Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 655/2014 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Mikä se on?

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on menettely, jonka avulla minkä tahansa EU-maan tuomioistuin voi jäädyttää velallisen pankkitilillä olevat varat toisessa EU-maassa. Menettelyä käytetään ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa, eli silloin kun menettelystä vastaava tuomioistuin tai velkojan kotipaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa velallisella on pankkitili.

Tarkoituksena on helpottaa velkojen perintää EU:n alueella.

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva menettely perustuu asetukseen (EU) N:o 655/2014.

Se on vaihtoehto EU:n eri jäsenvaltioissa sovellettaville oikeudellisille menettelyille.

Menettelyä aletaan soveltaa 18. tammikuuta 2017.

Edut

Menettely on nopea, sillä se toteutetaan velallista kuulematta (ex parte).

Tämän yllätysmomentin ansiosta velallinen ei voi siirtää, kätkeä tai käyttää varoja, jotka kuuluvat velkojalle.

Onko menettely käytössä kaikissa EU-maissa?

Ei. Asetusta ei sovelleta Tanskassa. Tämä tarkoittaa, että

  • Tanskassa sijaitsevat velkojat eivät voi hakea eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä.
  • eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä ei voi hakea Tanskassa sijaitsevalle pankkitilille.

Hakuprosessi

Hakulomakkeet ja lisätietoja täällä.

Lomakkeet voi täyttää verkossa.

Muista: Jäädytettävästä pankkitilistä ei tarvitse antaa tarkkoja tietoja (esim. tilinumeroa) jos ne eivät ole tiedossa – pelkkä pankin nimi riittää. Jos et tiedä, missä pankissa velallisen tili on, asetuksen nojalla on mahdollista pyytää tuomioistuinta selvittämään se.

Kaikki eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevat lomakkeet on vahvistettu komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1823.

Linkki

Oman maan rajat ylittävät riitaasiat Euroopan unionissa  PDF (714 Kb) fi

Päivitetty viimeksi: 21/03/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.