Impactul COVID-19 în materie civilă și de insolvență

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Impactul pandemiei de Covid-19 asupra procedurilor civile

1.1 Termene în procedurile civile

Toate termenele sunt suspendate, iar termenele prevăzute în normele procedurale pentru toate ordinele jurisdicționale sunt suspendate și întrerupte. Calcularea termenelor va reîncepe în momentul în care prelungirile prevăzute în Decretul regal 463/2020 devin invalide.

Suspendarea termenelor procedurale nu se aplică unei serii de proceduri specifice, printre care protecția copiilor.

Judecătorul sau instanța poate conveni să desfășoare orice procedură judiciară necesară pentru evitarea unor daune ireparabile aduse drepturilor și intereselor legitime ale părților la proceduri.

În ceea ce privește actualizările măsurilor luate de autoritățile spaniole pentru a preveni răspândirea virusului, Consiliul General al Puterii Judiciare din Spania a publicat pe site-ul său web o secțiune specială intitulată: Informații generale COVID-19.

Acest site web oferă informații complete, inclusiv informații generale, ghiduri și protocoale, acorduri ale Comitetului permanent (de la 11 martie 2020 la 5 mai 2020), jurisprudență, informații de la Ministerul Justiției și de la Parchetul General, informații din partea Ministerului Sănătății, a șefului de stat și a Comitetului de monitorizare al curților superioare de justiție.

1.2 Organizarea judiciară și sistemul judiciar

Activitatea în sediile instituțiilor judiciare a fost redusă semnificativ. au fost puse la dispoziție sau consolidate soluții informatice și instrumente de comunicare pentru a facilita telemunca pentru judecători, procurori și alți actori juridici.

Notarii publici și registrele publice sunt considerate servicii publice esențiale și sunt garantate.

1.3 Cooperarea judiciară la nivelul UE

Autoritatea centrală spaniolă nu poate garanta prelucrarea normală a solicitărilor primite (în special a solicitărilor pe suport de hârtie). Solicitările trebuie trimise prin mijloace electronice.

  • Obținerea de probe (articolul 3 din Regulamentul 1206/2001): Solicitările în cazuri grave și urgente vor fi prelucrate; acestea trebuie trimise la adresa rogatoriascivil@mjusticia.es. Toate celelalte solicitări trebuie să urmeze procedura obișnuită, fiind trimise direct instanței spaniole competente pe suport de hârtie.
  • Răpirea de copii și recuperarea obligațiilor de întreținere: Prelucrarea solicitărilor poate fi garantată numai dacă acestea sunt primite pe e-mail. Executarea depinde de gradul de urgență, ținându-se seama de limitarea dreptului la circulație impusă cetățenilor. (sustraccionmenores@mjusticia.es) (SGCJIAlimentos@mjusticia.es)

2 Măsuri în materie de insolvență adoptate sau care sunt plănuite a fi adoptate în statele membre după declanșarea pandemiei

2.1 Măsuri de fond în materie de insolvență și contracte conexe care afectează măsurile

2.1.1 Suspendarea insolvenței

2.1.1.1 Suspendarea obligației de a solicita insolvența (debitori)

O suspendare a obligației de a solicita insolvența în perioada în care este în vigoare starea de alarmă (chiar dacă debitorul a solicitat mecanismul de preinsolvență prevăzut la articolul 5 bis din Legea spaniolă privind insolvența).

Articolul 5 bis din Legea insolvenței a fost înlocuit prin articolele 583-594 din textul consolidat al Legii insolvenței, publicat în Monitorul Oficial din 5 mai 2020 și care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2020.

Articolul 6 alineatul 3 din Legea 3/2020 din 18 septembrie prevede că „Dacă, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, debitorul a notificat începerea negocierilor cu creditorii pentru a ajunge la un acord de refinanțare, la un mecanism de soluționare alternativă a litigiului sau la încheierea unui acord prealabil.

2.1.1.2 Protejarea debitorilor cu privire la solicitarea insolvenței de către creditori

Pentru o perioadă de două luni de la încetarea stării de alarmă, instanțele competente în materie de insolvență nu vor admite nicio solicitare de proceduri de insolvență necesare care a fost depusă de creditori/terțe părți pe durata stării de alarmă sau în această perioadă de două luni.

În perioada de două luni ulterioară stării de alarmă, instanța va admite cu prioritate solicitarea procedurii de insolvență de către debitor.

Articolul 6 din Legea 3/2020 din 18 septembrie prevede că „Până la 31 decembrie 2020 inclusiv, judecătorii nu vor admite nicio solicitare de proceduri de insolvență necesare care a fost depusă de creditori/terțe părți începând cu 14 martie 2020. Dacă, până la 31 decembrie 2020 inclusiv, debitorul a depus o cerere de faliment voluntar, aceasta va fi admisă spre soluționare în mod prioritar, chiar dacă este ulterioară cererii de insolvență necesară”.

Decretul-lege regal 34/2020 din 17 noiembrie a prelungit acest moratoriu până la 14 martie 2021.

2.1.2 Suspendarea executării creanțelor și suspendarea încetării contractelor

2.1.2.1 Moratorii generale/specifice privind executarea creanțelor/anumite tipuri de executare a creanțelor

-

2.1.2.2 Suspendarea încetării contractelor (contracte generale/specifice)

-

2.2 Suspendări dispuse de instanțele civile, inclusiv de instanțele de insolvență, și suspendări procedurale

Suspendarea generală a termenelor procedurale. Audierile în instanță pot avea loc în cazuri urgente.

Suspendarea procedurilor a încetat la sfârșitul lunii iunie. Având în vedere situația de colaps din domeniul justiției comerciale, agravată de pandemie, Legea 3/2020 din 18 septembrie a instituit soluționarea cu prioritate a anumitor cauze urgente în cadrul procedurii de insolvență (articolul 9).

2.3 Alte măsuri în materie de insolvență (legate de acțiuni în anularea transferului patrimonial, planuri de reorganizare, acorduri informale și alte măsuri, dacă este cazul)

În plus, decretul-lege din 31 martie, prin care se adoptă măsuri complementare urgente în sfera socială și economică pentru gestionarea situației legate de COVID-19, a prevăzut posibilitatea ca societățile insolvabile să solicite, de asemenea, proceduri de reglementare privind munca temporară („ERTE") pe baza situației de forță majoră sau din motive organizatorice, tehnice, economice sau de producție datorate crizei COVID-19:

Această măsură are scopul de a împiedica criza economică provocată de Covid-19 să constituie un obstacol suplimentar în calea viabilității societăților insolvabile, care le-ar putea împiedica să execute sau să respecte un acord cu creditorii, ceea ce ar duce la lichidarea lor sau ar face dificilă vânzarea unei unități operaționale viabile.

Cererile sau comunicările trebuie să fie efectuate de către societatea insolvabilă cu autorizarea lichidatorului (practicianului în insolvență) sau în mod direct de către lichidator, în funcție de faptul dacă debitorul deține posesia sau nu.

De asemenea, lichidatorul va participa la perioada de consultări. În cazul în care, în această perioadă, nu se ajunge la un acord, decizia de a pune în aplicare ERTE trebuie să aibă autorizarea lichidatorului sau să fie adoptată în mod direct de către lichidator, în funcție de faptul dacă debitorul deține posesia sau nu.

În orice caz, instanța competentă în materie de insolvență trebuie să fie informată imediat cu privire la cerere, la rezoluție și la măsurile aplicate, prin mijloace telematice.

În cazul în care autoritatea muncii nu constată existența situației de forță majoră, societatea în cauză poate contesta această rezoluție în fața instanțelor în materia dreptului social.

Instanța competentă în materie de insolvență va fi cea care va audia contestațiile formulate împotriva rezoluțiilor în cazurile de fraudă, înșelăciune, constrângere sau practici abuzive ori în cazul în care lucrătorii contestă decizia societății comerciale sau decizia autorității muncii cu privire la ERTE, dacă au dorit să obțină prestații necuvenite. Aceste contestații vor urma procedura pentru incidentul societății insolvabile în materie de muncă, iar hotărârea judecătorească va putea fi contestată („suplicación", în limba spaniolă).

Atât Legea 3/2020 din 18 septembrie, cât și Decretul-lege regal 34/2020 din 17 noiembrie (D. F. 10 de modificare a Legii 3/2020 din 18 septembrie privind măsuri procedurale și organizaționale pentru a face față pandemiei de COVID-19 în domeniul administrării justiției), conțin măsuri pentru a preveni declararea nerespectării acordurilor sau acordurilor de refinanțare și pentru a permite, în ambele cazuri, modificarea termenilor unui astfel de acord.

2.4 Măsuri conexe care nu sunt legate de insolvență (amânări ale plăților, împrumuturi bancare, asigurări sociale, asigurări de sănătate, subvenții pentru întreprinderi)

Guvernul spaniol a aprobat măsuri care conduc la suspendarea temporară a obligațiilor contractuale care rezultă din orice împrumut ipotecar contractat de către o persoană fizică ce se află într-o situație de vulnerabilitate economică.

Moratoriul pentru creanțe ipotecare se aplică numai pentru:

  • locuințele obișnuite (adică nu sunt incluse casele de vacanță sau de weekend);
  • proprietățile care au legătură cu activitatea economică desfășurată de antreprenori și profesioniști; precum și
  • alte locuințe decât cea obișnuită într-o situație de închiriere și pentru care debitorul ipotecar, persoană fizică, proprietarul sau locatorul acestor locuințe nu a mai primit veniturile din chirii de la intrarea în vigoare a stării de alarmă sau nu le primește în termen de o lună de la încetarea stării de alarmă.

Acordarea moratoriului implică suspendarea plății tranșelor de creanțe ipotecare (principal și dobânzi) pe o durată de trei luni și nu se va aplica nici clauza de rambursare anticipată din contractele de împrumut ipotecar. De asemenea, nu se vor acumula dobânzi penalizatoare.

Debitorii vulnerabili din punct de vedere economic sunt cei care:

  • devin șomeri sau, în cazul unui antreprenor ori al unui profesionist, suportă o pierdere de venituri substanțială sau o scădere a vânzărilor substanțială (peste 40 %);
  • venitul total al familiei nu depășește, în luna precedentă aplicării moratoriului, x 3 IPREM lunar (și anume, 537,84 x 3 EUR). Acest calcul va fi majorat pentru copii, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu handicap, persoanele aflate în întreținere sau persoanele bolnave;
  • ratele de dobândă ipotecare plus cheltuielile și aprovizionarea de bază depășesc 35 % din venitul net al întregii familii; precum și
  • ca urmare a situației de urgență provocate de COVID-19, familia a suportat o alterare semnificativă a circumstanțelor sale economice în ceea ce privește efortul necesar pentru a avea acces la locuință (raportul dintre sarcinile ipotecare și venitul familiei s-a multiplicat cu 1,3).

Debitorii pot solicita moratoriul în termen de 15 zile de la încheierea unei perioade de o lună de la încetarea stării de alarmă (termenul actual este 27 mai). Creditorii vor trebui să pună în aplicare acest moratoriu în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării și vor trebui să raporteze acest moratoriu la Banca Spaniei.

Pentru aplicarea suspendării nu va fi necesară intrarea în vigoare a unui acord între părți și nici a unei novații contractuale, iar prelungirea duratei împrumutului ipotecar trebuie să fie oficializată printr-un act public și înscrisă în cartea funciară.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.