întrucât gestionarul de caz lucrează de acasă și vine la birou doar o zi pe săptămână pentru a se ocupa de cererile primite prin poștă sau prin fax.

Notificarea sau comunicarea actelor (Regulamentul 1393/2007): În circumstanțele actuale, s-ar putea ca notificarea sau comunicarea actelor să dureze mai mult. Notificarea sau comunicarea electronică poate fi realizată în situația în care destinatarul și-a dat în prealabil consimțământul.

Autoritatea centrală franceză, în temeiul acestor trei regulamente (2201/2003, 1206/2001, 1393/2007), continuă să comunice prin e-mail (entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr), dar și prin poștă sau prin fax.

În ceea ce privește Regulamentul (CE) 4/2009 privind obligațiile de întreținere, autoritatea centrală franceză comunică prin e-mail: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Ordonanța 2020-596 prevede că debitorul poate solicita președintelui instanței să acorde o suspendare generală pe perioada procedurii de conciliere. Pe durata acestei proceduri, condițiile de acordare a unei perioade de „grație” sunt de asemenea invocate.

A se vedea Ordonanța 2020-596 - 20 mai 2020.

Reamintire (măsuri care nu sunt specifice contextului pandemiei de Covid-19):

În cursul procedurilor de reorganizare judiciară („procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire”) este aplicabilă o suspendare generală a executărilor silite individuale (cu anumite excepții).

Înainte de deschiderea unei proceduri de lichidare („procédure de liquidation judiciaire”) sau a unei proceduri de reorganizare judiciară („procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire”), o procedură neoficială și confidențială („procedură de conciliere”) poate fi deschisă la cererea debitorului. Dacă un creditor introduce o acțiune cu sau fără caracter judiciar împotriva debitorului pe perioada procedurii de conciliere, debitorul poate solicita președintelui instanței să îi acorde o perioadă de „grație”.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Reamintire (măsuri care nu sunt specifice contextului pandemiei de Covid-19):

În cursul procedurilor de reorganizare judiciară („procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire”), Codul comercial împiedică creditorii să rezilieze sau să modifice contracte executorii esențiale în detrimentul debitorului.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

-

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Ordonanța 2020-596 prevede posibilitatea instanței de a acorda debitorului o modificare și o prelungire a duratei planului său de reorganizare judiciară.

Persoanele care oferă finanțare nouă sau intermediară pe durata procedurilor de reorganizare judiciară pot avea dreptul de a primi un privilegiu specific (prioritate la plată în contextul insolvenței ulterioare). Acest privilegiu este acordat de instanță în condiții specifice.

Sunt facilitate proceduri simplificate de lichidare pentru întreprinzătorii individuali și întreprinderile mici.

A se vedea Ordonanța 2020-596 - 20 mai 2020.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Principalele măsuri emblematice sunt următoarele:

Măsuri economice și financiare în vederea susținerii activităților comerciale: o schemă de garantare de stat este aplicabilă împrumuturilor noi în bani acordate de instituțiile financiare (cu condiții specifice de îndeplinit).

Măsuri sociale: întreprinderile pot solicita o schemă parțială de activitate în circumstanțe neobișnuite.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.