Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Nu există o legislație specifică cu privire la termene. Demararea procedurilor în care termenele legale pentru soluționare vor expira înainte de sfârșitul perioadei de „restricție” este considerată o activitate esențială (a se vedea a doua coloană).

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Instanțele rămân deschise și acceptă documente urgente. Se pun la dispoziție casete de colectare a documentelor, reducându-se astfel necesitatea ca personalul să interacționeze cu publicul la ghișeu. Instanțele pot fi contactate în continuare prin e-mail sau prin poștă.

Cauzele civile pot fi amânate cu acordul părților, acesta fiind exprimat prin e-mail. În săptămânile următoare vor fi instrumentate numai cauzele urgente.

Solicitările legate de chestiuni urgente în materie de dreptul familiei sunt acceptate, inclusiv ordinele de protecție, ordinele provizorii de interdicție, ordinele urgente de interdicție și prelungirea ordinelor.

De asemenea, se pot depune solicitări pentru aspecte esențiale, precum aspectele urgente legate de tutelă sau cereri urgente de control judiciar.

În închisori, se facilitează contactele prin videoconferință pentru toți deținuții, în urma ordinului președintelui Înaltei Curți.

Se derulează sesiuni-pilot pentru facilitarea audierilor la distanță și prin videoconferință, cu acordul părților.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Personalul Ministerului Justiției și Egalității și al autorităților centrale lucrează, în mare majoritate, de acasă. Se preferă comunicarea numai prin e-mail.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

-

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Legea societăților comerciale (dispoziții diverse) (Covid-19) din 2020 aduce modificări temporare la Legea societăților comerciale din 2014 și la Legea societăților industriale și a organismelor de asigurări complementare 1893 – 2014 pentru a soluționa problemele rezultate în urma pandemiei de Covid-19.

În mod specific în ceea ce privește restructurarea preventivă (examinership), aceasta instituie dispoziții cu privire la solvabilitatea activității prin creșterea perioadei de restructurare preventivă de la 100 la 150 de zile și prin creșterea pragului de la care o societate este considerată în incapacitate de a-și plăti datoriile de la 10 000 EUR pentru un creditor unic și 20 000 EUR în total la 50 000 EUR pentru fiecare.

Măsurile adoptate în temeiul legii urmează să înceteze la 31 decembrie 2020, însă în prezent este luată în considerare prelungirea acestor dispoziții.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Au fost convenite măsuri pentru sprijinirea bunei funcționări a sistemului de insolvență, inclusiv relaxarea anumitor norme judecătorești și anumite întreruperi ale plăților, după caz.

Pentru mai multe informații, a se vedea https://www.courts.ie/covid-19-notices

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În luna martie, creditorii bancari și nebancari au anunțat măsuri flexibile și coordonate de restructurare datorate dificultăților financiare pentru a sprijini clienții ale căror venituri au fost afectate de pandemia de COVID-19. Acestea au inclus întreruperea plăților pentru ipoteci și alte împrumuturi pentru o perioadă inițială de trei luni (ulterior prelungită la șase luni) în cazurile în care a fost depusă o cerere înainte de 30 septembrie 2020.

În octombrie, cele mai multe dintre aceste întreruperi ale plăților au expirat.

De la 1 octombrie, restructurarea se întemeiază pe o evaluare individuală sau de la caz la caz de către creditori a circumstanțelor financiare ale debitorilor. Debitorii beneficiază de sprijin financiar suplimentar/posibilitatea de restructurare sau completează o declarație financiară standard (DFS) pentru a determina tipul cel mai potrivit de restructurare pentru ei. Aceasta poate include măsuri pe termen scurt, precum întreruperea în continuare a plăților, sau măsuri pe termen mai lung.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Sprijin financiar, cursuri de formare și îndrumare sunt disponibile pentru a ajuta întreprinderile să atenueze efectele pandemiei de COVID-19 și să își reînceapă activitatea în siguranță.

Sistemul de subvenții salariale (EWSS) prevede o subvenție forfetară pentru a sprijini angajatorii din sectorul privat care se confruntă cu perturbări economice semnificative. EWSS a înlocuit sistemul de subvenții salariale temporare și va funcționa până la 31 martie 2021.

Un sistem de sprijin pentru a face față restricțiilor cauzate de pandemia de COVID-19 este conceput pentru a oferi un sprijin direcționat, în timp util și temporar, specific fiecărui sector în parte, întreprinderilor obligate să își înceteze activitatea sau să își desfășoare activitatea la un nivel semnificativ mai redus ca urmare a restricțiilor care le sunt impuse ca răspuns la pandemia de COVID-19.

Schema COVID-19 de garantare a creditelor facilitează acordarea unor împrumuturi de până la 2 miliarde EUR pentru întreprinderile eligibile. Împrumuturile în temeiul schemei variază între 10 000 EUR și 1 milion EUR, pe perioade de până la cinci ani și jumătate.

Creditele COVID-19 pentru întreprinderi, de până la 25 000 EUR, sunt disponibile prin Microfinance Ireland, cu zero rate și zero dobândă în primele șase luni și echivalentul a șase luni suplimentare fără dobândă, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Pentru mai multe informații cu privire la sprijinul acordat întreprinderilor, în vigoare, a se vedea https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/

A fost introdusă o schemă privind „depozitarea” datoriilor cu privire la anumite taxe. Schema permite ca datoriile de TVA și PAYE (angajator) suportate de întreprinderi pe perioada restricțiilor comerciale cauzate de pandemia Covid-19 să fie „depozitate” fără dobândă timp de 12 luni de la reluarea activității comerciale. La sfârșitul perioadei de 12 luni fără dobândă, datoria „depozitată” poate fi plătită integral fără a se percepe dobândă sau printr-un mecanism de plată în etape cu o rată a dobânzii de 3 % pe an, cu mult mai redusă decât rata standard de 10 % pe an care s-ar fi aplicat în alte condiții unor astfel de datorii.

Ultima actualizare: 12/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.