Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

-

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Prin ordin ministerial, toate procedurile desfășurate de instanțele elene și de serviciile acestora au fost suspendate până la 15 mai 2020, cu excepția acțiunilor și a cauzelor urgente și importante.

Procedurile înaintea instanțelor de drept civil districtuale și serviciile acestora au fost suspendate până la 10 mai 2020.

Funcționarea serviciilor judiciare se limitează doar la măsurile necesare derulării activităților care nu pot fi amânate și soluționării cauzelor urgente.

Ședințele și orice alte măsuri legate de funcționarea sistemului judiciar se desfășoară de la distanță, dacă este posibil, cu ajutorul mijloacelor tehnologice. Au fost furnizate instrumente informatice și aplicații de comunicare pentru a securiza desfășurarea de videoconferințe și activitatea în regim de telemuncă a judecătorilor, a procurorilor și a altor actori juridici.

Depunerea pe cale electronică a unei cereri de eliberare de certificate este posibilă în unele dintre instanțele principale. În acest caz, cetățenii și avocații au posibilitatea de a le primi electronic prin intermediul unui portal web.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Guvernul elen a adoptat măsuri de prevenire și limitare, în vederea reducerii pericolului de răspândire a coronavirusului, a impactului socioeconomic al acestuia, precum și pentru a asigura buna funcționare a pieței și a sectorului public.

Ministerul Justiției, în calitate de autoritate centrală în temeiul convențiilor/tratatelor de drept civil și în conformitate cu regulamentele UE privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, a stabilit un sistem mixt care implică telemunca și prezența fizică la locul de muncă prin rotație.

Până în prezent, autoritatea centrală a fost aproape pe deplin funcțională, deși întârzieri ocazionale în soluționarea unor cereri sunt inevitabile din cauza crizei sanitare persistente.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Toate procedurile relevante se suspendă între 7 și 30 noiembrie 2020.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Toate procedurile relevante se suspendă între 7 și 30 noiembrie 2020.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Toate procedurile de executare silită se suspendă între 7 și 30 noiembrie 2020.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

În toate instanțele, procedura de audiere a fost suspendată temporar din motive de protecție a sănătății publice între 7 și 30 noiembrie 2020. Suspendarea procedurilor de insolvență între 7 și 30 noiembrie 2020.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Uniunea Băncilor din Grecia și Ministrul Finanțelor au convenit ca băncile să renunțe la rambursarea tranșelor de capital conform contractelor de credit încheiate cu întreprinderile afectate de pandemia de coronavirus la cererea debitorului.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Pentru entitățile care au fost afectate de pandemia de coronavirus și pentru angajații lor (precum și pentru persoanele fizice care închiriază spații acestor entități afectate):

  • Prelungirea termenului de plată a impozitului fără acumularea de dobânzi sau penalități
  • Prelungirea termenului de plată a contribuțiilor de asigurări sociale.
Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.