Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Slovacia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Termenele legale, procedurile de executare silită, ratele dobânzilor legale:

Legea nr. 62/2020 privind anumite măsuri extraordinare legate de epidemia de COVID-19 și privind măsurile din domeniul justiției (denumită în continuare „Legea COVID”) a fost modificată la 19 ianuarie 2021. Această lege a introdus măsuri restrictive și alte măsuri care necesită un temei juridic legal.

În temeiul articolului 8 modificat din Legea COVID, termenele prevăzute de lege pentru chestiuni de drept privat au fost suspendate temporar (până la 28 februarie 2021) sau, în anumite cazuri, au fost eliminate.

În temeiul articolului 2 din Legea COVID, același lucru este valabil și pentru termenele procedurale pe care trebuie să le respecte părțile la procedură. În cazul în care termenul nu poate fi prelungit din cauza unei amenințări la adresa vieții, a sănătății, a securității sau a libertății unei persoane ori din cauza unui risc de prejudiciu grav, instanța poate decide să nu aplice această dispoziție și să respecte termenul aplicabil.

Dispozițiile privind ratele dobânzilor legale nu au fost modificate.

Dispozițiile restrictive ale Legii COVID se aplică numai pentru o perioadă limitată (până la 28 februarie 2021).

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Articolul 3 din Legea COVID a limitat numărul de cazuri în care este necesar să se organizeze ședințe de judecată în instanță și a restricționat participarea publicului în situații excepționale sau în situații de urgență. Atunci când ședința de judecată se desfășoară cu ușile închise, instanța are obligația legală de a face o înregistrare audio a audierii, care ar trebui să fie accesibilă în cel mai scurt timp după audiere.

Legea modificată conține noi orientări destinate instanțelor, publicate de Ministerul Justiției (actualizate la 3 noiembrie 2020), care prevăd că instanțele trebuie:

 • să organizeze audieri, în măsura în care este necesar, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea COVID, și anume să organizeze audieri în conformitate cu procedura corespunzătoare (pentru toate cauzele);
 • să respecte decretele de punere în aplicare ale Autorității de Sănătate Publică sau ale autorităților regionale de sănătate publică atunci când organizează audieri;
 • să asigure respectarea normelor sanitare, cum ar fi utilizarea dezinfectantului pentru mâini și a măștilor;
 • să se străduiască să utilizeze echipamente pentru videoconferințe sau alte mijloace de comunicare la distanță în conformitate cu articolul 3 din Legea COVID.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Legea COVID nu a introdus nicio restricție specifică în domeniul cooperării judiciare transfrontaliere în materie civilă; cu toate acestea, în astfel de cazuri se aplică restricții generale.

Autoritățile centrale pot introduce munca la domiciliu, dar trebuie asigurată funcționarea normală a acestora, iar cererile trebuie tratate în timp util.

Dacă nu există metode electronice securizate de transmitere a corespondenței, utilizarea e-mailurilor este permisă, din punct de vedere juridic, numai în anumite cazuri. În plus, utilizarea e-mailurilor implică un risc de securitate și un risc de scurgere a datelor sensibile cu caracter personal. Obținerea unei dovezi privind livrarea sau comunicarea actelor este, de asemenea, problematică. Slovacia se declară în favoarea unei abordări uniforme la nivelul UE care să îndeplinească criteriile necesare pentru cooperarea judiciară transfrontalieră.

Solicitările sau întrebările cu caracter general pot fi trimise autorităților centrale prin e-mail:

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

Legea nr. 62/2020 privind anumite măsuri extraordinare legate de pandemia de COVID-19 și privind măsurile din domeniul justiției („Legea COVID”) a intrat în vigoare la 27 martie. În conformitate cu articolul 4 din Legea COVID, termenul în care debitorul poate iniția procedura de faliment a fost prelungit de la 30 la 60 de zile. Acest lucru este valabil numai pentru testul bilanțului, deoarece debitorii sunt obligați să declare falimentul numai pe această bază.

Dispozițiile restrictive ale Legii COVID se aplică numai pentru o perioadă limitată ([până la] 30 aprilie 2020), dar această perioadă ar putea fi prelungită în viitor (pentru modificarea legii, va fi necesară aprobarea guvernului și a parlamentului).

Legea COVID a fost modificată și completată cu instrumentul de protecție temporară a antreprenorilor (articolul 8 și următoarele din Legea COVID), cu efect de la 12 mai 2020.

Scopul protecției temporare este de a crea un cadru de măsuri limitat în timp care să sprijine gestionarea eficace a consecințelor negative ale răspândirii COVID-19, o boală periculoasă și contagioasă, asupra întreprinderilor.

Antreprenorii debitori nu sunt obligați să inițieze procedura de faliment numai dacă au solicitat protecție temporară și dacă o instanță a acordat această protecție temporară. În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Legea COVID, antreprenorii care beneficiază de protecție temporară nu au obligația de a iniția procedura de faliment atât timp cât beneficiază de protecție temporară; același lucru este valabil și pentru persoanele care trebuie să depună o cerere de faliment în numele unui antreprenor. Cu toate acestea, debitorii pot solicita protecție temporară numai dacă la 12 martie 2020 nu se aflau în insolvabilitate și dacă, la data cererii, nu există motive de dizolvare, iar debitorul nu face obiectul unei declarații de faliment sau al unui plan de restructurare.

Inițial, protecția temporară urma să fie acordată până la 1 octombrie 2020 (articolul 18 din Legea COVID), dar a fost prelungită până la 31 decembrie 2020 printr-un decret guvernamental.

Proiectul de lege va conține dispoziții similare și, în cazul în care va fi aprobat de Consiliul Național al Republicii Slovace, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Protecția care rezultă din suspendarea procedurii de faliment inițiate de creditori se poate acorda numai debitorilor (antreprenori) care beneficiază de protecție temporară (introdusă la 12 mai 2020). În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Legea COVID, se suspendă procedurile referitoare la cererea unui creditor de declarare a falimentului unui antreprenor care beneficiază de protecție temporară depusă după 12 martie 2020; acest lucru este valabil și pentru cererile creditorilor introduse în perioada de protecție temporară. Se suspendă, de asemenea, procedurile de insolvență care au fost inițiate pe baza cererii unui creditor depuse după 12 martie 2020.

Proiectul de lege prevede că, în perioada de protecție temporară, nu este posibilă emiterea unei decizii de inițiere a procedurii de faliment împotriva unui antreprenor care beneficiază de protecție temporară.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

Executarea privilegiilor, a ipotecilor și a vânzărilor judiciare sunt interzise temporar (până la 31 mai) în temeiul articolelor 6 și 7 din Legea COVID.

Antreprenorii slovaci a căror activitate este în pericol din cauza măsurilor legate de pandemia de COVID-19 pot solicita în instanță o hotărâre cu efecte similare unui moratoriu temporar în cadrul procedurilor de restructurare (lista detaliată a acestor efecte se poate consulta mai jos). Antreprenorii (persoane fizice sau juridice cu reședința sau sediul social în Slovacia) care nu se află în insolvabilitate, nu își desfășoară activitatea în mod ilegal și împotriva cărora nu a fost inițiată nicio procedură de executare înainte de 12 martie 2020 pot solicita un moratoriu temporar completând formularul corespunzător (societățile și parteneriatele au obligația de a depune electronic formularul; această cerință nu se aplică persoanelor fizice). Moratoriul intră în vigoare atunci când instanța emite o decizie de acordare a moratoriului. Astfel de decizii pot fi contestate în instanță (de către oricine), ceea ce poate duce la încetarea moratoriului. Perioada de moratoriu este limitată – maximum până la 1 octombrie 2020 (cu excepția cazului în care se încheie înainte de termen).

Protecția temporară durează până la 31 decembrie 2020.

Acest nou tip de moratoriu are efecte comparabile cu cele din procedurile de restructurare:

 • suspendă obligația unui debitor sau a conducerii acestuia de a introduce o procedură de insolvență în caz de insolvență;
 • creditorii nu pot solicita insolvența debitorului lor;
 • suspendarea procedurilor de executare inițiate după 13 martie;
 • neexecutarea unor drepturi de retenție impuse unei întreprinderi sau unei părți din întreprindere;
 • limitarea compensărilor;
 • suspendarea posibilității de a rezilia contracte.

În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Legea COVID, procedurile de executare inițiate după 12 martie 2020 împotriva antreprenorilor care beneficiază de protecție temporară pentru a rambursa o creanță în cadrul activității lor comerciale sunt suspendate pe durata protecției temporare.

Legea COVID prevede, de asemenea, o amânare extraordinară a executării la cererea debitorului (articolul 3a), dar numai până la 1 decembrie 2020.

Proiectul de lege (în vigoare de la 1 ianuarie 2021) prevede că, chiar și în cazul în care executarea nu este suspendată, în perioada de aplicare a protecției temporare nu poate afecta întreprinderea, bunurile mobile, drepturile sau alte active ale întreprinderii antreprenorului care beneficiază de protecție temporară, cu excepția cazului în care executarea se referă la recuperarea unor ajutoare de stat ilegale.

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

În temeiul articolului 17 alineatul (5) din Legea COVID, după acordarea protecției temporare [unei părți la un contract], contrapartea nu poate rezilia contractul, nu se poate retrage din contract și nici nu poate refuza executarea contractului din cauza unei întârzieri în executare din partea antreprenorului care beneficiază de protecție temporară, în cazul în care întârzierea a avut loc între 12 martie 2020 și data intrării în vigoare a prezentului act și s-a datorat bolii infecțioase COVID-19; acest lucru nu se aplică în cazul în care contrapartea pune în pericol în mod direct funcționarea întreprinderii. Acest lucru nu afectează dreptul contrapărții de a rezilia contractul, de a se retrage din contract sau de a refuza executarea contractului din cauza unei întârzieri în executarea contractului de către antreprenorul care beneficiază de protecție temporară după intrarea în vigoare a acestei legi.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, că nu va mai exista posibilitatea de a rezilia contractele.

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

În temeiul articolului 1 din Legea COVID, curgerea termenelor și a termenelor prevăzute de lege în chestiuni de drept privat a fost suspendată temporar, iar, în anumite cazuri, aceste termene au fost eliminate.

În temeiul articolului 2 din Legea COVID, același lucru este valabil și pentru termenele procedurale pe care trebuie să le respecte părțile la procedură. În cazul în care termenul nu poate fi prelungit din cauza unei amenințări la adresa vieții, a sănătății, a securității sau a libertății unei persoane ori din cauza unui risc de prejudiciu grav, instanța poate decide să nu aplice această dispoziție și să respecte termenul aplicabil.

Ambele măsuri s-au aplicat numai până la 30 aprilie.

Legea COVID prevede că, în situații de urgență, instanțele organizează audieri, audieri principale și audieri publice numai atunci când este necesar. Necesitatea de a proteja sănătatea publică în această perioadă justifică excluderea publicului de la participarea la audieri, audieri principale și audieri publice (articolul 3).

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În cazul în care un antreprenor beneficiază de protecție temporară, curgerea termenului de contestare a actelor juridice se suspendă pe durata protecției temporare. Acest lucru împiedică discriminarea în favoarea debitorilor.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

 • ajutor financiar pentru antreprenorii persoane fizice și pentru întreprinderile mici și mijlocii (eventuale garanții pentru împrumuturi sau plata dobânzii la împrumuturi), prevăzut în Legea nr. 75/2020;
 • amânarea plății creditelor ipotecare pentru consumatori (9 luni), prevăzută în Legea nr. 75/2020;
 • amânarea plății împrumuturilor pentru întreprinderile mici și mijlocii și antreprenorii persoane fizice (9 luni), prevăzută în Legea nr. 75/2020;
 • amânarea plății contribuțiilor de sănătate, asigurări sociale și pensii pentru limită de vârstă pentru unii angajatori și antreprenori care sunt persoane fizice (în cazul în care le scad veniturile ca urmare a măsurilor de combatere a COVID-19), prevăzută în Legea nr. 68/2020;
 • prelungirea termenului de depunere a declarației fiscale, prevăzută în Legea nr. 67/2020.
Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.