Europski nalog za blokadu računa

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Članak 50. stavak 1. točka (a) – sudovi određeni kao nadležni za izdavanje europskog naloga za blokadu

Sud nadležan za izdavanje europskog naloga za blokadu računa jest Glavni građanski sud.

Telefon: +356 2590 2256; E-adresa courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (b) – tijelo određeno kao nadležno za pribavljanje informacija o računu

Tijela određena kao nadležna za pribavljanje informacija o računu su tajnik suda i građanski sudovi.

Telefon: +356 2590 2346/260; E-adresa: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (c) – načini pribavljanja informacija o računu

U okviru nacionalnog prava dostupna je metoda navedena u članku 14. stavku 5. točki (c), tj. mogućnost da sudovi te države članice obvežu dužnika da objavi u kojoj banci ili bankama na njezinu državnom području posjeduje jedan ili više računa, kada je takva obveza popraćena sudskim nalogom in personam kojim mu se zabranjuje korištenje, povlačenje ili prijenos sredstava s njegovog računa ili s njegovih više računa do iznosa koji se treba blokirati nalogom za blokadu.

Članak 50. stavak 1. točka (d) – sudovi kojima se podnosi žalba na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu

Sud kojem se može podnijeti žalba protiv odbijanja izdavanja europskog naloga za blokadu računa jest Žalbeni sud u svojoj višoj sudskoj nadležnosti.

Telefon: +356 2590 2256/283

E-adresa: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (e) – tijela određena kao nadležna za primanje, slanje i dostavu europskog naloga za blokadu i drugih dokumenata

Tijelo određeno kao nadležno za primanje, slanje i dostavu naloga za blokadu i drugih dokumenata jest Ured državnog pravobranitelja.

Telefon: +356 22265000; E-adresa: info@stateadvocate.mt

Adresa: Office of the State Advocate, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta, VLT1311, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (f) – tijelo nadležno za izvršenje europskog naloga za blokadu računa

Tijelo nadležno za izdavanje europskog naloga za blokadu računa jest Glavni građanski sud.

Telefon: +356 2590 2256; E-adresa courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (g) – u kojoj se mjeri zajednički i zastupnički računi mogu blokirati

U okviru nacionalnog prava nije moguće blokirati zajedničke ili zastupničke račune.

Članak 50. stavak 1. točka (h) – pravila koja se primjenjuju na iznose izuzete od pljenidbe

Kao opće pravilo, u okviru članka 381. stavka 1. Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte), potreban je poseban zahtjev dužnika za izdavanje naloga za pljenidbu bilo čega u nastavku:

(a) plaća (uključujući premiju, doplatke, naknadu za prekovremene sate i ostale prihode);

(b) naknada, mirovine, doplatka ili pomoći navedene u Zakonu o socijalnoj sigurnosti ili drugog doplatka svake osobe koja prima vladinu mirovinu;

(c) humanitarne pomoći ili donacije koju je pružila vlada;

(d) ostavštine namijenjene izričito za potrebe uzdržavanja, ako dužnik nema nikakvih drugih sredstava za uzdržavanje te se sam dug ne prebija zbog uzdržavanja;

(e) iznosa potrebnog za uzdržavanje dodijeljenog officio judicis ili u okviru javnog postupka ako se sam dug ne prebija zbog uzdržavanja;

(f) sredstava stavljenih na raspolaganje dužniku ispravom o zajmu za gradnju i održavanje kuća koje su predviđene kao glavno mjesto boravka dužnika;

(g) prekoračenja dopuštenog iznosa na bankovnom računu, osim kreditnih kartica, putem kojih se vrši podmirivanje tekućih obveza dužnika;

(h) bankovnih jamstava i akreditiva.

Članak 50. stavak 1. točka (i) – imaju li banke pravo na zaračunavanje naknada za provedbu istovrsnih nacionalnih naloga ili za pružanje informacija o računu i, ako je tako, koja strana je obvezna privremeno i u konačnici platiti te naknade

U okviru nacionalnog prava bankama nije dopušteno zaračunavanje naknada. Postoji pravna pristojba za polog sredstava na sudu, ali se ta pravna pristojba zaračunava svakoj osobi od koje se traži da na sudu položi sredstva koja pripadaju dužniku i osobi koja stvarno polaže sredstva. Taj se iznos oduzima od ukupnoga novčanog iznosa položenog na sudu koji dužnik mora platiti.

Članak 50. stavak 1. točka (j) – raspon naknada ili drugi niz pravila kojima se utvrđuju primjenjive naknade koje zaračunava bilo koje nadležno tijelo ili drugo tijelo uključeno u obradu ili izvršenje naloga za blokadu

Na temelju Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte), naknada za obradu naloga za pljenidbu iznosi 50 EUR. S obzirom na ovrhu, naknada iznosi 7 EUR za svaku izdanu obavijest i, ako je potrebno, 0,35 EUR za svaki primjerak.

Naknade se moraju platiti u trenutku podnošenja zahtjeva.

Te se naknade plaćaju sudu za zaprimanje i obradu tog predmeta. Mora se napomenuti da te naknade ne uključuju troškove odvjetnika i tužiteljstva.

Članak 50. stavak 1. točka (k) – je li bilo koji rang dodijeljen istovrsnim nacionalnim nalozima

Nalozi za pljenidbu rangiraju se prema redoslijedu kojim su zaprimljeni. Kada ih se obavijesti o nalogu za pljenidbu, banke na sudu polažu iznos (ako ima novčanih sredstava) naveden u tom određenom nalogu prije nego što krenu polagati naknadne iznose navedene u nalozima za pljenidbu o kojima ih se obavješćuje u kasnijoj fazi. S obzirom na svako moguće povlačenje iznosa koji je dužnik položio na sudu, u slučaju da na ta sredstva polaže pravo više vjerovnika, na sudu se moraju provesti postupci za dodjelu prvenstva na zahtjev samih vjerovnika prije nego što se novac može povući. To je u skladu s člancima 416. et seq. Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte).

Članak 50. stavak 1. točka (l) – sudovi ili tijelo za izvršenje nadležni za odobravanje pravnog sredstva

Sud koji provodi ovrhu nadležan za odobravanje pravnog sredstva je Glavni građanski sud.

Telefon: ex +356 2590 2256

E-adresa: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta, VLT2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (m) – sudovi kojima se podnosi žalba i rok, ako je propisan, u kojem se takva žalba mora podnijeti

Za naloge za blokadu računa na temelju izvršnog akta, sud kojem se podnosi žalba jest Žalbeni sud u svojoj višoj sudskoj nadležnosti. Rok za podnošenje takvih žalbi je šest dana od dana javnog izricanja odluke, na temelju članka 281. stavka 4. Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte).

Detaljne informacije o Žalbenom sudu:

Telefon: +356 2590 2256/283

E-adresa: courts.csa@courtservices.mt

Adresa: Courts of Justice, Republic Street, Valletta VLT 2000, Malta

Članak 50. stavak 1. točka (n) – sudske naknade

(a) naknada za izdavanje naloga za pljenidbu: 50 EUR + 7 EUR za svaku obavijest i, ako je potrebno, 0,35 EUR za svaki primjerak;

(b) zahtjev na temelju članka 836. Zakona o organizaciji i parničnom postupku za izdavanje protunaloga: 40 EUR + 7,20 EUR za svaku obavijest;

(c) protunalog: 20 EUR + 7 EUR za svaku obavijest i, ako je potrebno, 0,35 EUR za svaki primjerak.

Za zahtjeve za pravni lijek nakon izdavanja naloga za blokadu računa naknada iznosi 20 EUR za zahtjev i 7,20 EUR za svaku obavijest.

Naknade se moraju platiti u trenutku podnošenja zahtjeva.

Te se naknade plaćaju sudu za zaprimanje tog pravnog akta. Mora se napomenuti da te naknade ne uključuju troškove odvjetnika i tužiteljstva.

Članak 50. stavak 1. točka (o) – jezici koji su prihvaćeni za prijevod dokumenata

Malta prihvaća samo malteški i engleski.

Posljednji put ažurirano: 04/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.