Evropský příkaz k obstavení účtů

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 655/2014

O co se jedná?

Evropský příkaz k obstavení účtů umožňuje soudu v určité zemi EU obstavit finanční prostředky na bankovním účtu dlužníka v jiné zemi EU. Řízení může být zahájeno výhradně v přeshraničních věcech, kdy se soud vedoucí dané řízení nebo místo bydliště věřitele musí nacházet v jiném členském státě, než je stát, ve kterém je veden bankovní účet dlužníka.

Usnadňuje se tak vymáhání pohledávek v EU.

Postup pro vydání evropského příkazu k obstavení účtů je stanoven v nařízení (EU) č. 655/2014.

Jedná se o alternativu ke stávajícím právním řízením v jednotlivých zemích EU.

Používá se od 18. ledna 2017.

Výhody

Řízení je rychlé a probíhá bez informování dlužníka (zásada ex parte).

Tento „účinek překvapení“ zabrání dlužníkům, aby své finanční prostředky přesunuli, ukryli nebo utratili.

Používá se ve všech zemích EU?

Ne. Nařízení není použitelné v Dánsku. Z toho vyplývá, že:

  • věřitelé v Dánsku nemohou podat návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů,
  • evropský příkaz k obstavení účtů nelze vydat v případě bankovního účtu v Dánsku.

Jak podat návrh

Veškeré formuláře a další informace naleznete zde.

Všechny formuláře lze vyplnit on-line.

Upozornění: Nemusíte poskytnout přesné údaje o bankovním účtu, který má být obstaven (např. číslo účtu), pokud je nemáte k dispozici – postačí název banky, u které je účet veden. Neznáte-li banku, u které má dlužník účet, můžete v souladu s nařízením požádat soud, aby to zjistil.

Obsah všech formulářů týkajících se evropského příkazu k obstavení účtů je stanoven v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1823.

Související odkaz

Průvodci občana přeshraničními občanskými soudními spory v Evropské unii  PDF (718 Kb) cs

Poslední aktualizace: 21/03/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.