Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
  Swipe to change

  Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

  Ausztria

  Tartalomszolgáltató:
  Ausztria

  ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

  A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

  Ausztria

  Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


  *kötelező választás

  50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A bécsi belvárosi kerületi bíróság (Bezirksgericht Innere Stadt Wien) rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő eljárás megindítása előtt az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről szóló rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében vett közokiratban meghatározott követelések tekintetében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést állítson ki.

  Más ügyekben az a kiállítandó ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos végrehajtási eljárást folytató bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelyik előtt az első kérelem idején az ügy folyamatban van.

  50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos eljárás Ausztrián kívül van folyamatban, a számlainformációk Ausztriában történő beszerzésére illetékes hatóság az a kerületi bíróság, amelyik az adós lakóhelye (Wohnsitz) vagy a szokásos tartózkodási helye (gewöhnlicher Aufenthalt) szerinti kerületben illetékes.

  Ha az adós nem rendelkezik Ausztriában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel, az illetékes hatóság a bécsi belvárosi kerületi bíróság (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál). A bécsi belvárosi kerületi bíróság elérhetőségei itt találhatóak:

  Ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kiállítására irányuló eljárás egy Ausztrián kívüli bíróság előtt van folyamatban, ez a bíróság is illetékes a számlainformációk beszerzésére.

  50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

  A kötelezéssel egyidejűleg a bíróság in personam végzést állít ki. A bíróság az adóst valamennyi belföldi bankszámlája bejelentésére kötelezi. Ezen túlmenően megtiltja az adósnak, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés hatálya alá tartozó belföldi bankszámláin tartott pénzeszközöket elidegenítse, a végzés által zárolandó összeg erejéig. A bírósági végzésnek utasítania kell az adóst arra, hogy valamennyi beszedési megbízást és rendszeres átutalási megbízást, amelyek alapján a zárolandó számlát összegekkel terhelik meg, szüntesse meg olyan mértékig, amilyen mértékig azok veszélyeztetik az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés által zárolandó összeg behajthatóságát, és nem fedezhetőek a zárolás alól mentes összegekkel.

  50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

  Bármilyen fellebbezéssel kapcsolatos határozatot annak a bíróságnak kell meghoznia, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál).

  50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

  10. cikk (2) bekezdés, harmadik franciabekezdés: A végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes hatósága a bécsi belvárosi kerületi bíróság.

  23. cikk (3) bekezdés: Ha Ausztria mindössze a végrehajtás helye szerinti tagállam, a bécsi belvárosi kerületi bíróság az az illetékes hatóság, amelynek a dokumentumokat továbbítani kell.

  Ha a végzést Ausztriában bocsátják ki, a továbbításra a kibocsátó bíróság illetékes. A bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes azon ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására, amelyet még azt megelőzően kérelmeztek, hogy az ügy érdemére vonatkozó eljárás megindult, vagy azt követően kérelmeztek, hogy ez az eljárás jogerős határozattal lezárult, de még azt megelőzően, hogy a végrehajtás megkezdődött volna. Más ügyekben az a kerületi bíróság (Bezirksgericht) vagy regionális bíróság (Landesgericht) rendelkezik hatáskörrel, amely előtt a kiállítandó ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzéssel kapcsolatos érdemi eljárás vagy végrehajtási eljárás folyamatban van az első kérelem idején.

  23. cikk (5) és (6) bekezdés, valamint 27. cikk (2) bekezdés: Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést Ausztriában bocsátották ki, a végrehajtás tekintetében illetékes hatóság a végzést kibocsátó bíróság. (A végzést kibocsátó bíróságra nézve lásd a 23. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos választ.)

  Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést nem Ausztriában bocsátották ki, a végrehajtásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes.

  25. cikk (3) bekezdés: Ebben az esetben a nyilatkozatot a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

  28. cikk (3) bekezdés: Ebben az esetben a dokumentumokat a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

  36. cikk (5) bekezdés: Ebben az esetben a határozatot a bécsi belvárosi kerületi bíróságnak kell továbbítani.

  50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

  Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést Ausztriában bocsátották ki, a végzést kiállító bíróság felelős a végrehajtásért is.

  Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a végrehajtásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság illetékes.

  50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

  Egynél több számlatulajdonos esetében, amennyiben mindegyik tulajdonos egyénileg használhatja a számlát, mint az olyan számlák esetében, amelyek vonatkozásában bármelyik számlatulajdonosnak önálló rendelkezési joga van (ún. „Oder-Konto”), a követelés összege akkor is sikeresen zárolható, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést csak az egyik számlatulajdonos ellen bocsátották ki, mert az adós önállóan eljárva is kiegyenlítheti a tartozást.

  Amennyiben azonban az összes számlatulajdonos beleegyezése szükséges bármely ügylet végrehajtásához, mint az olyan számlák esetében, amelyek vonatkozásában mindkét vagy valamennyi számlatulajdonosnak együttes aláírási joga van (ún. „Und-Konto”), a zárolásra csak akkor kerülhet sor, ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést valamennyi számlatulajdonos ellen kibocsátották (vagyis olyan esetben, amikor valamennyi számlatulajdonos együttes felelőséggel tartozik).

  Ha az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátására irányuló eljárást letéti számla (Treuhandkonto) jogosultja, mint adós ellen indították meg, a vagyonkezelő a végrehajtási törvénykönyv (Exekutionsordnung) 37. szakasza értelmében ellentmondással élhet. A számlát kezelő személy ellentmondása azt érvényesíti, hogy bár a számla az adós tulajdonában van, nem képezi a számlajogosult vagyoni eszközeinek részét, és ezért nem tartozik a hitelező követelésének kielégítésére rendelkezésre álló pénzeszközök közé.

  50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

  Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

  A követelés érvényesítése érdekében alkalmazandó zárolás elleni védelemre vonatkozó szabályokat a végrehajtási törvénykönyv 290. és azt követő szakaszai tartalmazzák, valamint az ugyanezen törvénykönyv 292i. szakaszában foglalt számlák kapcsolódó védelmére vonatkozó szabályok, amelyek megtalálhatók a http://www.ris.bka.gv.at/ weboldalon. Ezek kötelező érvényű jogszabályok.

  A rendszeres javadalmazás és nyugdíjkifizetések csak korlátozott mértékben zárolhatók; a követelés nem zárolható részének („létminimum” – Existenzminimum) mértéke a kifizetések összegétől és az adós tartási kötelezettségeinek számától függ. Ezek az évente növelt összegek a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium weboldalán közzétett táblázatokban találhatók meg (https://www.bmj.gv.at/service/publikationen/Drittschuldnererkl%C3%A4rung.html)

  A végrehajtási törvénykönyv „számlavédelemre” vonatkozó 292i. szakaszában foglalt szabály célja annak a kockázatnak az elkerülése, hogy a zárolásra rendelkezésre álló összegek levonása után a számlára átutalt létminimumot újra zárolni lehessen. Ha az adós számlájára olyan kifizetések érkeznek, amelyek csak korlátozottan lefoglalhatóak, a lefoglalást kérelemre fel kell függeszteni annyiban, amennyiben a számlán lévő jóváírások egyenlege a jövedelem lefoglalástól mentes részének felel meg a lefoglalástól a következő fizetési határidőig terjedő időszakra.

  A végrehajtási törvénykönyv 290. szakasza értelmében vannak a zárolás alól teljes mértékben mentes összegek. Ezek a következő kifizetési kategóriákat ölelik fel:

  1. ráfordítások kifizetése, amennyiben ezek a szakmai feladatok ellátása során ténylegesen felmerült többletkiadásokat ellentételezik;
  2. a fizikai vagy szellemi fogyatékosságból, kiszolgáltatottságból vagy gondozásra rászorultságból eredő többletkiadások fedezésére jogszabály alapján járó juttatások és támogatások;
  3. a természetbeni ellátásokra való jogosultságok, a jogszabályban előírt társadalombiztosítás szerinti költségtérítések és a kezelési költségek megtérítése tekintetében behajtott összegek és kifizetett költségek;
  4. jogszabályban előírt családtámogatások.

  A zárolás alóli mentesség nem alkalmazható, ha a végrehajtás olyan követelésre irányul, amelyet az adott típusú kifizetés révén kellene kielégíteni. Az adósnak kérelmet kell benyújtania a számlazárolást elrendelő végzés alóli mentesülés érdekében.

  50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

  A bankok 25 EUR fix összegű díjra jogosultak az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés végrehajtásáért, akárcsak az ideiglenes intézkedés (einstweilige Verfügung) végrehajtásáért, amely az osztrák jog értelmében azzal egyenértékű eszköz.

  A bank kérelmére a bíróság elrendeli, hogy a hitelező térítse meg a költségeket a banknak.

  50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

  A számlazárolási végzés feldolgozásáért vagy végrehajtásáért, illetve a számlainformációk rendelkezésre bocsátásáért külön díjat nem számolnak fel.

  50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

  Az osztrák végrehajtási jogban a követelések biztosítására szolgáló eszközök alapvetően a végrehajtási biztosítékok (Exekution zur Sicherstellung) és az ideiglenes intézkedések (einstweilige Verfügungen).

  A végrehajtási biztosíték (a végrehajtási törvénykönyv 370. és azt követő szakaszai) célja a hitelezői követelés azt megelőzően történő biztosítása, hogy a követelés jogerőssé válik, majd végrehajtásra kerül. A végrehajtási biztosítékhoz – az ideiglenes intézkedéssel szemben – léteznie kell egy olyan okiratnak, amely jogcímet ruház át, de még nem végrehajtható. A végrehajtási biztosítékra kizárólag pénzkövetelés kielégítése esetén kerülhet sor. A végrehajtási törvénykönyv 374. szakaszának (1) bekezdésében felsorolt végrehajtási biztosítékok egyik formája a követelések zálogosítása (Pfändung von Forderungen), amikor a hitelező zálogjogot kap (Pfandrecht).

  A végrehajtási biztosíték érvényesítésekor a hitelező zálogjogot szerez. Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről szóló rendelet 32. cikke értelmében a számlazárolási végzésnek a végrehajtás helye szerinti tagállamban a hasonló nemzeti végzéssel (amennyiben ilyen létezik) azonos rendűnek kell lennie. Ezért az osztrák eszközökkel való párhuzamosság fenntartása érdekében az osztrák jog úgy rendelkezik, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés zálogjogot keletkeztet abban az esetben, ha a hitelező már rendelkezik bírósági határozattal, egyezséggel vagy közokirattal. A zálogjog létesítéséről a bankot és az adóst tájékoztatni kell, ezáltal megvalósul az összhang a végrehajtási biztosítékkal.

  A pénzkövetelések biztosítására irányuló ideiglenes intézkedések (a végrehajtási törvénykönyv 378. és azt követő szakaszai) esetében nem kerül sor zálogjog vagy meghatározott rangsor létesítésére. A kockázatnak kitett félnek nem kell jogcímet átruházó okirattal rendelkeznie ahhoz, hogy sikeresen kérelmezze az ideiglenes intézkedés kibocsátását.

  50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

  Bármilyen jogorvoslattal kapcsolatos határozatot annak a bíróságnak kell meghoznia, amely az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést kibocsátotta. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani (lásd fent az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjánál).

  34. cikk (1) és (2) bekezdés: Amennyiben az ideiglenes számlazárolást elrendelő végzést egy másik tagállamban bocsátották ki, a jogorvoslati eljárásra a bécsi belvárosi kerületi bíróság rendelkezik hatáskörrel. Az ilyen jogorvoslat iránti kérelmeket e bírósághoz kell benyújtani.

  50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

  A rendelet 33., 34. vagy 35. cikke szerinti határozatok elleni fellebbezés formája az ún. „Rekurs”. Az ilyen fellebbezést a vitatott végzést hozó bíróságnál kell benyújtani 14 napon belül, és ahhoz a regionális vagy felsőbb regionális bírósághoz kell címezni, amelynek illetékességi területén az érintett kerületi vagy regionális bíróság található. A fellebbezést ügyvédnek ellenjegyeznie kell.

  A fellebbezési határidő a vitatott határozat írásbeli változatának kézbesítésekor veszi kezdetét.

  50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

  Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátásáért csak akkor kell díjat fizetni, ha a végzés iránti kérelmet nem polgári peres eljárás során nyújtják be. Ezen túlmenően a számlazárolási végzés elleni fellebbezések esetén átalánydíj fizetendő. A díjakra vonatkozó rendelkezések a bírósági illetékekről szóló törvényben (Gerichtsgebührengesetz) az I. díjtétel 2. megjegyzése, a II. díjtétel 1a. megjegyzése és a III. díjtétel 1a. megjegyzése alatt találhatók. A fizetendő díj összege a követelés összegén alapul, és fele a polgári peres eljárásokban fizetendő átalánydíjnak. A jogszabályi rendelkezések és a táblázatok a http://www.ris.bka.gv.at/ linken találhatók.

  A szóban forgó bírósági illetékek átalánydíjak.

  50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

  Nincs ilyen.

  Utolsó frissítés: 14/05/2024

  E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.