Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Legislația specială poloneză prevede, printre altele, suspendarea următoarelor termene, în situația în care nu au început încă să curgă, precum și amânarea lor, în cazul în care sunt deja în curs:

 • termene de prescripție pentru executarea hotărârilor judecătorești,
 • termene în cadrul procedurilor și pentru acțiunile instanței în procedurile juridice, inclusiv în proceduri de executare silită.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Au fost adoptate măsuri specifice pentru a se atenua consecințele negative ale pandemiei de COVID-19, după cum urmează.

S-a permis transferul cauzelor între instanțele poloneze (în funcție de autoritatea judiciară și pentru o perioadă determinată pentru cauze urgente, astfel cum sunt definite în legislația specială privind atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra sistemului de justiție din Polonia).

Categoria de cauze urgente este definită după cum urmează:

1. Proceduri referitoare la minori, printre care:

 • proceduri pentru scoaterea unui minor de sub autoritatea sau custodia parentală;
 • proceduri referitoare la plasarea minorilor străini în instituții de îngrijire și educație;
 • proceduri pentru stabilirea unui tutore care să reprezinte interesele unui minor în procedurile judiciare;
 • proceduri referitoare la plasarea unui tânăr într-o instituție de asistență pentru tineri sau prelungirea șederii acestuia într-o astfel de instituție;
 • proceduri de executare care implică minori.

2. Proceduri referitoare la persoanele bolnave mintal și la persoanele aflate în incapacitate

Președintele fiecărei instanțe poloneze competente poate dispune ca fiecare cauză să fie considerată urgentă în cazul în care nepronunțarea unei hotărâri judecătorești într-o astfel de situație

 • ar putea conduce la periclitarea vieții și a sănătății umane sau animale;
 • ar putea afecta grav interesul public;
 • ar putea cauza pagube materiale iminente și ireparabile;
 • precum și atunci când judecarea urgentă într-o astfel de cauză este necesară în interesul actului de justiție.

Detașarea judecătorilor la alte instanțe este simplificată. Deciziile în această privință sunt luate de autoritățile judiciare, în conformitate cu principiul independenței judecătorești și pentru o perioadă stabilită în prealabil. Aceste proceduri vor permite acordarea de sprijin instanțelor care se confruntă cu un număr mai mare de cauze.

Suspendarea și amânarea procedurilor judiciare sunt, de asemenea, posibile în anumite cazuri.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Angajații Ministerului Justiției care își desfășoară activitatea în cadrul autorității centrale lucrează în regim de telemuncă.

Toate comunicările adresate Ministerului Justiției din Polonia în calitate de autoritate centrală (inclusiv notificarea sau comunicarea actelor și obținerea de probe) sau punctului de contact al RJE din Polonia trebuie trimise prin mijloace electronice, documentele necesare fiind atașate sub formă de copii scanate.

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Din 18 aprilie 2020, obligația unui debitor de a solicita insolvența (în cazul în care pandemia de Covid-19 este cauza directă a insolvenței) a fost suspendată pe întreaga perioadă de risc pandemic.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

-

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Cauzele de insolvență au fost clasificate drept „cauze urgente” între 16 mai 2020 și 5 septembrie 2020.

Nu a existat o suspendare generală a procedurilor de insolvență de către instanțe, deși multe ședințe de judecată au fost anulate.

Ședințele de judecată se desfășoară online, cu excepția cazului în care prezentarea în persoană nu presupune un pericol deosebit pentru participanți.

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

Procedurile de restructurare cuprinse în Legea privind restructurarea conțin soluții care evaluează atât interesele debitorului, cât și pe cele ale creditorilor săi și servesc, pe de o parte, la menținerea existenței debitorului și, pe de altă parte, la satisfacerea creditorilor cât mai eficace posibil. Așadar, nu ar trebui să se considere că acestea sunt, prin definiție, în detrimentul debitorilor.

La 24 iunie 2020 a intrat în vigoare o nouă procedură de restructurare (procedura de restructurare simplificată). Aceasta permite debitorilor să inițieze un proces de restructurare fără aprobarea instanței pentru a lua măsuri rapide și eficiente atunci când apare probabilitatea insolvenței. Inițierea acestei proceduri a condus la suspendarea generală a executării silite a creanțelor.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

În cadrul noului „scut anticriză”, se poate acorda ajutor de stat unui antreprenor aflat într-o situație economică dificilă (risc de insolvență), care îndeplinește criteriile unui antreprenor care riscă să devină insolvabil (articolul 141 secțiunea 2 din Legea privind restructurarea) sau care este insolvabil (articolul 11 din Legea privind falimentul) și care îndeplinește și alte criterii.

Pentru întreaga perioadă de risc pandemic este exclusă posibilitatea de evicțiune a unei persoane fizice dintr-o locuință.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.