Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Trebuie să se asigure accesul la justiție și continuitatea cauzelor pendinte. Din acest motiv, instanțele judecătorești din Ungaria nu sunt în vacanță. Pentru facilitarea activităților acestora, se autorizează norme procedurale speciale, de exemplu în cazul unor măsuri epidemiologice. Toate instanțele sunt operaționale.

Ca regulă generală, termenele continuă să curgă în perioada stării de pericol.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Accesul la justiție și continuitatea procedurilor pendinte au fost asigurate; instanțele judecătorești din Ungaria nu sunt în vacanță.

Accesul la justiție și continuitatea procedurilor pendinte au fost asigurate; instanțele judecătorești din Ungaria nu sunt în vacanță. Ca regulă generală, în perioada stării de pericol, numai actele procedurale care trebuie îndeplinite într-un loc care face obiectul unei măsuri epidemiologice nu vor fi îndeplinite. În cazul în care acest lucru se justifică în contextul măsurilor epidemiologice, audierea poate fi, de asemenea, organizată utilizând o rețea de comunicații electronice sau alte mijloace capabile să transmită imagini și sunete electronice.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Autoritățile centrale sunt operaționale.

Executarea cererilor de asistență judiciară poate fi întârziată în comparație cu cea normală.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Măsuri referitoare la societăți:

  • o procedurile de lichidare pot fi inițiate numai după curgerea a 75 de zile de la expirarea termenului de plată specificat în notificarea de plată;
  • procedurile de lichidare pot fi inițiate numai pentru creanțe care depășesc 400 000 HUF;
  • în cadrul unei proceduri de control al legalității, instanța responsabilă cu înregistrarea societăților nu poate declara dizolvarea unei societăți;
  • procedurile de declarare a dizolvării unei societăți inițiate ca urmare a anulării codului de identificare fiscală se suspendă până la 30 iunie 2021;
  • ca regulă generală, procedurile obligatorii de radiere se suspendă până la 30 iunie 2021 și nu pot fi inițiate ca urmare a nefinalizării unei proceduri de lichidare.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Se introduce un moratoriu pentru plățile legale pentru debitorii unui credit, ai unui împrumut și ai contractelor de leasing financiar până la 31 decembrie 2020.

Legea CVII. din 2020 prelungește până la 30 iunie 2021 termenul pentru debitorii din anumite grupuri sociale (șomeri, foști participanți la programul de ocupare a forței de muncă public, părinți care cresc copii, pensionari, participanți la procedura de insolvență personală).

Aceasta înseamnă că, în cazul contractelor încă în vigoare care au fost semnate și plătite înainte de 19 martie 2020, debitorii obțin un moratoriu privind rambursarea capitalului, a dobânzilor și a comisioanelor.

Moratoriul durează până la sfârșitul acestui an.

Termenul de rambursare se prelungește cu durata moratoriului, iar contractul în sine se prelungește în cazul în care s-ar fi încheiat în mod normal în perioada moratoriului. Garanțiile, la rândul lor, se prelungesc cu aceeași perioadă de timp (9 luni).

Moratoriul pentru rambursarea datoriilor se aplică numai pentru facilitățile de credit acordate de societățile financiare naționale; prin urmare, creditele acordate de instituții financiare internaționale nu sunt afectate de această măsură.

Moratoriul pentru rambursare se aplică și pentru împrumuturile acordate angajaților. Moratoriul pentru rambursare se aplică, de asemenea, debitorilor în cazuri de insolvență personală (prin litigii și extrajudiciare) și calendarelor de rambursare a datoriilor bazate pe soluționări extrajudiciare, tranzacții efectuate în instanță sau hotărâri judecătorești.

Dobânzile și comisioanele care nu au fost plătite în timpul moratoriului nu sunt capitalizate. Acestea trebuie rambursate ulterior, după moratoriu, în aceleași condiții; așadar, sarcina nu poate crește din cauza moratoriului. Perioada de rambursare se prelungește în consecință.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

Suspendarea rezilierii contractelor până la 30 iunie 2021 în caz de neplată (pentru împrumuturi, contracte de credit și de leasing financiar acordate în cursul activității creditorului) – obligație specifică de a încerca renegocierea contractului (Legea CVII din 2020, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2021).

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Trebuie să se asigure accesul la justiție și continuitatea cauzelor pendinte. Din acest motiv, instanțele judecătorești din Ungaria nu sunt în vacanță. Pentru facilitarea activităților acestora, se autorizează norme procedurale speciale, de exemplu în cazul unor măsuri epidemiologice. Toate instanțele sunt operaționale.

Ca regulă generală, în perioada stării de pericol, numai actele procedurale care trebuie îndeplinite într-un loc care face obiectul unei măsuri epidemiologice nu vor fi îndeplinite.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

-

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

-

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.