Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Starea de criză, care are la bază Regulament al Marelui Ducat din 18 martie 2020 prin care se instituie o serie de măsuri în contextul combaterii pandemiei de COVID-19, a fost prelungită cu trei luni prin Legea din 24 martie 2020.

Parlamentul nu poate fi dizolvat în timpul stării de criză, își păstrează toate prerogativele legislative și poate, în orice moment în timpul perioadei de trei luni, să adopte o lege pentru încetarea stării de criză. Decretele adoptate în această perioadă încetează să se aplice în mod legal în ziua în care starea de criză ia sfârșit.

În cadrul Consiliului guvernamental din 25 martie 2020, Guvernul a adoptat un Regulament al Marelui Ducat elaborat de Ministerul Justiției, prin care a suspendat termenele în materie jurisdicțională și a adaptat anumite alte modalități procedurale.

O dispoziție generală suspendă toate termenele prescrise în procedurile desfășurate în fața instanțelor judiciare, administrative, militare și constituționale. Textul prevede unele excepții legate de privarea de libertate pentru care trebuie luate hotărâri rapide.

Termenele în materie civilă și comercială

Luxemburg a suspendat termenele în procedurile juridice și a prelungit anumite termene în proceduri specifice.

De asemenea, Luxemburg a stabilit unele excepții, îndeosebi pentru chestiuni urgente pentru care termenele nu pot fi suspendate.

Termenele pentru recurs sau opoziție sunt suspendate.

  • În ceea ce privește chiriile, executarea sentințelor de evacuare a fost suspendată. Dispoziția prevede suspendarea evacuărilor în domeniul închirierii de spații rezidențiale. Termenele pentru executarea evacuărilor în contextul închirierii de spații comerciale au fost, de asemenea, suspendate, și la fel și cele pentru executare silită și vânzare forțată.
  • În ceea ce privește starea civilă, perioada de 5 zile în care trebuie declarate nașterile este suspendată. În cazul certificatelor de căsătorie, posibilitatea renunțării la publicarea anunțurilor de căsătorie elimină orice constrângere de timp.
  • O dispoziție specifică prevede suspendarea termenelor în ceea ce privește succesiunile efectuate în afara procedurilor judiciare. Este important să se păstreze drepturile cetățenilor în măsura în care lichidarea succesiunilor este o procedură formalizată cu multe termene.
  • Se planifică prelungirea cu trei luni a termenelor pentru depunerea și publicarea conturilor anuale, a conturilor consolidate și a rapoartelor conexe ale companiilor. Aceasta se aplică numai pentru exercițiile financiare încheiate la data la care starea de criză ia sfârșit și pentru care termenele de depunere și publicare nu expiraseră până la 18 martie 2020.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Administrația judiciară a instituit măsurile necesare în această etapă a pandemiei, pe de o parte pentru a garanta un serviciu funcțional redus și, pe de altă parte, pentru a proteja cât de mult posibil sănătatea tuturor angajaților.

Aceste dispoziții sunt luate în strictă conformitate cu Constituția și cu angajamentele internaționale ale Luxemburgului, în special cu cele legate de drepturile fundamentale. Acestea se aplică în conformitate cu criteriile necesității și proporționalității.

Ca parte a luptei împotriva coronavirusului, multe state membre au impus restricții privind deplasarea. Și Luxemburg a făcut acest lucru, prevăzând totodată o serie de excepții de la aceste restricții (de exemplu, pentru lucrătorii din sectorul medical și din alte sectoare esențiale în contextul crizei actuale).

Una dintre aceste excepții prevede că părinților separați li se permite totuși să își părăsească locuința pentru exercitarea responsabilității parentale, în special pentru exercitarea dreptului de acces la copilul lor.

Instanțele din Luxemburg funcționează la capacitate redusă, dar mențin un nivel suficient de activitate pentru a soluționa chestiunile esențiale și urgente. Pe durata stării de criză, solicitările și cererile adresate camerelor consiliului instanțelor districtuale (conseil des tribunaux d’arrondissement) și Curții de Apel sunt judecate pe baza unei proceduri scrise.

Notarii își continuă activitatea. Au fost luate măsuri pentru a acorda derogări în anumite proceduri juridice, astfel încât să se reducă nevoia de contact fizic.

Juriștii și avocații își continuă și ei activitatea și sunt încurajați să utilizeze, pe durata crizei, mijloace electronice de comunicare cu instanțele.

Pentru a evita contactul fizic, executorii judecătorești notifică sau comunică actele nu destinatarului în persoană, ci la adresa acestuia, în căsuța sa poștală.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Toate instrumentele din domeniul cooperării judiciare în materie civilă și penală sunt semnate și emise de autoritatea centrală, procurorul general (procureur général). Ritmul de lucru a fost redus într-o anumită măsură pentru a permite unui număr maxim de persoane să lucreze de acasă.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

A fost suspendată prin lege obligația unei întreprinderi de a depune în instanță, în termen de o lună, o declarație formală în cazul suspendării plăților, care ar reprezenta începerea unei proceduri de faliment.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Nu există un moratoriu general pentru declararea falimentului, ceea ce înseamnă că un creditor are în continuare dreptul de a solicita intrarea în faliment și că o întreprindere are în continuare dreptul de a admite falimentul.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Instanțele competente în materie de insolvență din Luxemburg judecă doar cauzele urgente.

Luxemburgul a suspendat termenele din procedurile juridice și a prelungit anumite termene din proceduri specifice.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

A fost suspendat controlul parlamentar privind punerea în aplicare a Directivei 2019/1023. Totuși, Ministerul Justiției analizează în prezent dacă anumite elemente ale directivei ar putea fi utile în contextul actual și ar putea fi introduse în scurt timp (de exemplu, suspendarea simplificată a mecanismului de executare silită sau dispoziții referitoare la protejarea finanțărilor noi).

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

În ceea ce privește locatarii, executarea sentințelor de evacuare a fost suspendată din motive evidente.

După încetarea stării de urgență, măsurile legate de COVID-19 au făcut obiectul unor revizuiri succesive pentru a fi adaptate la evoluția crizei sanitare.

Astfel, după ce a introdus o serie de măsuri de urgență pentru combaterea pandemiei de COVID-19, Ministerul Justiției a prelungit, a adaptat sau a eliminat unele dintre aceste măsuri.

Pentru informații actualizate sau suplimentare privind aceste măsuri legate de COVID-19, vă rugăm să consultați pagina dedicată acestui subiect de pe site-ul Ministerului Justiției:

https://mj.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/Covid-19/faq-mj.html

sau

Jurnalul oficial al Marelui Ducat al Luxemburgului:

Jurnalul oficial al Marelui Ducat al Luxemburgului - Legilux (public.lu)

Ultima actualizare: 13/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.