Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 655/2014

Περί τίνος πρόκειται;

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ) επιτρέπει σε δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύσει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη.

Η διαδικασία διευκολύνει την είσπραξη της οφειλής.

Η διαδικασία απόκτησης ΕΔΔΛ καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014.

Πρόκειται για εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017.

Πλεονεκτήματα

Η διαδικασία είναι ταχεία και γίνεται χωρίς ενημέρωση του οφειλέτη (ex parte).

Αυτό το στοιχείο του αιφνιδιασμού εμποδίζει τους οφειλέτες να μεταφέρουν αλλού, να αποκρύψουν ή να ξοδέψουν τα χρήματα.

Εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ;

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στη Δανία. Αυτό σημαίνει ότι:

  • οι πιστωτές με έδρα τη Δανία δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ΕΔΔΛ
  • δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΕΔΔΛ για δανικό λογαριασμό.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Θα βρείτε όλα τα έντυπα αίτησης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα έντυπα ηλεκτρονικά.

Θυμηθείτε: Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε ακριβή στοιχεία για τον λογαριασμό που θα δεσμευθεί (π.χ. αριθμό λογαριασμού) αν δεν τα έχετε — μόνο το όνομα της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα της τράπεζας στην οποία έχει τον λογαριασμό του ο οφειλέτης, μπορείτε, βάσει του κανονισμού, να ζητήσετε από το δικαστήριο να το βρει.

Το περιεχόμενο όλων των εντύπων που αφορούν την ΕΔΔΛ ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1823 της Επιτροπής.

Σύνδεσμος

Οδηγό του πολίτη για τις διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση  PDF (726 Kb) el

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/03/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.