Evropský příkaz k obstavení účtů

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Evropský příkaz k obstavení účtů


*povinný údaj

čl. 50 odst. 1 písm. a) – soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení

Soudy příslušné pro vydání příkazu k obstavení jsou okresní soudy.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (District Court of Nicosia) (Okresní soud v Nikósii)

 • Adresa: Χαράλαμπου Μούσκου (Charalambou Mouskou), 1405 Λευκωσία (1405 Nicosia), Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 22865518
 • Fax: (+357) 22304212 / 22805330
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού (District Court of Limassol) (Okresní soud v Limassolu)

 • Adresa: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8 (Leoforos Lordou Byronos 8), P. O. Box 54619, 3726 Λεμεσός (3726 Limassol), Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 25806100 / 25806128
 • Fax: (+357) 25305311
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας (District Court of Larnaca) (Okresní soud v Larnace)

 • Adresa: Λεωφ. Αρτέμιδος (Leoforos Artemidos), 6301 Λάρνακα (6301 Larnaca), P. O. Box 40107, Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 24802721
 • Fax: (+357) 24802800
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου (District Court of Paphos) (Okresní soud v Pafosu)

 • Adresa: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη (Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi), 8100 Paphos (8100 Πάφος), P. O. Box 60007, Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 26802601
 • Fax: (+357) 26306395
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου (District Court of Famagusta) (Okresní soud ve Famagustě)

 • Adresa: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη (Sotiras 2, Megaro Tzivani), 5286 Παραλίμνι (5286 Paralimni), Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 23730950 / 23742075
 • Fax: (+357) 23741904
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

čl. 50 odst. 1 písm. b) – orgán určený jako příslušný pro získání informací o účtu

Orgánem určeným jako příslušný pro získání informací o účtu je Kyperská centrální banka.

Kontaktní údaje:

Poštovní adresa:

Κεντρική Τράπεζα (Central bank)

Λεωφόρος Τζων Κέννεντυ 80 (John Kennedy Avenue 80)

1076 Λευκωσία (1076 Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)

nebo: PO Box 25529, 1395 Λευκωσία (1395 Nicosia)

Telefon: (+357) 22714100

Fax: (+357) 22714959

E-mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

čl. 50 odst. 1 písm. c) – postupy získávání dostupných informací o účtu

Informace poskytují banky nebo úvěrové instituce orgánu pro informace stanovenému v čl. 6 pododstavci 2A zákonů o Kyperské centrální bance z let 2002 až 2017, tedy Kyperské centrální bance (čl. 14 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014).

čl. 50 odst. 1 písm. d) – soudy, u nichž se podává odvolání proti odmítnutí vydat příkaz k obstavení

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu se podává k Nejvyššímu soudu.

Ανώτατο Δικαστήριο (Supreme Court) (Nejvyšší soud)

 • Adresa: Οδός Χαράλαμπου Μούσκου (Charalambou Mouskou), 1404 Λευκωσία (1404 Nicosia), Κύπρος (Cyprus)
 • Telefon: (+357) 22865741
 • Fax: (+357) 22304500
 • E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

čl. 50 odst. 1 písm. e ) – orgány určené jako příslušné pro obdržení, zaslání a doručení příkazu k obstavení a dalších písemností

Orgánem odpovědným za výše uvedené úkony je Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku.

čl. 50 odst. 1 písm. f) – orgán příslušný pro výkon příkazu k obstavení

Orgánem příslušným pro výkon příkazu k obstavení podle čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 je soudní exekutor (dikastikos epidotis).

čl. 50 odst. 1 písm. g) – rozsah, v němž mohou být obstaveny společné a sběrné účty

Neexistují žádné vnitrostátní právní předpisy, které upravují obstavení společných a sběrných účtů v občanských a obchodních věcech. Strana, jež požaduje obstavení takového účtu, předloží příslušnou žádost soudu, který s přihlédnutím ke všem okolnostem projednávané věci rozhodne v rámci svých obecných pravomocí o případném částečném nebo úplném obstavení účtu.

čl. 50 odst. 1 písm. h) – pravidla, jimiž se řídí částky vyloučené ze zajištění

Ani v občanských, ani v obchodních věcech nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla pro nakládání s takovými částkami ani pro jejich vyloučení ze zajištění, s výjimkou částek, které jsou zajištěny v souvislosti s trestním řízením, nebo které jsou z důvodu výběru dlužných daní osvobozeny od zajištění a zabavení podle čl. 9 písm. B) zákonů o výběru daní z let 1962 a 2014 a odstavce 13 přílohy X zákona o dani z přidané hodnoty z let 2000 až 2014.

čl. 50 odst. 1 písm. i) – poplatky, které banky vybírají za provedení rovnocenných vnitrostátních příkazů nebo za poskytnutí informací o účtu, a informace o tom, která strana odpovídá za uhrazení těchto poplatků

Podle vnitrostátních právních předpisů neexistují žádná zvláštní pravidla zakazující bankám výběr takových poplatků, které hradí majitel účtu.

čl. 50 odst. 1 písm. j) – sazebník poplatků nebo jiný soubor pravidel, který stanoví příslušné poplatky vybírané jakýmkoli orgánem nebo jiným subjektem v členském státě výkonu zapojeným do vyřizování nebo výkonu příkazu k obstavení

Uvedené poplatky se nevybírají.

čl. 50 odst. 1 písm. k) – pořadí, je-li stanoveno pro rovnocenné vnitrostátní příkazy v rámci vnitrostátního práva

Není upraveno.

čl. 50 odst. 1 písm. l) – soud nebo případně orgán pro výkon příslušný pro přiznání opravného prostředku

Okresní soudy stejně jako v případě čl. 50 odst. 1 písm. a).

čl. 50 odst. 1 písm. m) – soudy, u nichž má být podáno odvolání, a lhůta, která je případně pro podání tohoto odvolání stanovena

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtinafrancouzština

Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu se podává k Nejvyššímu soudu (článek 21) do 42 dnů, jak je stanoveno v nařízení 35 odst. 2 občanského soudního řádu. Odvolání proti předběžnému rozhodnutí se podává do 14 dnů ode dne vynesení předběžného rozhodnutí.

čl. 50 odst. 1 písm. n) – soudní poplatky

Podrobné informace o poplatcích jsou uvedeny na níže uvedené Odkaz se otevře v novém okně.internetové adrese na stranách 19–30.

čl. 50 odst. 1 písm. o) – jazyky přijímané pro překlady písemností

Kromě řeckého znění se písemnosti přijímají rovněž v překladu do anglického jazyka.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.