Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

Németország

Tartalomszolgáltató:
Németország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Németország

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés


*kötelező választás

50. cikk (1) bekezdés a) pont – A számlazárolási végzés kibocsátására illetékes bíróságok

Ha a hitelező már rendelkezik közokirattal, a számlazárolási végzés kibocsátására az a bíróság illetékes, amelynek területén az okiratot kiállították.

A bíróságok hatásköre a bíróságok szervezetére vonatkozó német törvény általános rendelkezéseinek és a vonatkozó peres eljárási törvénykönyveknek megfelelően alakul. Az egy adott ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot az e weboldal elején található keresőeszköz segítségével találhatja meg.

50. cikk (1) bekezdés b) pont – A számlainformációk beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerint beszerzésére illetékesként kijelölt hatóság a Bundesamt für Justiz (német szövetségi igazságügyi hivatal).

A Szövetségi Igazságügyi Hivatal elérhetőségei a következők:

Bundesamt für Justiz
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Németország
Tel.: +49-228 99 410-40
E-mail: EU-Kontenpfaendung@bfj.bund.de

50. cikk (1) bekezdés c) pont – A számlainformációk beszerzésének módszerei

A számlainformációk 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti beszerzése céljából a német szövetségi igazságügyi hivatal megkeresheti a Bundesamt für Steuern-t (német szövetségi adóhatóság) a hitelintézetek birtokában lévő következő adatok közlése végett:

  • számlaszám,
  • a számlanyitás és a számla megszüntetésének az időpontja,
  • a számlatulajdonos neve és születési ideje, és
  • az engedélyezett felhasználók neve.

50. cikk (1) bekezdés d) pont – A bíróságok, amelyeknél a számlazárolási végzés iránti kérelmet elutasító határozattal szembeni fellebbezést elő kell terjeszteni

A számlazárolási végzés kibocsátását elutasító határozattal szemben a kérelmet elutasító bíróságnál, vagy ha a kérelmet első fokon eljáró bíróság utasította el, a magasabb szintű bíróságnál terjeszthető elő fellebbezés.

50. cikk (1) bekezdés e) pont – A számlazárolási végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében illetékesként kijelölt hatóságok

A végzés és az egyéb iratok átvétele, továbbítása és kézbesítése tekintetében az 50. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett helyi bíróságok (Amtsgerichte) az illetékesek.

50. cikk (1) bekezdés f) pont – A számlazárolási végzés végrehajtására illetékes hatóság

A számlazárolási végzés végrehajtására az a helyi bíróság illetékes, amely a polgári eljárásról szóló törvény általános rendelkezései szerint a végrehajtás tekintetében illetékességgel rendelkezik. Ha azonban német bíróság bocsátotta ki a végzést, akkor ez a bíróság rendelkezik hatáskörrel a végzés végrehajtásának elrendelésére.

50. cikk (1) bekezdés g) pont – A közös és kedvezményezett (letéti) számlák zárolhatóságának mértéke

A közös számlákon tartott pénzeszközök zárolására a következők vonatkoznak:

  • Ha a számlavezető bank nyilvántartása szerint az engedélyezett felhasználók csak közösen rendelkezhetnek a számlaegyenleg (az úgynevezett „és”-számlák) felett, a zárlatról szóló végzést valamennyi számlatulajdonosnak kell címezni.
  • Ha az adós önállóan rendelkezhet a számlaegyenlegről (az úgynevezett „vagy-számlákról), a számlán lévő pénzeszközök ugyanúgy zárolásra kerülnek, mint az adós egyéni számláján tartott pénzeszközök.

A német nemzeti jog szerint alkalmazható lefoglalás az adóssal szemben azon kedvezményezett számlák egyenlege tekintetében, amelyekről az adós harmadik személy nevében rendelkezhet. Ilyen esetekben a számlazárolási végzést a vagyonkezelőnek (adós) kell címezni.

50. cikk (1) bekezdés h) pont – A lefoglalás alól mentes összegekre vonatkozó szabályok

A fizetési számlák lefoglalással szembeni védelme a lefoglalás alól mentes számlák (Pfändungsschutzkonto) útján biztosítható (a polgári eljárásról szóló törvény 850k. szakasza). A lefoglalás alól mentes számlákkal kapcsolatos joghatásokat a polgári eljárásról szóló törvény 899. és azt követő szakaszai szabályozzák.

A polgári eljárásról szóló törvény 850c. szakaszának (1) és (2) bekezdésében említett összegek a lefoglalás alól mentes értékhatárokról szóló közleményben (Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung) találhatók. Az összegeket minden évben július 1-jén módosítják. A szabályok a http://www.gesetze-im-internet.de/ weboldalon érhetők el és tekinthetők meg.

50. cikk (1) bekezdés i) pont – A díjak, ha a bankok jogosultak ezeket felszámolni az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért, és melyik felet terheli e díjak megfizetésének kötelezettsége

A német jog szerint a bankok nem számíthatnak fel díjat az egyenértékű tagállami végzések alkalmazásáért vagy a számlainformációk biztosításáért.

50. cikk (1) bekezdés j) pont – A számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett hatóság vagy egyéb szerv által felszámított díjak táblázata vagy az alkalmazandó díjakat megállapító egyéb szabályok

A bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gerichtskostengesetz) és a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, FamGKG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bíróságok által felszámítható illetéket. A fent említett jogszabályok díjmentesen elérhetők és megtekinthetők a következő weboldalakon: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf és http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

A fentebb említett jogszabályok alapján felszámítható illetékekkel kapcsolatban lásd az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjához kapcsolódó választ.

A bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvény (Gerichtsvollzieherkostengesetz, GvKostG) határozza meg a 655/2014/EU rendelet szerinti számlazárolási végzés feldolgozásában vagy végrehajtásában érintett bírósági végrehajtók által felszámítható díjakat. A fent említett jogszabály díjmentesen elérhető és megtekinthető a http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf címen.

A bank díjat köteles fizetni a Németországban kibocsátott ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kézbesítéséért, ha bírósági végrehajtó végzi a kézbesítést Németországban. Ha a bírósági végrehajtó személyesen kézbesíti a számlazárolási végzést, 11 EUR illeti meg a bírósági végrehajtók költségeiről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis zum Gerichtsvollzieherkostengesetz, KV GvKostG) 100. pontja alapján, valamint a bírósági végrehajtó az általa megtett távolság alapján utazási költséget számít fel a következők szerint: 10 km-ig 3,25 EUR, 10 km és 20 km között 6,50 EUR, 20 km és 30 km között 9,75 EUR, 30 km és 40 km között 13 EUR, 40 km felett pedig 16,25 EUR (a KV GvKostG 711. pontja). Ha a bírósági végrehajtó más módon kézbesíti a végzést, 3,30 EUR kerül felszámításra (a KV GvKostG 101. pontja). A kézbesítés igazolásával történő kézbesítés esetén felszámítják a teljes postaköltséget (a KV GvKostG 701. pontja alapján). A készkiadások fedezésére átalányt számítanak fel, amelynek összege végzésenként a díj 20%-a, de legalább 3,00 EUR és legfeljebb 10,00 EUR (a KV GvKostG 716. pontja alapján).

Ez a rendelkezés alkalmazandó arra az esetre is, amikor a Németországban számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírósági végrehajtót rendel ki, hogy a végzést a hitelező kezdeményezésére az adós részére kézbesítse.

Az információs hatóságnak a 655/2014/EU rendelet 14. cikke szerinti tevékenységeiért nem számítanak fel díjat, ez azonban nem érinti az 50. cikk (1) bekezdésének n) pontjával kapcsolatos választ, amely ismerteti a számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdésének b) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban felszámítható magasabb eljárási illetéket.

50. cikk (1) bekezdés k) pont – Az egyenértékű tagállami végzések rangsora, amennyiben fennáll

A 655/2014/EU rendelet szerinti határozatokkal egyenértékű, a nemzeti jog szerinti határozatokon alapuló számlazárolások rangsorát a banknak történő kézbesítés időpontja határozza meg: a korábban kézbesített számlazárolási végzések sorrendben megelőzik a később kézbesített végzéseket.

50. cikk (1) bekezdés l) pont – A jogorvoslatra illetékes bíróság vagy végrehajtó hatóság

A számlazárolási végzést kibocsátó bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

A végzés végrehajtásnak elrendelésére hatáskörrel rendelkező bíróságként az általános rendelkezések szerint hatáskörrel rendelkező helyi bíróság bírálja el a 655/2014/EU rendelet 34. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogorvoslatokat.

50. cikk (1) bekezdés m) pont – A bíróságok, amelyeknél a fellebbezést elő kell terjeszteni, valamint a fellebbezés előterjesztésének esetlegesen előírt határideje

A 655/2014/EU rendelet 37. cikkében foglalt jogorvoslati lehetőségek tárgyában hozott határozatok ellen annál a bíróságnál nyújtható be fellebbezés, amely a jogorvoslatra vonatkozó határozatot meghozta, vagy ha ez a bíróság első fokon járt el, akkor a magasabb szintű bíróságnál.

A fellebbezés benyújtásának határideje egy hónap.

A fellebbezés benyújtásának határideje azon a napon kezdődik, amikor az érintett részére kézbesítik azt a határozatot, amellyel szemben fellebbezés terjeszthető elő.

50. cikk (1) bekezdés n) pont – Az eljárási illetékek

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti eljárásban:

Az illeték mértéke a bírósági eljárási költségekről szóló törvény (GKG) 34. §-ában és/vagy a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvény (FamGKG) 28. §-ában meghatározott számítási módszerrel, a pertárgyérték és az adott szorzó alapján kerül megállapításra.

a) Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének a) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásokban a bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez kapcsolódó költségjegyzék (Kostenverzeichnis Gerichtskostengesetz, KV GKG) 1410. pontja alapján főszabály szerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Bizonyos esetekben, ha a bíróságra kevesebb feladat hárul, 1,0-ás szorzóval számított csökkentett illeték alkalmazandó (a KV GKG 1411. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, 3,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1412. pontja alapján).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítési igazolással, illetve tértivevényes ajánlott levéllel történő kézbesítésért vagy az igazságügyi alkalmazottak általi feldolgozásért kézbesítésenként 3,50 EUR összegű átalánydíjat kell fizetni, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre kerül sor, vagy ha a kézbesítést a hitelező kezdeményezi (a KV GvKostG 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1430. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 1,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1431. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bírósághoz történő benyújtásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

b) Ha első fokon a helyi bíróság családjogi bíróságként hoz döntést, akkor a családjogi ügyekben fizetendő bírósági eljárási költségekről szóló törvényhez (KV FamGKG) kapcsolódó illetékjegyzék 1420. pontja alapján rendszerint 1,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő. Ha jogerős határozat meghozatala nélkül szűnik meg az eljárás, 0,5-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1421. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítési igazolással, illetve tértivevényes ajánlott levéllel történő kézbesítésért vagy a bírósági tisztviselők általi feldolgozásért kézbesítésenként 3,50 EUR összegű díjat kell fizetni, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre kerül sor, vagy ha a kézbesítést a hitelező kezdeményezi (a KV FamGKG 2002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 2,0-ös szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 1422. pontja). Ha az eljárás a fellebbezés visszavonásával azt megelőzően megszűnik, hogy a fellebbezés alapjául szolgáló okokat megjelölő nyilatkozatot benyújtották volna a bírósághoz, 0,5-ös szorzóval számított illetéket kell alkalmazni (a KV FamGKG 1423. pontja). Minden olyan egyéb esetben, amikor az eljárás ítélet meghozatala nélkül szűnik meg, 1,0-ás szorzóval számított illetéket kell alkalmazni (a KV FamGKG 1424. pontja).

A pertárgyértéket minden esetben méltányosan határozzák meg (a FamGKG 42. szakaszának (1) bekezdése).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a FamGKG 11. §-a).

c) Ha első fokon munkaügyi bíróság (Arbeitsgericht) hoz határozatot, általában 0,4-es szorzóval számított illeték alkalmazandó az eljárás tekintetében (a KV GKG 8310. pontja). Ha a ZPO 91a. §-a vagy 269. §-a (3) bekezdésének harmadik mondata alapján hozzák meg a végzést, főszabály szerint 2,0-s szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8311. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is. A kézbesítési igazolással, illetve tértivevényes ajánlott levéllel történő kézbesítésért vagy a bírósági tisztviselők általi feldolgozásért kézbesítésenként 3,50 EUR összegű díjat kell fizetni, ha az eljárás ugyanazon fokán több mint 10 kézbesítésre kerül sor, vagy ha a kézbesítést a hitelező kezdeményezi (a KV GKG 9002. pontja).

A fellebbezési eljárásban 1,2-es szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8330. pontja). Ha a fellebbezés visszavonásával az eljárás megszűnik, 0,8-as szorzóval számított illeték fizetendő (a KV GKG 8331. pontja).

A bíróság minden esetben mérlegelési jogkörében állapítja meg a pertárgyértéket (a GKG-nak a ZPO 3. §-ával összefüggésben értelmezett 53. §-a).

Az illeték akkor esedékes, amikor feltétel nélküli döntés születik az illetékekről, vagy az eljárás bármely módon megszűnik (a GKG 9. §-a).

A 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti eljárásban, valamint a számlazárolási végzés végrehajtásának korlátozása vagy megszüntetése iránti kérelemre vonatkozó eljárásban:

A számlazárolási végzésnek a 655/2014/EU rendelet 5. cikkének b) pontja szerinti beszerzésére irányuló eljárásban felszámított illeték mértéke 22 EUR (a KV GKG 2111. pontja). Ha az eljárás során számlainformációk beszerzése iránti kérelmet nyújtanak be, az illeték mértéke 37 EUR-ra emelkedik (a KV GKG 2112. pontja).

Az eljárási illeték kiterjed az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés visszavonása vagy módosítása céljából a 655/2014/EU rendelet 33. cikkében meghatározott jogorvoslat iránt az adós által benyújtott kérelmekre is.

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelem esetén az illeték mértéke 33 EUR (a KV GKG 2119. pontja).

A fellebbezés elutasítása esetén az illeték mértéke 33 EUR (a KV GKG 2121. pontja). Ha a fellebbezést csak részben utasítják el, a bíróság méltányossági alapon felére csökkentheti az illetéket, vagy úgy határozhat, hogy nem számítja fel az illetéket.

Az illeték az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés iránti kérelemnek, a végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti kérelemnek vagy a fellebbezésnek a bíróságon történő befogadásával egyidejűleg esedékes (a GKG 6. §-a).

50. cikk (1) bekezdés o) pont – Az iratok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz a 655/2014/EU rendeletnek megfelelően benyújtott iratok kizárólag német nyelven készülhetnek.

Utolsó frissítés: 08/07/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.