Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Ţările de Jos
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Camera Parlamentului (Camera a doua și Camera întâi) au convenit asupra unei legislații temporare în materie de urgență. Prin această legislație se pot rezolva cele mai urgente probleme legate de funcționarea sistemului judiciar.

Legislația este în vigoare din 24 aprilie 2020.

Audieri în cauze de drept civil și administrativ

Dacă se decide ca, din cauza COVID-19, audierea să se desfășoare prin utilizarea tuturor instrumentelor de comunicare electronică, audierea cu prezență fizică nu este posibilă. În toate cauzele, judecătorii sunt cei care decid cu privire la modalitatea desfășurării audierii.

Nu există modificări ale termenelor legale în cauzele civile, administrative sau penale.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

În perioada 17 martie - 11 mai 2020, toate tribunalele au fost închise, cu excepția cauzelor extrem de urgente. Toate celelalte cauze au fost tratate prin proceduri scrise sau prin audio sau videoconferință.

Din 11 mai 2020, instanțele se vor deschide din nou pentru toate cauzele în domeniul penal, în care sunt implicați minori și privind dreptul familiei. Sistemul judiciar a luat măsuri de siguranță și de organizare în conformitate cu recomandările autorităților naționale din domeniul sănătății.

În măsura în care este posibil, și alte cauze se vor judeca în tribunale cu prezență fizică. Dacă nu este posibil, se poate utiliza conferința video sau alte mijloace electronice.

Cu toate acestea, instanțele vor fi închise pentru public, cu excepția situațiilor în care cauzele prezintă un interes public ridicat. Instanțele pot solicita, de asemenea, Consiliului Judiciar să organizeze o difuzare în direct prin internet profesională în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru interesul public. În toate cauzele, la audiere pot participa cel mult trei reprezentanți ai mass-mediei. În plus, sistemul judiciar urmărește să publice online mai multe hotărâri scrise.

Sistemul judiciar analizează posibilitățile de îndeplinire a obligației de a desfășura audieri publice și deschise, respectând totodată viața privată a părților implicate.

Sistemul judiciar a prevăzut o ajustare temporară a reglementărilor procedurale pentru toate jurisdicțiile și a creat o pagină pe site-ul său web cu toate informațiile generale curente și cu toate instrucțiunile necesare privind modalitatea de lucru în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Autoritățile centrale din Țările de Jos lucrează, în mare parte, de acasă. Se recomandă comunicarea prin e-mail.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Țările de Jos nu sunt în favoarea suspendării obligației de a solicita insolvența, deoarece aceasta riscă să mențină în viață întreprinderi neviabile mai mult decât este responsabil. Acest lucru este în detrimentul creditorilor. Țările de Jos pun accentul, mai degrabă, pe facilitarea unei restructurări rapide și timpurii.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

În prezent nu se ia în considerare suspendarea obligației de plată, deoarece acest lucru ar putea cauza o reacție în lanț.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

-

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

O serie de bănci au fost de acord în mod voluntar cu o înghețare temporară a rezilierii facilităților de credit și a măsurilor de executare silită (în anumite condiții). În Țările de Jos, băncile oricum nu recurg foarte des la depunerea unor cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Au fost anunțate măsuri de urgență generale, menite să permită cetățenilor și antreprenorilor să își îndeplinească în continuare obligațiile de plată.

Acest pachet include măsuri precum încetarea imediată a colectării anumitor taxe și impozite (impozit pe venit, impozit pe profit, TVA) și un regim liberal pentru amânarea unei serii de alte taxe și impozite și a contribuțiilor la sistemul de pensii.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.