Europski nalog za blokadu računa

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Sudovi nadležni za izdavanje naloga za blokadu okružni su sudovi (eparchiaká dikastíria).

Okružni sud u Nikoziji

Okružni sud u Limasolu

 • Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar
 • Tel.: +357 25806100/25806128
 • Faks: +357 25305311
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Larnaki

 • Adresa: Leoforos Artemidos, P.O. Box 40107, 6301 Larnaka, Cipar
 • Tel.: +357 24802721
 • Faks: +357 24802800
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Pafosu

 • Adresa: Corner of Odos Neophytou and Odos Nikou Nikolaidi, P.O. Box 60007, 8100 Pafos, Cipar
 • Tel.: +357 26802601
 • Faks: +357 26306395
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Okružni sud u Famagusti

 • Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar
 • Tel.: +357 23730950/23742075
 • Faks: +357 23741904
 • E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijelo nadležno za pribavljanje informacija o računu jest Središnja banka.

Podaci za kontakt:

Poštanska adresa:

Središnja banka

John Kennedy Avenue 80

1076 Nikozija

Cipar

ili P.O. Box 25529, 1395 Nikozija

Tel.: +357 22714100

Faks: +357 22714959

E-pošta: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

Banke ili kreditne institucije dostavljaju te informacije tijelu za informacije utvrđenom u članku 6. stavku 2.A zakona o Ciparskoj središnjoj banci iz 2002. i 2017., odnosno Ciparskoj središnjoj banci (članak 14. stavak 5. točka (a) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu.

Vrhovni sud

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Nadležno je tijelo Ministarstvo pravosuđa i javnog reda.

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Za izvršenje naloga u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 nadležan je sudski izvršitelj (dikastikós epidótis).

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

Ne postoji nacionalno zakonodavstvo kojim se uređuje pitanje blokade zajedničkih ili zastupničkih računa u građanskim i trgovačkim predmetima. Stranka koja želi blokirati takav račun podnosi odgovarajući zahtjev sudu, a sud je taj koji – u okviru svojih općih ovlasti – nalaže ili ne nalaže blokadu cijelog iznosa ili njegova dijela, uzimajući u obzir sve okolnosti predmeta.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Ne postoje posebna pravila kojima se uređuju i izuzimaju takvi iznosi u građanskim i trgovačkim predmetima, osim kad je riječ o iznosima blokiranima u kaznenom postupku, a ti su iznosi izuzeti od blokade i zapljene u svrhu naplate dospjelog poreza u skladu s člankom 9. točkom (B) zakona o naplati poreza iz 1962. i 2014. i stavkom 13. Priloga X. zakona o porezu na dodanu vrijednost donesenih od 2000. do 2014.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

Ne postoji posebna odredba utemeljena na nacionalnom pravu kojom se zabranjuje da banke vlasnicima računa naplaćuju takve naknade.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Nema troškova.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Odredba ne postoji.

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Okružni sudovi, kao u članku 50. stavku 1. točki (a).

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu (članak 21.) u roku od 42 dana, kako je navedeno u uputi 35. stavku 2. Pravila parničnog postupka. Žalba protiv privremene odluke mora se podnijeti u roku od 14 dana od dana njezina donošenja.

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

Detaljne troškove možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozorusljedećoj poveznici, na stranicama od 19. do 30.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Uz dokumente na grčkom jeziku, prihvaćaju se i dokumenti prevedeni na engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.