NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Până în prezent, nu s-au adoptat măsuri privind termenele de drept civil; singurele dispoziții se referă la prelungirea perioadelor de întrerupere a procedurilor penale. Legislația germană privind procedura civilă conține dispoziții flexibile privind prelungirea termenelor, suspendarea procedurilor și cererile restitutio in integrum, care contribuie la soluționarea litigiilor în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Informații suplimentare privind măsurile legislative sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Dispozițiile legislative privind procedurile civile oferă deja instanțelor multiple posibilități de a reacționa cu flexibilitate la situația excepțională actuală. Este de competența instanțelor și a judecătorilor relevanți să decidă ce măsuri să ia în fiecare caz în parte, de exemplu, procedura scrisă, renunțarea la obținerea de probe sau depunerea de probe prin videoconferință. Independența sistemului judiciar este menținută.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Cooperarea în materie de dreptul familiei [Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]:

Oficiul Federal de Justiție a limitat prezența fizică a funcționarilor săi din motive sanitare. Autoritatea centrală este însă pe deplin operațională, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Cererile pot fi depuse pe suport de hârtie.

Cooperarea în materie de obligații de întreținere [Regulamentul (CE) nr. 4/2009]:

Oficiul Federal de Justiție a limitat prezența fizică a funcționarilor săi din motive sanitare. Autoritatea centrală este însă pe deplin operațională, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, deși cazurile pot încă tratate cu întârziere. Cererile pot fi depuse pe suport de hârtie.

Obținerea de probe [Regulamentul (CE) nr. 1206/2001] și notificarea sau comunicarea actelor [Regulamentul (CE) nr. 1393/2007]:

Funcționarea sistemului judiciar din Germania este extinsă treptat, în funcție de nivelul de infectare și de particularitățile locale. Prin urmare, nu pot fi excluse întârzieri în executarea cererilor de notificare și în obținerea de probe. Mai precis, judecătorii țin seama de circumstanțele locale atunci când se pronunță în mod independent cu privire la executarea cererilor de obținere a probelor.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Suspendarea obligației de a solicita insolvența în cazul societăților, al societăților în care niciunul dintre asociați nu are răspundere nelimitată și al asociațiilor și fundațiilor a fost ridicată la 1 mai 2021. Persistă însă anumite consecințe juridice ale suspendării, în special protecția extinsă împotriva căilor de atac în temeiul articolului 2 alineatul (1) punctele 2-5 din Legea privind suspendarea insolvenței în contextul pandemiei de Covid-19 în versiunea sa actuală.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Limitarea dreptului creditorului de a solicita insolvența a fost în vigoare până la 28 iunie 2020. Începând cu 29 iunie 2020, depunerea unei cereri de chemare în judecată de către un creditor a fost reintrodusă integral în cazul în care creditorul are un interes juridic în deschiderea procedurii de insolvență și demonstrează că atât creanța sa, cât și motivul pentru care a fost deschisă procedura sunt credibile.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Suspendarea rezilierii contractelor de închiriere. Proprietarii nu sunt autorizați să rezilieze contractele de închiriere de terenuri sau spații pe motiv că locatarul nu își plătește chiria în perioada 1 aprilie 2020-30 iunie 2020, cu condiția ca neplata să fi fost o consecință a pandemiei de COVID-19. Posibilitatea de reziliere se suspendă până în iunie 2022.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Până în prezent, nu există măsuri privind termenele în procedurile civile. Nu sunt necesare măsuri specifice, deoarece situația juridică din Germania le permite judecătorilor să reacționeze în mod adecvat la efectele pandemiei de COVID-19 asupra procedurilor judiciare în curs.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Pe durata suspendării obligației de a solicita insolvența, riscurile de răspundere pentru managerii, creditorii și partenerii contractuali ai societăților insolvabile au fost atenuate pentru a încuraja aportul de capital suplimentar și continuarea relațiilor de afaceri; a se vedea secțiunea 2 din Legea privind suspendarea insolvenței în contextul COVID-19 (COVInsAG). Se aplică în continuare anumite facilități, cum ar fi clarificarea faptului că rambursarea noilor împrumuturi acordate în perioada de suspendare este considerată a nu fi în detrimentul creditorilor până la 30 septembrie 2023 [articolul 2 alineatul (1) punctul 2 din COVInsAG]. De asemenea, se consideră că plățile aferente creanțelor care au fost amânate până la 28 februarie 2021 nu sunt în detrimentul creditorilor până la 31 martie 2022, cu excepția cazului în care procedura de insolvență a fost deschisă înainte de 18 februarie 2021 [articolul 2 alineatul (1) punctul 5 din COVInsAG]. Secțiunea 4 din COVInsAG scurtează perioada de prognozare pentru testul de supraîndatorare până la 31 decembrie 2021, iar diferite facilități de acces se aplică în aceeași perioadă procedurilor de „autoadministrare” și de „protecție” (a se vedea secțiunile 5 și 6 din COVInsAG).

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Obligațiile consumatorilor în materie de credite de consum au fost amânate – în anumite condiții – cu trei luni de la 1 aprilie 2020; această regulă a expirat la 30 iunie 2020.

Termenele prevăzute în dreptul societăților comerciale pentru organizarea adunărilor generale sunt prelungite; dreptul acționarilor sau a reprezentanților acestora de a fi prezenți fizic poate fi suspendat temporar de către consiliul de administrație (societăți pe acțiuni).

Consumatorii și microîntreprinderile care nu au putut efectua plăți ca urmare a crizei au primit dreptul de a refuza executarea „contractelor esențiale pentru îndeplinirea unei obligații continue” (inclusiv, dar nu numai furnizarea de gaze naturale, apă, energie electrică și telecomunicații), cu condiția ca astfel de contracte să fi fost încheiate înainte de 8 martie 2020. Această regulă a expirat la 30 iunie 2020.

Ultima actualizare: 20/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.