Europski nalog za blokadu računa

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Sudovi nadležni za izdavanje naloga za blokadu okružni su sudovi (eparchiaká dikastíria).

Okružni sud u Nikoziji

Okružni sud u Limasolu

 • Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Faks: +357 25305311
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Larnaki

 • Adresa: Leoforos Artemidos, P.O. Box 40107, 6301 Larnaka, Cipar
 • Tel.: +357 24802721
 • Faks: +357 24802800
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Pafosu

 • Adresa: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, P.O. Box 60007, 8100 Pafos, Cipar
 • Tel.: +357 26802601
 • Faks: +357 26306395
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Famagusti

 • Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Faks: +357 23741904
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijelo nadležno za pribavljanje informacija o računu jest Središnja banka.

Podaci za kontakt:

Poštanska adresa:

Središnja banka

John Kennedy Avenue 80

1076 Nikozija

Cipar

ili P.O. Box 25529, 1395 Nikozija

Tel.: +357 22714100

Faks: +357 22714959

E-pošta: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Banke ili kreditne institucije dostavljaju te informacije tijelu za informacije utvrđenom u članku 6. stavku 2.A zakona o Ciparskoj središnjoj banci iz 2002. i 2017., odnosno Ciparskoj središnjoj banci (članak 14. stavak 5. točka (a) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu.

Vrhovni sud

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Nadležno je tijelo Ministarstvo pravosuđa i javnog reda.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Za izvršenje naloga u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 nadležan je sudski izvršitelj (dikastikós epidótis).

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Ne postoji nacionalno zakonodavstvo kojim se uređuje pitanje blokade zajedničkih ili zastupničkih računa u građanskim i trgovačkim predmetima. Stranka koja želi blokirati takav račun podnosi odgovarajući zahtjev sudu, a sud je taj koji – u okviru svojih općih ovlasti – nalaže ili ne nalaže blokadu cijelog iznosa ili njegova dijela, uzimajući u obzir sve okolnosti predmeta.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Ne postoje posebna pravila kojima se uređuju i izuzimaju takvi iznosi u građanskim i trgovačkim predmetima, osim kad je riječ o iznosima blokiranima u kaznenom postupku, a ti su iznosi izuzeti od blokade i zapljene u svrhu naplate dospjelog poreza u skladu s člankom 9. točkom (B) zakona o naplati poreza iz 1962. i 2014. i stavkom 13. Priloga X. zakona o porezu na dodanu vrijednost donesenih od 2000. do 2014.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Ne postoji posebna odredba utemeljena na nacionalnom pravu kojom se zabranjuje da banke vlasnicima računa naplaćuju takve naknade.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Nema troškova.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Odredba ne postoji.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Okružni sudovi, kao u članku 50. stavku 1. točki (a).

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu (članak 21.) u roku od 42 dana, kako je navedeno u uputi 35. stavku 2. Pravila parničnog postupka. Žalba protiv privremene odluke mora se podnijeti u roku od 14 dana od dana njezina donošenja.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Detaljne troškove možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozorusljedećoj poveznici, na stranicama od 19. do 30.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Uz dokumente na grčkom jeziku, prihvaćaju se i dokumenti prevedeni na engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.